Nahoru

Aktuality

POTVRZENÍ O DARECH

Dokončili jsme rozesílání potvrzení o darech, abyste mohli platit o něco menší daň z příjmu. Pokud náš email postrádáte, prosíme, ozvěte se na info@kverulant.org

DEVELOPER EKOSPOL POKRAČUJE V ÚTOKU NA SVOU POVĚST

Kverulant.org před časem odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s Ekospolem smlouvu, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant to považuje za korupci. Podle Ekospolu o korupci nejde a žalobou se domáhá stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. To však není jediný problematický krok Ekospolu. Nyní vyšlo najevo, že Ekospol inkasoval zálohy na byty v projektech bez platného územního rozhodnutí, pak ji vrátil a klientům nabídl původně slíbené byty za 30 až 50 procent vyšší cenu. Nejen podle Asociace developerů je takové jednání neetické a v rozporu s dobrými mravy.

KARTEL DÁLNIČNÍCH LOVCŮ NEHOD MINISTERSTVU NEVADÍ

ŘSD rozdělilo dálnice na několik úseků, ve kterých zajistilo monopol vždy jedné předražené odtahové společnosti. Pak vypsalo zmanipulované výběrové řízení, které má tento stav legalizovat. Odtahovky se dohodly a pro každý dálniční úsek předložila nabídku vždy jen jedna z nich. Kverulant.org to považuje za výsledek kartelové dohody, a proto podal k antimonopolnímu úřadu stížnost na nezákonnost tohoto tendru a na problematické jednání ŘSD upozornil i ministerstvo dopravy. Navzdory tomu uzavřelo ŘSD na konci září 2016 s několika účastníky této zmanipulované soutěže smlouvy. Dnes Kverulantovi přišla z ministerstva dopravy odpověď. Vše je prý v naprostém pořádku. Podrobnosti naleznete v kauze DÁLNIČNÍ LOVCI NEHOD

DNES JE PÁTEK TŘINÁCTÉHO

ZACHOVEJTE KLID, papaláši nakonec nevyhrají. Zvláště když i Vy začnete podporovat Kverulanta. Staňte se Kverulantovým pravidelným dárcem a věnujte mu každý měsíc 30 korun. Vaše koruna denně pomůže měnit věci k lepšímu.

FARMÁŘSKÉ TRHY NA JIŘÁKU NEBUDE PROVOZOVAT FIRMA BEZ HISTORIE A ZKUŠENOSTÍ

Praze 3 nepodepíše smlouvu s vítězem pochybné soutěže na provozovatele farmářských trhů na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Včera to oznámila starostka Hujová. V Praze 3 na Náměstí Jiřího z Poděbrad několik let provozoval  farmářské trhy spolek Archetyp a platil roční nájemné je 1,2 milionů korun.  Podle všeho provozoval Archetyp ke spokojenosti veřejnosti, smlouva mu však s loňským rokem skončila. Na podzim 2016 se radnice rozhodla, že pořadatele farmářský trhů přesoutěží. To, co na první pohled vypadalo jako snaha postupovat ekonomicky a transparentně, však vyvolávalo řadu pochybností. Vzhledem k tomu, že radnice cenu v podmínkách soutěže zafixovala stejnou cenu jako jí platil původní nájemce Archetyp, nelze dost dobře tvrdit, že radnice chtěla vydělat více peněz. Nelze však ani tvrdit, že radnice chtěla za stejnou cenu pro své občany lepší služby. Vítězem soutěže se totiž stala firma World Production s.r.o., kterou koupil necelý měsíc před vyhlášením výběrového řízení pan Pavel Franc. World Production měla v roce 2015 nulový obrat. Navíc firma ani pan Franc nedisponují žádnými předchozími zkušenostmi a reference doložili prostřednictvím firmy CH Catering s.r.o. jako subdodavatele. Tato firma kromě jiného dlouhé léta poskytuje občerstvení pro jednání zastupitelstva a kulturní akce pořádané žižkovskou radnicí. Dalším, závažným problémem na který Kverulant.org veřejně upozorňoval, byla skutečnost, že radnice vypsala výběrového řízení na místo koncesního řízení.  Dříve než Kverulantovi právníci stihli v této věci vypracovat podmět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Praha 3 soutěž zrušila. Včera starosta Prahy 3 Vladislava Hujová na svém facebooku uveřejnila statut s tímto zněním: Definitivně jsem se rozhodla, že smlouvu se společností World Production s. r. o. nepodepíši vzhledem k tomu, že by mohly vzniknout pochybnosti, zda neměla být zvolena forma koncesního řízení na provozovatele farmářského tržiště.“ Kverulant to považuje za svůj úspěch, ale je velmi rozpačitý z úmyslu Prahy 3 provozovat farmářské trhy ve vlastní režii. Radnice se má starat o veřejné věci a nikoliv podnikat. Kverulant apeluje na Prahu 3, aby vypsala nové a tentokrát férové koncesní řízení. Kverulant.org jako první upozornil na nerovné podmínky při pořádání farmářských trhů v různých částech Prahy a nejenom v tomto případě se mu podařilo sjednat nápravu. Oceňte svým darem Kverulantův úspěch a vytrvalost.

