Nahoru

Aktuality

Kverulant se bojem proti billboardům zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Díky němu zmizí již letos v září billboardy od dálnic a silnic I. třídy. Nyní Kverulant odhalil, že billboardaři v Praze kvůli svému byznysu poškozují veřejnou zeleň. Křiklavým příkladem je situace podél ulice 5. května, zejména poblíž jejího křížení s pěší lávkou ze Spořilova.  Tam na pozemcích patřících Praze došlo uřezání vršků stromů, které bránily výhledu na billboardy. Postižené stromy tak byly připraveny cca o 40 % potenciálu dožití, byla zcela potlačena jejich sadovnická funkce prostorově odstínit přilehlou lávku a rovněž byl výrazným způsobem umenšen jejich potenciál hlukově izolační a prachově izolační funkce, kvůli které lemují oblast severojižní magistrály. Kverulant dnes podal v této věci České inspekci životního prostředí podmět k zahájení správního řízení a doufá, že billboardáři budou potrestáni.  Kverulant je  přesvědčen, že z hlediska hlukově izolační funkce by bylo nejvhodnější odstranit většinu plakátovacích ploch u silnic a dálnic v intravilánu města a nahradit je nejlépe drobnolistou zelení.  Pokud i vy fandíte zeleni více než billboardům, můžete Kverulanta finančně podpořit v jeho vytrvalém boji proti reklamním hyždičům.

Cílem Kverulanta bylo dosáhnout pravidelného zveřejnění seznamu všech pumpařů, kteří prodávali nekvalitní pohonné hmoty. Cíl byl v roce 2011 splněn a od té doby se postupně výrazně zvýšila kvalita benzínu i nafty. Podle nedávno zveřejněných údajů České obchodní inspekce bylo v roce 2016  závadných jen 1,1 procent odebraných vzorků paliv. V roce 2001 to bylo 13,5 procenta.​ Oceňte Kverulantův úspěch, jeho pokračující úsilí o záchranu vašeho motoru a finančně jej podpořte. 

Portál i60.cz se v článku České neziskovky: přítěž a břemeno? zamýšlí nad úlohou neziskových organizací v naší společnosti. Článek rekapituluje hlavní Kverulantovy úspěchy a chválí jej. Děkujeme.   

Kverulantův nedávno zmapovaný tunel, národní elektronický nástroj (NEN), kopíruje většinu hlavních principů dalších IT tunelů, ale zavádí i jednu významnou inovaci. Neřeší totiž žádný skutečný problém. NEN je software, který by měl sloužit k zadávání elektronických výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá zákon. Takový program ale už dávno vyvinula řada IT firem – a není nijak drahý, může být dokonce i zadarmo. Přestože Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za NEN již utratilo přes půl miliardy, stále není hotov. Nadále probíhají i práce na základě smlouvy, jejíž plnění Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na začátku prosince 2016 pravomocně zakázal, protože její uzavření bylo dle vyjádření ÚOHS flagrantním porušením zákona. Jde o smlouvu s firmou DEZEDATA na dokončení NEN a jeho přizpůsobení na současnou legislativu. O tom, že práce i přes zákaz probíhají, svědčí opakované aktualizace systému NEN a získání certifikace pro NEN v únoru 2017. Proto dnes Kverulant podal na vysokého úředníka MMR Ing. Stanislava Bogdanova trestní oznámení pro podezření ze spáchání tří trestných činů: zneužití pravomoci úřední osoby, maření výkonu úředního rozhodnutí a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Ing. Bogdanov je na MMR ředitel odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí a podle Kverulanta je to právě on, kdo je především zodpovědný za porušování zákona. Oceňte Kverulantovo úsilí o zastavení tohoto tunelu

Kverulant.org před časem odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s developerem Ekospol smlouvu, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant to považuje za korupci. Podle Ekospolu o korupci nejde a žalobou se domáhá stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. Kverulant přesvědčen, že chování Ekospolu i starosty Wenzla popsal naprosto pravdivě a, že postupoval správně, když toto chování označil jako korupci. Pokud k tomu Kverulanta nepřinutí soud, tak kauzu Korupce na Praze 15 z webu nestáhne a omlouvat se nebude. Pomozte Kverulantovi i Vy přesvědčit soud o tom, že veřejnost má právo veřejně nazývat věci pravými jmény. Pomozte Kverulantovi zaplatit si kvalitní právníky.

 

Dnes je světový den spotřebitelských práv a proto Kverulant.org mimořádně aktualizoval seznam čerpacích stanic, které ČOI  pokutovala. Nově v seznamu naleznete i popis dopadů zjištěných závad pro motoristy. Ten byl sestaven ve spolupráci se Světem motoru a se serverem D-FENS. Zveřejňování výsledků kontrol je výsledkem Kverulantovy kauzy. Kverulantovi se v roce 2011 podařilo změnit letitou praxi ČOI a ta od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí, kde přesně naměřila nekvalitní pohonné hmoty a jaké závady zjistila. Z těchto jednotlivých informací sestavuje Kverulant svůj přehledný seznam. Kverulant svým úsilím přispěl k významnému nárůstu kvality prodávaných pohonných hmot. Podpořte za to Kverulanta alespoň malým darem.

Kverulant je známý bojovník proti billboardům. Zkouší to mnoha způsoby. Jedním z nich je soudní žaloba na vypnutí dvou LED billboardů na pražské Jižní spojce. Kverulant už v únoru 2013 podal žalobu na jejich provozovatele s odkazem na ustanovení § 127 odst. 1 Občanského zákoníku. Tam se praví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto mimo jiné nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat světlem. Teprve nyní soud nařídil první soudní jednání. Pokud Kverulant.org nakonec se svojí žalobou uspěje a soud nařídí vlastníkovi obtěžující billboard vypnout, bude to znamenat významný průlom v soudní praxi. Otevře se tak veřejnosti zcela nová cesta, jak se domáhat práva nebýt nadměrně obtěžován reklamou při jízdě autem. Oceňte Kverulantovu vytrvalost

Stát z našich peněz utratil za něco, co nikdo nepotřebuje, půl miliardy a další stovky milionů se utratit chystá. Jde o takzvaný Národní elektronický nástroj (NEN). Je nejvyšší čas tento projekt zastavit. V lednu 2017 Kverulant.org dopisem vyzval ministryni MMR Karlu Šlechtovou, aby NEN konečně zastavila a nařídila vyšetření tohoto tunelu. Dnes se Kverulantovi konečně dostalo odpovědi, ze které vyplývá, že MMR považuje NEN za úžasnou a nanejvýš potřebnou aplikaci. Tento dílčí neúspěch Kverulanta samozřejmě neodradí. Dál bude NEN sledovat, upozorňovat na jeho nesmyslnost, na plýtvání a na porušování zákona. Kverulant bude dál usilovat o zastavení tohoto tunelu a potřestání viníků. Podrobnosti naleznete v kauze NÁRODNÍ ELETRONICKÝ TUNEL.

Chcete dostávat Kverulantovy zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? Napište si o něj. Když se Vám nebudou líbit, můžete se kdykoliv odhlásit.

Kverulant není napojen na penězovody z veřejných zdrojů a neposílá ani žádosti do Bruselu. Nejsme placeni z vašich daní, ale pouze z darů přispěvatelů. O to více si jich vážíme. Asi i proto každý měsíc uvítáme několik nových odvážných příznivců, kteří nejsou ke svému okolí lhostejní. Tak jsme přijali už 401 891 Kč od již 494 laskavých žen a mužů. Staňte se i Vy jedním z nich, podarujte Kverulanta. Vždyť malý dar je jen 2 kliky daleko. My dar bezezbytku využijeme na odhalování tunelů, kontrolu politiků, na další trestní oznámení...  A kolik nám darovat? Jednorázově nám přichází na účet nejčastěji 500 Kč. Průměrný pravidelný dar je pak 88 Kč měsíčně, to nejsou ani 3 Kč denně, které pomáhají a rozpočty nebolí. Pokud si chcete příští rok uplatnit odpočet daru z Vašeho daňového základu, je třeba, aby Váš celkový roční dar na všechny veřejně prospěšné aktivity byl alespoň 1000 Kč.