DÍLČÍ PROHRA KVERULANTA NEODRADÍ

V Praze u Jižní spojky stojí hned dvě obří obrazovky o rozměru 14 × 6 metru.  Oba LED billboardy stojí v kritickém úseku, kde se Jižní spojka zužuje do dvou pruhů. S ohledem na agresivní formát a rizikovou lokalitu se tak zřejmě jedná o vůbec nejnebezpečnější billboardy v Praze. Kverulant podal v únoru 2013 žalobu, kterou se domáhá vypnutí těchto billboardů a to s odkazem na ustanovení § 127 odst. 1 Občanského zákoníku. Tam se praví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto mimo jiné nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat světlem. Po mnoha právních peripetiích nedávno soud Kverulantovu žalobu zcela zamítl. Podle soudu totiž LED billboardy totiž již údajně nepatří původní žalované firmě, ale novému vlastníkovi. Dílčí prohra, ale Kverulanta neodradí a tak proti zamítavému rozsudku podal odvolání.  Soud měl totiž rozhodnout o procením nástupnictví ve smyslu ustanovení § 107 an OSŘ a v procesu pokračovat. Podrobnosti naleznete v kauze DEJME LED BILLBOARDY K LEDU. Pokud Kverulant.org nakonec se svojí žalobou uspěje a soud nařídí vlastníkovi obtěžující billboard vypnout, bude to znamenat významný průlom v soudní praxi. Otevře se tak veřejnosti zcela nová cesta, jak se domáhat práva nebýt nadměrně obtěžován reklamou při jízdě autem.

KDE NETANKOVAT

Kverulant.org opět aktualizoval seznam čerpacích stanic, kterým Česká obchodní Inspekce udělila pokutu vyšší než 100 tisíc korun. Oceňte Kverulantovo pokračující úsilí o záchranu Vašeho motoru, podpořte jej finančně.  Zveřejňování výsledků kontrol je výsledkem Kverulantovy kauzy. Kverulantovi se v roce 2011 podařilo změnit letitou praxi ČOI a ta od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí, kde přesně naměřila nekvalitní pohonné hmoty a jaké závady zjistila. Z těchto jednotlivých informací sestavuje Kverulant svůj přehledný seznam. V dnešním vydání motoristického časopisu Svět motorů se můžete dočíst, jak jsou jednotlivé zjištění ČOI významná z hlediska možnosti poškození vašeho motoru. A pro skutečné motoristické fajnšmekry připravil svůj rozbor i legendární web D-FENS. Kverulant svým úsilím přispěl k významnému nárůstu kvality prodávaných pohonných hmot. 

PRAHA, MĚSTO BILLBOARDŮ

Praha uzavřela v roce 2008 dodatek ke smlouvě se společností JCDecaux. Podle tohoto dodatku má v Praze vyrůst dalších 250 billboardů. Zatím jich i díky Kverulantovi stojí jen 100. Kverulant již od roku 2009 usiluje o zrušení tohoto nemravného dodatku, resp. celé smlouvy. Vadí mu kšeftování s veřejným prostorem na úkor veřejných rozpočtů. Se svým podáním se dostal až k Evropské komisi. Nebyl úspěšný, ale stále se nevzdává. V červnu 2016 odeslal již třetí podání k Úřadu na ochranu veřejné soutěže. Dnes se dozvěděl, že opět nebyl úspěšný. Nově doručené sdělení ÚOHSu  o výsledku šetření se dá shrnout takto: „Moc rádi bychom Kverulantovy  podněty prošetřili, ale protože jsme roky, a to i přes Kverulantovi opakované stížnosti, nereagovali, tak nám mezitím nabyl účinnosti nový zákon, který zkrátil maximální dobu trestní odpovědnosti z 10 na 5 let a už se nedá nic dělat“ Kverulant si však nemyslí, že se nedá nic dělat a už připravuje nové podání na ÚHOS. Podrobnosti naleznete v kauze PRAHA, MĚSTO BILLBOARDŮ 

ZKOUŠKA SIRÉN

Dnešní tradiční zkouška sirén Vám má především připomenout, že je na čase podarovat Kverulanta. Děkujeme :-) 

HODNOCENÍ KVERULANTOVI ÚSPĚŠNOSTI

Kverulant.org od svého založení v roce 2009 do konce roku 2016 dokončil celkem 37 kauz. V roce 2016 dokončil 4 kauzy. U jedné kauzy se podařilo zcela dosáhnout splnění cíle. Jinde nebyl úspěch zcela jednoznačný. Našla se i kauza, kde jsme moc úspěšní nebyli, ale přesto kauza měla určitý pozitivní dopad. V roce 2016 činila průměrná úspěšnost 80 %. To je prakticky stejná hodnota jako v roce 2015, kdy činila průměrná úspěšnost 76 %. Průměrné úspěšnost dosáhla za poslední sedm let hodnoty 71%.