V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této novely billboardy zmizí od dálnic a silnic I. třídy nejpozději  1. září letošního roku. Přijetí tohoto zákona bylo vyvrcholením Kverulantovy kampaně. Kverulan.org již zaznamenal čtyři útoky billboardové lobby na tento zákon. Nejprve poslanec Stanislav Berkovec v dubnu 2016 předložil do parlamentu návrh, který by tento termín oddálil o pět let. Pak se hned dvakrát pokusil prosadit zájem billboardové lobby poslanec Jaroslav Foldyna. Podstatou jeho návrhů bylo podstatné rozšíření takzvaného zastavěného území podél komunikací, ze kterého billboardy nebudou muset zmizet. I díky Kverulantovi žádný z těchto návrhů neprošel. Včera na pomoc billboardové lobby přispěchal poslanec Bendl a do novely upravující vydávání řidičských oprávnění "přilepil" změnu definice zastavěného území.  Petr Bendl chce uzákonit, aby toto území nebylo definováno zákonem jako určitý počet staveb, ale o jeho rozsahu mohly rozhodovat obce. S těmi by se mohli billboardáři dohodnout mnohem snáz a mohli by tak výrazně rozšířit území kolem sinic I. třídy, ze kterého nebudou muset v letos v září odstraňovat svoje poutače. Kverulantovi se již podařilo odvrátit již tři útoky billboardové lobby na zákaz billboardům a věří, že i tentokrát bude úspěšný. Oceňte Kverulantovy úspěchy a úsilí finančním darem. 

Ministerstvo pro místní rozvoj nedávno na jednání vlády předložilo materiál ve kterém tvrdí, že existuje  viditelný trend snižování zadávání veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění (tzv. JŘBU). „Materiál potvrzuje klesající trend zadávání veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění, a že otevřené řízení zůstává nejčastějším druhem zadávání veřejných zakázek. Jedná se o trend podporující transparentní prostředí veřejného investování," uvedla k materiálu ministryně Šlechtová. Tento trend je bezesporu pozitivní, ale má to významnou vadu na kráse. Přestože je MMR garant zákona o zadávání veřejných zakázek a mělo být příkladem pro ostatní, vydalo se přesně opačným směrem. MMR v roce 2016 realizovalo ze 14 zakázek 7 v kritizovaném režimu JŘBU a jednu v režimu JŘSU. V peněžním vyjádření je to ještě horší.  Transparentním a způsobem bylo zadáno jen 30 milionů z 229. To je méně než 14%. 

Dnešní tradiční zkouška sirén Vám má především připomenout, že je na čase podarovat Kverulanta. Děkujeme :-) 

Národní elektronický nástroj  (NEN) je software, který by měl sloužit k zadávání výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá zákon. Takový program ale už dávno vyvinula řada IT firem – a není nijak drahý a může být dokonce i zadarmo. MMR už za NEN, který nikdo nepotřebuje, zaplatilo přibližně asi půl miliardy. MMR, ale neví přesně na kolik NEN daňové poplatníky stál. Kverulant se na to MMR zeptal dle zákona o poskytování informací již před měsícem, ale zatím obdržel jen jednu dílčí odpověď. MMR to prý teprve bude muset spočítat. Více o NEN naleznete v kauze NÁRODNÍ ELEKTRONICKÝ TUNEL.