TĚŽKÝ ŽIVOT VÝKONNÉHO ŘEDITELE

Ondřej Filip se stal v červenci 2013 členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale zároveň nepřestal být výkonným ředitelem konsorcia soukromých firem CZ.NIC. Ondřej Filip byl tak v učebnicovém konfliktu zájmů, a proto byl cílem Kverulanta jeho odchod z rady ČTÚ. Toho se Kverulantovi v září 2014 podařilo dosáhnout. Než k tomu došlo, Kverulant vyzval Vládu ČR, aby pana Filipa z funkce okamžitě odvolala. Vláda Kverulantovi v prosinci 2013 dopisem sdělila, že pan Filip již v srpnu 2013 dopisem informoval mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny o tom, že učinil patřičné kroky směřující k ukončení činnosti výkonného ředitele soukromého sdružení právnických osob CZ.NIC. Kverulant chtěl předmětný dopis vidět, ale sněmovna mu nechtěla poskytnout a tak se s ní soudil a nedávno vyhrál. Tento týden mu poslanecká sněmovna konečně poskytla onen dopis. Z textu tohoto dopisu vyplynulo, proč k tomu musel sněmovnu poskytnutí dopisu donutit až soud. V dopise se totiž k uvěření předkládá jen těžko uvěřitelný příběh o tom, že Ondřej Filip chtěl odejít z postu výkonného ředitele konsorcia CZ.NIC, ale výkonný ředitel Ondřej Filip ho nechtěl pustit a tak musel rok čekat. Podrobnosti naleznete v kauze JAK JE DŮLEŽITÉ NEMÍT FILIPA

KDYŽ MOCNÍ NEHRAJÍ S VEŘEJNOSTÍ FÉR, BRÁNÍME JI

Podívejte se na naše opravdu krátké video a na naše dokončené kauzy

PODARUJTE LETOS O VÁNOCÍCH I KVERULANTA

Blíží se konec roku. Budou Vánoce a Štědrý večer spojený s tradicí obdarování. Prosíme vás, nezapomeňte letos ani na nás a podarujte nás alespoň malým darem. Když mocní nehrají s veřejností fér, bráníme ji, ale bez vaší podpory není naše činnost možná. Děkujeme

FARMÁŘSKÉ TRHY NA JIŘÁKU MÁ PROVOZOVAT FIRMA BEZ HISTORIE A ZKUŠENOSTÍ

Kverulant.org jako první upozornil na nerovné podmínky při pořádání farmářských trhů v různých částech Prahy a podařilo se mu v mnoha případech sjednat nápravu. Nyní se zdá, že Kverulant bude muset opět vytáhnout do boje. V Praze 3 na Náměstí Jiřího z Poděbrad několik let provozuje farmářské trhy spolek Archetyp a platí roční nájemné je 1,2 milionů korun.  Podle všeho provozuje Archetyp ke spokojenosti veřejnosti, smlouva mu však tento rok končí a s největší pravděpodobností nebude obnovena. Na podzim 2016 se radnice rozhodla, že pořadatele farmářský trhů přesoutěží. To, co na první pohled vypadá jako snaha postupovat ekonomicky a transparentně, však vyvolává několik pochybností. Vzhledem k tomu, že radnice cenu v podmínkách soutěže zafixovala stejnou cenu jako jí platil původní nájemce Archetyp, nelze dost dobře tvrdit, že radnice chtěla vydělat více peněz. Pojďme na chvíli pracovat s hypotézou, že radnice chtěla za stejnou cenu pro své občany lepší služby. Tuto hypotéz ovšem vyvrací skutečnost, že vítězem soutěže se stala firma World Production s.r.o., kterou koupil necelý měsíc před vyhlášením výběrového řízení pan Pavel Franc. World Production měla v roce 2015 nulový obrat. Navíc firma ani pan Franc nedisponují žádnými předchozími zkušenostmi a reference doložili prostřednictvím firmy CH Catering s.r.o. jako subdodavatele. Tato firma kromě jiného dlouhé léta poskytuje občerstvení pro jednání zastupitelstva a kulturní akce pořádané žižkovskou radnicí. Dalším, závažným problémem je skutečnost, že radnice vypsala výběrového řízení na místo koncesního řízení. Kverulantovi právníci nyní zkoumají možnost obrátit se v této věci na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

DÍKY KVERULANTOVI JSOU PALIVA V ČESKU NEJLEPŠÍ V HISTORII

V říjnu i v listopadu vydala Česká obchodní inspekce jen tři nové příkazy k zaplacení pokut za prodej nekvalitních paliv. A pouze v jednom případě šlo o palivo, které mohlo motoru opravdu ublížit. Z hlediska kvality paliva je letošní rok vůbec nejlepší v historii. Výrazné zlepšení situace zajistily častější kontroly a zejména pravidelné zveřejňování hříšníků ke kterému Kverulant.org poprvé donutil ČOI v lednu roku 2011. Připomeňte si nejslavnější Kverulantovu kauzu KDE RADĚJI NETANKOVAT

KVERULANT MLČET NEBUDE

Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) podal v listopadu pozměňovací návrh, který podle jeho slov má ujasnit definici zastavěného území a nezastavěného území. Podle Kverulanta je to plíživá snaha okleštit zákon, který má již příští rok pokácet billboardy u dálnic a silnic první třídy. Kverulant.org nemá pochybnosti o tom, že poslanci Foldyna prosazuje svoje názory za značné podpory billboardové lobby. Kverulant si to nedovede vysvětlit aktivitu poslance Foldyny jinak než korupcí. Billboardáři totiž mají politikům co nabídnout. Vedle peněz je to také možnost inzerovat zadarmo nebo s výraznou slevou na billboardech po celé republice. Kverulant svůj názor nezměnil, ani když ho dnes billboardáři kontaktovali prostřednictví své organizace Svaz provozovatelů venkovní reklamy. V dopise mu píší, že se na aktivitě poslance Foldyny a ani jiných poslanců nijak nepodíleli a žádají, aby o nich Kverulant již nemluvil ošklivě. To Kverulant samozřejmě neudělá a svoje kauzy z webu nestáhne. Podrobnosti naleznete v kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ

VYŠETŘOVÁNÍ KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 POKRAČUJE

Starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant.org to považuje za korupční jednání a na oba podal trestní oznámení.  Státní zastupitelství jeho trestní oznámení nejdřív odložilo, ale dnes se Kverulant dozvěděl, že po jeho stížnosti je věc znovu v šetření. Podrobnosti naleznete v kauze KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15

VEŘEJNOST ODMÍTÁ DALŠÍ ZDRAŽOVÁNÍ NAFTY A BENZÍNU Z „EKOLOGICKÝCH“ DŮVODŮ

Mezinárodní výzkumná agentura GFK zpracovala pro Kverulant.org průzkum veřejného mínění, z kterého vyplynulo, že Češi odmítají další zdražování benzínu a nafty z důvodu zvýšení povinného podílu biosložky. K tomu by muselo dojít, pokud by ČR měla do roku 2020 snížit emise oxidu uhličitého o 6 % oproti roku 2010. Kverulant.org dnes vyzval vládu, aby tento nesmyslný cíl konečně opustila. Pokud ani vy nechcete v blízké budoucnosti připlácet za dražší pohonné hmoty, podpořte Kverulanta. Kverulant je v ČR jediný, kdo už několik let kritizuje koncept povinného přimíchávání biopaliv. Předchozí vlády přijaly závazek snížit v roce 2017 emise CO2 v dopravě o 4 % oproti roku 2010. Splnění tohoto závazku by však řidiče stálo další miliardu navíc. Přitom například v roce 2015  vydali motoristé při tankování navíc částku 2,7 miliardy korun. O tolik totiž v tomto roce biopaliva prodražila klasické pohonné hmoty. Z reprezentativního průzkumu, který se uskutečnil na konci listopadu, vyplývá, že vyšší ceny paliv s biosložkou veřejnosti vadí (téměř 60 % lidí). Více to platí v případě mužů (67 %) a aktivních řidičů (74 %). Stávající podíl povinně přimíchávané biosložky lidé zvyšovat nechtějí. Od 1. 6. 2010 je tento podíl zákonem stanoven na 4,1 % pro benzín a 6,0 % pro naftu. Většina veřejnosti (57 %) se domnívá, že by měl být zachován na současné úrovni. Třetina pak respondentů míní, že by se podíl biopaliv měl spíše nebo rozhodně snížit. Více než čtvrtina veřejnosti si nemyslí, že přidávání biosložek do paliv skutečně snižuje emise CO2. Vláda nedávno projednala novelu zákona o ovzduší, která počítá s tím, že 4% cíl snížení emisí CO2 pro rok 2017 bude snížen na 3,5 %. Závazek snížit emise CO2 v roce 2020 o 6 % však zatím opuštěn nebyl. A právě k tomu dnes Kverulant vyzval vládu. Další informace o problematice biopaliv naleznete v Kverulantově kauze biOOmyl.

MEZINÁRODNÍ DEN PROTI KORUPCI

Dnes je mezinárodní den proti korupci a tak nám dovolte připomenout si naši nejúspěšnější protikorupční kauzu JAK KVERULANT ZASTAVIL TUNEL V DOPRAVNÍM PODNIKU. Šlo o dodávku předražené ostrahy. Kverulantovi se podařilo tento tunel odhalit a v červnu 2015 i definitivně zastavit. Díky Kverulantovi tak Dopravní podnik, resp. daňoví poplatníci nepřišli o 110 milionů korun. Nespíme na vavřínech a proti korupci bojujeme dál. V srpnu 2016 jsme odhalili další tunel v DPP. DPP zaplatil za rekonstrukci objízdné koleje ve Vokovicích firmě EDIKT 50,5 milionů. Cena prací však byla prokazatelně maximálně 29,5 milionů korun. Kverulantovým cílem je potrestání organizátorů tohoto tunelu, a proto podal trestní oznámení, které policie právě vyšetřuje. 

KVERULANT OPĚT U SOUDU USPĚL S ŽALOBOU PROTI POSLANECKÉ SNĚMOVĚ

Ondřej Filip se stal v červenci 2013 členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale zároveň nepřestal být výkonným ředitelem konsorcia soukromých firem. Ondřej Filip byl tak v učebnicovém konfliktu zájmů, a proto byl cílem Kverulanta jeho odchod z rady ČTÚ. Toho se Kverulantovi v září 2014 podařilo dosáhnout, ale než se tak stalo, měl pan Filip v srpnu 2013 dopisem informoval mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny o tom, že učinil patřičné kroky směřující k ukončení činnosti výkonného ředitele soukromého sdružení právnických osob CZ.NIC. Kverulant by předmětný dopis rád viděl. Zajímalo by ho, o jakých patřičných krocích vedoucí k ukončení jeho působení v CZ.NIC to pan Filip psal, když ještě v dubnu 2014, tedy již ani po mnoha měsících z pozice šéfa CZ.NIC neodešel. Poslanecká sněmovna však Kverulantovi odmítla tento dopis poskytnout. Kverulant si proti tomu podal stížnost a i ta byla zamítnuta. Kverulant se s tím nechtěl smířit, a tak v květnu 2014 podal proti zamítnutí stížnosti žalobu. Městský soud v Praze mu dal rozsudkem z března 2016 zapravdu.  Kverulantem napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání odvolacímu orgánu. Ten v dalším řízení opět potvrdil rozhodnutí Poslanecké sněmovny Kverulantovi dopis neposkytnout. Proti tomu rozhodnutí podal Kverulant další žalobu a opět vyhrál.

NADAČNÍ FOND PODPOŘIL KVERULANTA VE SPORU S EKOSPOLEM, PŘISPĚJTE I VY

Kverulant.org před časem odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s developerem Ekospol smlouvu, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant to považuje za korupci. Podle Ekospolu o korupci nejde a žalobou se domáhá stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. Kverulant přesvědčen, že chování Ekospolu i starosty Wenzla popsal naprosto pravdivě a, že postupoval správně, když toto chování označil jako korupci. Pokud k tomu Kverulanta nepřinutí soud, tak kauzu Korupce na Praze 15z webu nestáhne a omlouvat se nebude. Pomozte Kverulantovi i Vy přesvědčit soud o tom, že veřejnost má právo veřejně nazývat věci pravými jmény. Pomozte Kverulantovi zaplatit si kvalitní právníky. Kverulanta již už jim zaplatil 54 450 Kč, ale celkové náklady se pravděpodobně vyšplhají někam k částce 125 000 korun. Kverulantovi dárci již Kverulantovi na tuto kauzu přispěli celkovou částkou 27 436 korun. Z toho 20 736 korun právě věnoval Nadační fond proti korupci.

BŘEZINA MARNĚ ŽALOVAL SOUDKYNI, KTERÁ MU POTVRDILA PODMÍNKU ZA PODVOD

Pražský zastupitel Karel Březina byl v roce 2014 pravomocně odsouzen za spáchání podvodu v pražském dopravním podniku, kde jako předseda dozorčí rady neoprávněně pobíral odměny. Březinovi se však rozsudek nelíbil do té míry, že na soudkyni podal žalobu. Neuspěl s ní ani u obvodního, a v tento týden nepochodil ani u odvolacího soudu, který navíc Březinovi nařídil zaplatit náklady spojené s řízením. Podrobnosti naleznete v kauze ODSOUZENÝ POLITIK KAREL BŘEZINA NA MINISTERSTVO NEPATŘÍ.

BLACK FRIDAY

Dnes je Black Friday a to znamená SLEVY až 80 % na mnoha oblíbených e-shopech. A to je skvělá příležitost nákupem podpořit i Kverulanta. Nebude vás to stát ani korunu navíc.

EU ZVAŽUJE SNÍŽIT PODÍL BIOPALIV PRVNÍ GENERACE O POLOVINU DO ROKU 2030

Evropská komise zvažuje návrh snižovat maximální množství biopaliv ze zemědělských plodin v dopravě o polovinu po roce 2020, protože podle všeho místo snížení emisí přispívají k jejich zvýšení. Do roku 2030 by jejich význam měl postupně klesat. Dle návrhu EK by měl být maximální podíl kapalných biopaliv 3,8 % v roce 2030 a klesnout tak z plánovaných 7 % pro rok 2021. Tolik dobré zprávy. A nyní ty špatné. Biopaliva takzvané druhé a třetí generace, která se údajně nebudou vyrábět ze zemědělských plodin, by mohla zaznamenat růst na 5,5 % v roce 2030 oproti 1,5 procentu v roce 2021. Ty však i přes notorické ujišťování environmentalistickým věrozvěstů, stále nejsou na trhu v dostatečném množství a za jen trochu přijatelnou cenu. Více o problematice biopaliv naleznete v Kverulantově kauze DRAHÝ BIOOMYL.

ZASTAVME KONEČNĚ RATHOVY PŘEDRAŽENÉ AUTOBUSY

Středočeský kraj již od dob Davida Ratha zajišťuje dopravní obslužnost za stovky milionů korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. Kverulantovým cílem je už od roku 2010 vypsání transparentního výběrového řízení na tuto službu. K jeho uspořádání dnes vyzval novou středočeskou hejtmanku Jaroslavu Jermanovou. Oceňte Kverulantovu vytrvalost a staňte se i vy jeho dárcem.

ODEJDE KAREL BŘEZINA Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ?

Zítra se odehraje schůzka premiéra Sobotky s ministryní školství Kateřinou Valachovou  Kverulant doufá, že se schůzka bude týkat i odchodu Karla Březiny z ministerstva školství. Ten byl v roce 2014 pravomocně odsouzen za spáchání podvodu v pražském dopravním podniku, kde jako předseda dozorčí rady neoprávněně pobíral odměny. Od 1. července 2016 se stal externím poradcem ministryně školství Kateřiny Valachové. Kverulant.org proti tomu protestuje. Podrobnosti naleznete v kauze ODSOUZENÝ POLITIK KAREL BŘEZINA NA MINISTERSTVO NEPATŘÍ.