ŘSD rozdělilo dálnice na několik úseků a ve většině z nich zajistilo monopol vždy jedné předražené odtahové společnosti. Kverulant proti tomu opakovaně protestoval a i jeho tlak přiměl ŘSD k nedávnému podpisu smlouvy s Českou kanceláří pojistitelů o odstraňování překážek na dálnicích D4 a D7. Pokud nebude řidič schopen zařídit si odtah sám, jeho auto odtáhne smluvní partner jeho pojišťovny. Náklady budou zaplaceny z povinného ručení a řidič nehrozí, že by mu jeho pojišťovna odmítla hradit náklady na předražený odtah. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze DÁLNIČNÍ LOVCI NEHOD

ČT si vybrala trojici agentur, které by měly další čtyři roky vylepšovat její obraz v očích veřejnosti. Důvodů špatné pověsti je jistě mnoho a jedním z nich je, že ČT již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Nejenže jsou řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká veřejnoprávní instituce explicitně porušuje zákon. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze ZAKÁZANÁ REKLAMA NA ČT.

Podle nových údajů Českého statistického úřadu pro sklizeň 2017 se meziročně plochy řepky olejky v ČR opět zvýší, a to o 14 000 hektarů, z loňských 392 991 na letošních 407 196 hektarů. Andrej Babiš z toho asi bude mít radost, ale asi bude sám. V ČR je povinné přimíchávat do nafty a benzínu biopaliva. To klasické pohonné hmoty zdražuje. Koncept povinných biopaliv má také řadu dalších negativních vedlejších dopadů. Proto je cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Více o této problematice naleznete v kauze biOOmyl.

Stát utratil půl miliardy z našich peněz za něco, co nikdo nepotřebuje, a další stovky milionů se utratit chystá. Je nejvyšší čas tunel Národní elektronický nástroj zastavit (NEN). Kverulant.org k tomu dnes dopisem vyzval ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou.  Kverulantův nově zmapovaný tunel NEN, kopíruje většinu hlavních principů dalších IT tunelů, ale zavádí i jednu významnou inovaci. Neřeší totiž žádný skutečný problém. NEN je software, který by měl sloužit k zadávání výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá zákon. Takový program ale už dávno vyvinula řada IT firem – a není nijak drahý a může být dokonce i zadarmo. 

 

Andrej Babiš nebyl na Kverulantův BLACKLIST zařazen ani za lhaní kolem nákupu dluhopisů a ani kauzu za kauzu Čapí hnízdo, i když by si to nepochybně zasloužil. Andrej Babiš získal Kverulantovu nominaci mnohem dřív a to za kauzu DRAHÝ BIOOMYL, předněji za prosazování podpory pro svůj byznys s biopalivy

V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této novely billboardy zmizí od dálnic a silnic I. třídy nejpozději  1. září 2017. Přijetí tohoto zákona bylo vyvrcholením Kverulantovy kampaně. Kverulan.org již zaznamenal tři útoky billboardové lobby na tento zákon. Nejprve poslanec Stanislav Berkovec (ANO) v dubnu 2016 předložil do parlamentu návrh, který by tento termín oddálil o pět let. I díky Kverulantovi tento návrh neprošel. Pak se v květnu pokusil prosadit zájem billboardové lobby poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). Podstatou jeho návrhu bylo podstatné rozšíření takzvaného zastavěného území podél komunikací, ze kterého billboardy nebudou muset zmizet. Jeho první pokus byl neúspěšný, ale Foldyna v loni v listopadu předložil svůj pozměňovací návrh k silničnímu zákonu znovu. Kverulant.org tehdy poslance Foldynu obvinil, že svůj názor prosazuje za značné podpory billboardové lobby a problematické aktivitě Foldyny se dostalo značné publicity. To nakonec vedlo k tomu, že Foldyna minulý pátek ve sněmovně prohlásil, že svůj pozměňovací návrh stáhne. Kverulantovi se již podařilo odvrátit již tři útoky billboardové lobby na zákon proti dálničním billboardům. Oceňte Kverulantovy úspěchy úsilí finančním darem. 

V roce 2016 jsme dokončili 4 kauzy a průměrná úspěšnost dosáhla 80 %.  Novináři se o našich kauzách psali v šedesáti případech. Kverulantovy stránky byly zobrazeny téměř sedm set tisíckrát. Příjmy z finančních darů činily necelý jeden milion korun. Ani koruna nebyla z veřejných rozpočtů. Všechny byly o vás. Děkujeme vám za další dobrý rok.  Podrobnosti naleznete v naší výroční zprávě. 