SVĚTOVÝ DEN OBĚTÍ DOPRAVNÍCH NEHOD

Dnes je světový den obětí dopravních nehod. Celosvětově zemře ročně více než 1,2 milionu obětí. Na českých silnicích nalezlo v roce 2015 smrt 660 lidí a jako každý rok, několik z nich zabily billboardy. Proto je cílem Kverulantovy kauzy SMRTELNĚ NEBEZPEČNÉ BILLBOARDY odstranit nejnebezpečnější billboardy ještě před tím, než budou v roce 2017 odstraněny ze zákona. Již takto odstranil šest nejnebezpečnějších billboardů. A Kverulantův tlak na Ředitelství silnic a dálnic vedl k tomu, že už tato organizace odstranila do konce třetího čtvrtletí roku 2015 celkem 578 billboardů, z toho 183 v okolí dálnic a 395 podél silnic I. třídy. Oceňte Kverulantův přínos k větší bezpečnosti silničního provozu finančním darem.

KVERULANT VERSUS FOLDYNA

Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) podal pozměňovací návrh, který podle jeho slov má ujasnit definici zastavěného území a nezastavěného území. Podle Kverulanta je to plíživá snaha okleštit zákon, který má pokácet billboardy u dálnic a silnic první třídy. To ale Foldyna odmítá. Více naleznete na novinky.cz v článku Majitelům billboardů na ruku nejdu, tvrdí Foldyna

KVERULANT.ORG DNES ODHALIL JIŽ TŘETÍ ÚTOK BILLBOARDOVÉ LOBBY NA ZÁKON PROTI DÁLNIČNÍM BILLBOARDŮM

V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této novely by měly billboardy zmizet od dálnic a silnic I. třídy už 1. září 2017. Kverulan.org již zaznamenal dva neúspěšné útoky billboardové lobby na tento zákon. Nejprve poslanec Stanislav Berkovec (ANO) v dubnu 2016 předložil do parlamentu návrh, který by tento termín oddálil o pět let. Pak se v květnu pokusil prosadit zájem billboardové lobby poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). Podstatou jeho návrhu bylo podstatné rozšíření takzvaného zastavěného území podél komunikací, ze kterého billboardy nebudou muset zmizet. Jeho pokus byl neúspěšný, ale Foldyna se dnes dopoledne pokusil prosadit svůj pozměňovací návrh znovu. Poslanec Foldyna dnes dopoledne předložil svůj pozměňovací návrh k silničnímu zákonu na jednání hospodářského výběru poslanecké sněmovny. Hospodářský výbor tento návrh nakonec dnes nepojednal, ale má být projednán příštím, prosincovém zasedání hospodářského výboru.  Kverulantovi se již podařilo odvrátit dva útoky billboardové lobby na zákon proti dálničním billboardům a věří, že i tentokrát bude úspěšný. Pomozte mu i vy tento cíl splnit a podpořte Kverulantovo úsilí finančním darem. Přijetí zákona proti billboardům bylo vyvrcholením kampaně tří neziskových organizací v čele s Kverulant.org. Kampaň trvala dva roky a zákonodárcům odešlo několik stovek e-mailů s výzvou, aby hlasovali pro zákaz billboardů. Zákon byl nakonec přijat a zakazuje většinu reklamních zařízení u silnic vyšších tříd a do 1. září 2017 musí být odstraněna i všechna dříve povolená reklamní zařízení. Podstatou nového Foldynova návrhu je značné rozšíření zastavěného území v okolí dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy. V zastavěném území totiž billboardy mohou zůstat i po 1. září 2017. Poslanec Foldyna chce uzákonit, aby toto území nebylo definováno zákonem jako určitý počet staveb, ale o jeho rozsahu mohly rozhodovat obce. S těmi, již bez vazby na zákonnou definici, by se mohli billboardáři dohodnout mnohem snáz a výrazně rozšířit území ze kterého nebudou muset v září 2017 odstraňovat svoje poutače. Kverulant.org nemá pochybnosti o tom, že poslanec Foldyna prosazuje svůj názor za značné podpory billboardové lobby. Kverulant si nedovede vysvětlit aktivitu poslance Foldyny jinak než korupcí. Billboardáři totiž mají politikům co nabídnout. Kromě peněz je to také možnost bezplatné nebo zvýhodněné inzerce na billboardech po celé republice. 

POHÁDKA O CERTIFIKOVANÝCH BIOPALIVECH

Nejen Česká republika nepokryje vlastní spotřebu biopaliv, a tak se biopaliva musí dovážet. Celkově byla pro produkci vstupních surovin pro výrobu biopaliv spotřebovaných v EU v roce 2012 potřeba zemědělská plocha o výměře 7,8 milionu hektarů, z toho jenom 4,4 milionu ha bylo v EU a 3,5 milionu hektarů bylo mimo EU. Dovoz do zemí jako Nizozemsko, Belgie, Španělsko či Maďarsko stojí za nárůstem spotřeby palmového oleje z minulých let a za pleněním indonéských pralesů.  Aby k tomu nedocházelo, vydala na to EU směrnici, kde se praví, že biopaliva musí splňovat kritéria udržitelnosti, aby nedocházelo ke vzniku významného rizika negativních socio-ekonomických dopadů, například sporům ohledně pozemkového vlastnictví, nucené/dětské práci, špatným pracovním podmínkám a zdravotním a bezpečnostním rizikům. Podle EU je na prodej biopaliva v EU potřeba certifikát, který potvrzuje, že kritéria udržitelnosti byla splněna. ​Podle nedávno zveřejněné zprávy Evropského účetního dvora byly nedostatky v systému certifikace biopaliv značné a certifikace se skutečným zkoumáním původu biopaliva nemá mnoho společného. Jinými slovy pralesy ničíme kvůli biopalivům certifikovaně. Další argumenty proti biopalivům naleznete v Kverulantově kauze Drahý biOOmyl.

KULICH PŘICHÁZÍ

Premiér Sobotka ohlásil, že Svatopluka Němečka na postu mistra zdravotnictví vystřídá Miloslav Ludvík.  Z odvolání Němečka má Kverulant radost a je hrdý, že k němu přispěl svými odhalením v kauze ŠPINAVÉ PRÁDLO MINISTRA NĚMEČKA. Ale jmenování Ludvíka v něm vzbuzuje rozpaky. Ludvík dosud řídí Motolskou nemocnici, která podle všeho chystá tunel na praní prádla. Ludvík však zejména neblaze proslul v únoru 2011, kdy na veřejnost unikla nahrávka o tom jak se "správně dělá zdravotnický byznys". Z fragmentů jeho projevu na semináři motolských lékařů v Krkonoších, lze udělat shrnutí: Fakultní nemocnice Motol je v područí machinací se zakázkami a stát ji štědře podporuje jen díky tvrdému lobbingu jejího ředitele a díky zvláštnímu zacházení s papalášskými pacienty přezdívanými panem ministrem „kuliši“.

VODIČKA S MODRÝM MAJÁKEM

Cílem Kverulanta v kauze MODRÉ MAJÁKY POLITIKŮ je omezit zneužívání modrých majáků. Kverulant už již několik let odhaluje papaláše, kteří tak činí. Dalším papalášem, který na maják nemá nárok, ale má pravděpodobně pocit, že si ho rozhodně zaslouží, je Jaroslav Vodička, předseda Českého svazu bojovníků za svobodu. Jeho frustrace z absence práva na absolutní přednost v jízdě byla patrně tak silná, že si jej už načerno pořídil. Tento týden jej odhalila Česká televize a Kverulant.org na něj obratem podal oznámení o přestupku.  Pan Vodička je bývalý člen normalizační KSČ a komunistické vojenské kontrarozvědky. 

ŠPINAVÉ PRÁDLO MINISTRA NĚMEČKA

Premiér Sobotka ohlásil rekonstrukci vlády. Kverulant doufá, že se odchod bude týkat i ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka.  Největší „ranou“ pana Němečka byl patrně nákup přístroje CyberKnife. Podle vyjádření několika odborníků byl přístroj dvakrát dražší, než bylo obvyklé. Tím ale výčet Němečkových „pochybení“ nekončí. Kverulant.org v roce 2016 zmapoval ceny praní prádla ve více než čtyřiceti nemocnicích za poslední čtyři roky. Odhalil, že nejdráže pere a kupuje prádlo Fakultní nemocnice Ostrava. A za tento předražený nákup byl odpovědný bývalý ředitel této nemocnice a současný ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Za sledované období zaplatila FNO přes 120 milionů korun, a pokud by za tyto služby platila cenu průměrnou, zaplatila by o 55 milionů korun méně. Proto je Kverulantovým cílem odvolání ministra Němečka. Oceňte Kverulantovo úsilí o zastavení tunelů ve zdravotnictví a staňte se jeho dárcem.  Podrobnosti naleznete v kauze ŠPINAVÉ PRÁDLO MINISTRA NĚMEČKA

BÝVALÉMU ŘEDITELI ŘSD HROZÍ OSM LET ZA BILLBOARDY

Cílem Kverulanta v kauze ŘSD - PODIVNÉ SMLOUVY O BILLBOARDECH  bylo přimět Ředitelství silnic a dálnic k výpovědi všech smluv s majiteli dálničních billboardů. To se Kverulantovi nepodařilo, protože bývalý ředitel ŘSD Alfred Brunclík naopak podepsal v roce 2010 s billbordáři smlouvu novou a způsobil tak škodu přes 250 milionů korun. Začátkem prosince za to půjde před trestní senát  Obvodního soudu pro Prahu 4.  Za porušení povinnosti při správě cizího majetku mu hrozí až osmiletý trest.  Ale díky Kverulantově kampani odstranilo ŘSD do září 2015 celkem 578 billboardů. Z toho 183 z dálnic a 395 ze silnic I. třídy. Navíc byla v květnu 2012 přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této novely by billboardy počínaje 1. září 2017 měly zmizet od dálnic a silnic I. třídy. Oceňte Kverulantovy úspěchy a podpořte jej finančním darem.