Dotace na ochranu přírody za 9,4 miliardy korun v letech 2013 až 2015 výrazně nezlepšily stav přírody v Česku. Vyplývá to z včera zveřejněné prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Ministerstvo životního prostředí, které peníze z evropských fondů a státního rozpočtu rozdělovalo, podle kontrolorů nedokázalo vyhodnotit účelnost a přínos dotovaných projektů. Škoda, že zpráva NKÚ také nezmiňuje, že v důsledku povinného přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu jsme ještě zaplatili v letech 2013 až 2015 dalších 13,3 miliardy. Kverulant.org je přesvědčen, že i ani tyto peníze stav přírody v Česku nejen nezlepšily. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze DRAHÝ BIOOMYL

Neveselý exkurz historika architektury Zdeňka Lukeše vás zavede ostrov Štvanice. Není to ještě tak dávno, kdy byla tato cenná lokalita atraktivním územím s parkovou úpravou a řadou sportovišť. Její současný stav je však otřesný. K neutěšenému stavu jistě přispělo, že i přes Kverulantův odpor nechal pražský magistrát zbourat tamní zimní stadion. Přestože stadion by národní památkou a byl po léta v majetku Prahy. Podrobnosti naleznete v kauze ŠTVANICE NA ŠTVANICI.

Dokončili jsme rozesílání potvrzení o darech, abyste mohli platit o něco menší daň z příjmu. Pokud náš email postrádáte, prosíme, ozvěte se na info@kverulant.org

Kverulant.org před časem odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s Ekospolem smlouvu, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant to považuje za korupci. Podle Ekospolu o korupci nejde a žalobou se domáhá stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. To však není jediný problematický krok Ekospolu. Nyní vyšlo najevo, že Ekospol inkasoval zálohy na byty v projektech bez platného územního rozhodnutí, pak ji vrátil a klientům nabídl původně slíbené byty za 30 až 50 procent vyšší cenu. Nejen podle Asociace developerů je takové jednání neetické a v rozporu s dobrými mravy.

ŘSD rozdělilo dálnice na několik úseků, ve kterých zajistilo monopol vždy jedné předražené odtahové společnosti. Pak vypsalo zmanipulované výběrové řízení, které má tento stav legalizovat. Odtahovky se dohodly a pro každý dálniční úsek předložila nabídku vždy jen jedna z nich. Kverulant.org to považuje za výsledek kartelové dohody, a proto podal k antimonopolnímu úřadu stížnost na nezákonnost tohoto tendru a na problematické jednání ŘSD upozornil i ministerstvo dopravy. Navzdory tomu uzavřelo ŘSD na konci září 2016 s několika účastníky této zmanipulované soutěže smlouvy. Dnes Kverulantovi přišla z ministerstva dopravy odpověď. Vše je prý v naprostém pořádku. Podrobnosti naleznete v kauze DÁLNIČNÍ LOVCI NEHOD

ZACHOVEJTE KLID, papaláši nakonec nevyhrají. Zvláště když i Vy začnete podporovat Kverulanta. Staňte se Kverulantovým pravidelným dárcem a věnujte mu každý měsíc 30 korun. Vaše koruna denně pomůže měnit věci k lepšímu.

Praze 3 nepodepíše smlouvu s vítězem pochybné soutěže na provozovatele farmářských trhů na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Včera to oznámila starostka Hujová. V Praze 3 na Náměstí Jiřího z Poděbrad několik let provozoval  farmářské trhy spolek Archetyp a platil roční nájemné je 1,2 milionů korun.  Podle všeho provozoval Archetyp ke spokojenosti veřejnosti, smlouva mu však s loňským rokem skončila. Na podzim 2016 se radnice rozhodla, že pořadatele farmářský trhů přesoutěží. To, co na první pohled vypadalo jako snaha postupovat ekonomicky a transparentně, však vyvolávalo řadu pochybností. Vzhledem k tomu, že radnice cenu v podmínkách soutěže zafixovala stejnou cenu jako jí platil původní nájemce Archetyp, nelze dost dobře tvrdit, že radnice chtěla vydělat více peněz. Nelze však ani tvrdit, že radnice chtěla za stejnou cenu pro své občany lepší služby. Vítězem soutěže se totiž stala firma World Production s.r.o., kterou koupil necelý měsíc před vyhlášením výběrového řízení pan Pavel Franc. World Production měla v roce 2015 nulový obrat. Navíc firma ani pan Franc nedisponují žádnými předchozími zkušenostmi a reference doložili prostřednictvím firmy CH Catering s.r.o. jako subdodavatele. Tato firma kromě jiného dlouhé léta poskytuje občerstvení pro jednání zastupitelstva a kulturní akce pořádané žižkovskou radnicí. Dalším, závažným problémem na který Kverulant.org veřejně upozorňoval, byla skutečnost, že radnice vypsala výběrového řízení na místo koncesního řízení.  Dříve než Kverulantovi právníci stihli v této věci vypracovat podmět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Praha 3 soutěž zrušila. Včera starosta Prahy 3 Vladislava Hujová na svém facebooku uveřejnila statut s tímto zněním: Definitivně jsem se rozhodla, že smlouvu se společností World Production s. r. o. nepodepíši vzhledem k tomu, že by mohly vzniknout pochybnosti, zda neměla být zvolena forma koncesního řízení na provozovatele farmářského tržiště.“ Kverulant to považuje za svůj úspěch, ale je velmi rozpačitý z úmyslu Prahy 3 provozovat farmářské trhy ve vlastní režii. Radnice se má starat o veřejné věci a nikoliv podnikat. Kverulant apeluje na Prahu 3, aby vypsala nové a tentokrát férové koncesní řízení. Kverulant.org jako první upozornil na nerovné podmínky při pořádání farmářských trhů v různých částech Prahy a nejenom v tomto případě se mu podařilo sjednat nápravu. Oceňte svým darem Kverulantův úspěch a vytrvalost.

V Praze u Jižní spojky stojí hned dvě obří obrazovky o rozměru 14 × 6 metru.  Oba LED billboardy stojí v kritickém úseku, kde se Jižní spojka zužuje do dvou pruhů. S ohledem na agresivní formát a rizikovou lokalitu se tak zřejmě jedná o vůbec nejnebezpečnější billboardy v Praze. Kverulant podal v únoru 2013 žalobu, kterou se domáhá vypnutí těchto billboardů a to s odkazem na ustanovení § 127 odst. 1 Občanského zákoníku. Tam se praví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto mimo jiné nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat světlem. Po mnoha právních peripetiích nedávno soud Kverulantovu žalobu zcela zamítl. Podle soudu totiž LED billboardy totiž již údajně nepatří původní žalované firmě, ale novému vlastníkovi. Dílčí prohra, ale Kverulanta neodradí a tak proti zamítavému rozsudku podal odvolání.  Soud měl totiž rozhodnout o procením nástupnictví ve smyslu ustanovení § 107 an OSŘ a v procesu pokračovat. Podrobnosti naleznete v kauze DEJME LED BILLBOARDY K LEDU. Pokud Kverulant.org nakonec se svojí žalobou uspěje a soud nařídí vlastníkovi obtěžující billboard vypnout, bude to znamenat významný průlom v soudní praxi. Otevře se tak veřejnosti zcela nová cesta, jak se domáhat práva nebýt nadměrně obtěžován reklamou při jízdě autem.

Kverulant.org od svého založení v roce 2009 do konce roku 2016 dokončil celkem 37 kauz. V roce 2016 dokončil 4 kauzy. U jedné kauzy se podařilo zcela dosáhnout splnění cíle. Jinde nebyl úspěch zcela jednoznačný. Našla se i kauza, kde jsme moc úspěšní nebyli, ale přesto kauza měla určitý pozitivní dopad. V roce 2016 činila průměrná úspěšnost 80 %. To je prakticky stejná hodnota jako v roce 2015, kdy činila průměrná úspěšnost 76 %. Průměrné úspěšnost dosáhla za poslední sedm let hodnoty 71%.

Dnes je mezinárodní den proti korupci a tak nám dovolte připomenout si naši nejúspěšnější protikorupční kauzu JAK KVERULANT ZASTAVIL TUNEL V DOPRAVNÍM PODNIKU. Šlo o dodávku předražené ostrahy. Kverulantovi se podařilo tento tunel odhalit a v červnu 2015 i definitivně zastavit. Díky Kverulantovi tak Dopravní podnik, resp. daňoví poplatníci nepřišli o 110 milionů korun. Nespíme na vavřínech a proti korupci bojujeme dál. V srpnu 2016 jsme odhalili další tunel v DPP. DPP zaplatil za rekonstrukci objízdné koleje ve Vokovicích firmě EDIKT 50,5 milionů. Cena prací však byla prokazatelně maximálně 29,5 milionů korun. Kverulantovým cílem je potrestání organizátorů tohoto tunelu, a proto podal trestní oznámení, které policie právě vyšetřuje. 

I my si dnes připomínáme den vzniku samostatného československého státu. 

P.S. Další Kverulantovy vtipy může vidět zde.

Odhaduje se, že dvě třetiny naftových aut v ČR a vůbec nemá filtr pevných částic nebo je nefunkční. Přesto na STK obvykle projdou. Jízda autem bez filtru skutečně škodí zdraví. Na částice z výfuků se váží další látky, které způsobují rakovinu. Kverulant.org bohužel už nemá kapacitu se této kauze věnovat. Najdou se skuteční ekologové, kteří by s tím chtěli něco udělat? Kverulant.org jim k tomu nabízí prostor na svých stránkách.

Stát s námi občas nehraje fér a my se to snažíme změnit. Řešíme konkrétní problémy a dotahujeme naše projekty do zdárného konce. Přiměli jsme ČOI zveřejňovat výsledky kontrol čerpacích stanic a to způsobil velký nárůst kvality. Zastavili jsme chystaný tunel v dopravním podniku a zachránili tak 100 milionů korun. Díky nám v září příštího roku zmizí z dálnic všechny billboardy.  Máme úspěchy a proto bychom rádi zdvojnásobili naši kapacitu. Prosím pomozte nám s tím. Staňte se naším pravidelným dárcem a věnujte nám každý měsíc 30 korun.  Vaše koruna denně pomůže měnit věci k lepšímu. 

Státní zastupitelství dnes podalo obžalobu na dva lidi kvůli nevýhodnému pronájmu billboardů u dálnic a rychlostních silnic. Viní je z porušení povinnosti při správě cizího majetku, zčásti ve stadiu pokusu.  Škoda způsobená Ředitelství silnic a dálnic dosáhla přibližně 250 milionů korun, obviněným hrozí až osm let vězení. Podrobnosti naleznete v Kverulantově kauze ŘSD - PODIVNÉ SMLOUVY O  BILLBOARDECH

Kverulant.org již od svého vzniku v roce 2009 kritizuje přemíru billboardů u našich silnic. Výsledkem bylo přijetí zákona, který v roce 2017 odstranění billboardy od dálnic, rychlostních silnic a ze silnic první třídy. Kverulantův tlak také vedl k tomu, že ŘDS po letech výmluv začalo skutečně konat. ŘSD od roku 2012 do konce třetího čtvrtletí letošního roku celkem 578 billboardů, z toho 183 v okolí dálnic a 395 podél silnic I. třídy. 

V Praze má od roku 2008 vyrůst dalších 250 billboardů. Tyto billboardy mají být postaveny na základě smlouvy mezi Magistrátem a společností JCDecaux. Kverulant již od roku 2009 usiluje o zrušení této nemravné smlouvy. Se svým podáním se dostal až k Evropské komisy. Nebyl úspěšný, ale stále se nevzdává. Svojí kampaní přispěl k tomu, aby na jaře 2015 z pražských zábradlí zmizela reklama. Podívejte se na celou kauzu zde.