ČESKO MÁ JEDEN Z NEJDELŠÍCH PROCESŮ POVOLOVÁNÍ STAVEB V EVROPĚ

Podle studie Doing Business, kterou každoročně vydává Světová banka má Česká republika jeden z nejdelších procesů povolování staveb v Evropě. ČR se v roce 2016 umístila na 130 místě z 189 porovnávaných zemí.  V Evropě je delší už jen na Kypru, v Moldávii a na Slovensku. Lhůta pro získání všech povolení k menší stavbě, jako je například rodinný dům, činí v Česku průměrně 247 dní.  Ještě horší situace je podle něj při získání povolení pro větší stavbu. Tam se lhůta šplhá až na 1825 dnů a povolování velkých bytových projektů zabere tři až pět let. Podle developerů  se v důsledků těchto neúměrnými průtahy se cena bytu zvedne až o pět procent. Příčin tohoto neutěšeného stavu je jistě mnoho, ale je jisté, že jednou příčin je skutečnost, že environmentální organizace mají zákonem garantované možnosti dlouhé roky zdržovat nejen soukromé projekty, ale i veřejně prospěšné stavby. Kverulantovým cíle je tento stav změnit a vyvolat veřejnou debatu na toto téma. Více naleznete v kauze ZASTAVME EKOVYDĚRAČE

POKUTA ZA MODRÝ MAJÁK

Cílem Kverulantovy kauzy MODRÉ MAJÁKY POLITIKŮ je omezit používání a zneužívání modrých majáků. Po pěti letech kverulování konečně přišly první úspěchy. Nejprve v lednu 2014 tehdejší ministryně české vlády Věra Jourová slíbila, že se vzdá absolutního práva přednosti v jízdě, a pak se k ní opatrně přidali i další politici. Modré majáky však nezneužívají jen politici, ale i „běžní“ řidiči. Podle policie jsou jich desítky. Reportér Seznamu se minulý týden s jedním takovým projel a natočil o tom reportáž. Policejní mluvčí v reportáži sice uvádí, že za samotné neoprávněné užití modrého majáku lze v blokovém řízení uložit pokutu až 2000 korun a ve správním řízení to potom může být 2500 korun. Zmíněný řidič však v reportáži tvrdí: „Za maják je tak malý trest, že za ušetřený čas to vždycky stojí. Používám je šest let a policisté mě chytili jenom jednou. Skončilo to pokutou 100 korun blokově.“

RATHOVY PŘEDRAŽENÉ AUTOBUSY BUDOU NEJSPÍŠ JEŠTĚ DRAŽŠÍ

Středočeský kraj již od dob Davida Ratha zajištuje dopravní obslužnost nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. Cílem Kverulanta je už od roku 2010 vypsání transparentního výběrového řízení na tuto službu. V říjnu 2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40%. Ze současných 71,60 korun za hodinu na 98,10 korun. Pokud se toto zvýšení mezd povede pouze k dodatkům o navýšení ceny pro dopravce bez výběrového řízení, bude to znamenat, že dopravní obslužnost bude ještě dražší. Za celou republiku půjde zhruba o miliardu korun navíc. Podle CNI se za zdánlivě dobrým koncem pro podhodnocenou práci šoférů se ale skrývá lobbistický příběh, jenž se neodvíjí od zájmů odborářů, ale od zájmů velkých dopravců disponovat větším balíkem peněž z veřejných rozpočtů. 

5000 LIKES NA FACEBOOKU - DĚKUJEME

Právě jsme dosáhli 5000 označení like na našem facebooku. Děkujeme. 

28.ŘÍJEN

I my si dnes připomínáme den vzniku samostatného československého státu. 

P.S. Další Kverulantovy vtipy může vidět zde.

ŘSD POKRAČUJE V ORGANIZACI OKRÁDÁNÍ ŘIDIČŮ NA DÁLNICÍCH

ŘSD rozdělilo dálnice na několik úseků, ve kterých bez soutěže zajistilo monopol vždy jedné předražené odtahové společnosti. Pod tlakem Kverulanta vypsalo na konci loňského roku výběrové řízení, což Kverulant považoval za úspěch, ale ukázalo se, že soutěž byla ušita na míru pouze několika firmám. Podezření, že soutěž byla vypsána jen pro několik firem, dobře dokládá i její výsledek. Odtahovky se mezi sebou dohodly a pro každý dálniční úsek předložila nabídku vždy jen jedna z nich. Ani v jedné z 18 částí veřejné zakázky tedy reálně neproběhla žádná soutěž, ve smyslu předkládání nabídek výhodnějšího plnění potenciálních dodavatelů oproti jejich konkurentům. Kverulant.org to považuje za výsledek kartelové dohody, a proto podal k antimonopolnímu úřadu stížnost na nezákonnost tendru. Nyní Kverulant zjistil, že ŘSD navzdory tomu uzavřelo na konci září 2016 smlouvy s několika účastníky této zmanipulované soutěže. Podrobnosti naleznete v kauze DÁLNIČNÍ LOVCI NEHOD. Kverulant.org se s okrádáním řidičů na dálnicích s podporou ŘSD nechce smířit, a proto dnes odeslal ministrovi dopravy další dopis, ve kterém ho znovu vyzývá, aby se osobně zasadil o změnu systému, který parazituje na dálničních nehodách. Oceňte Kverulantovu snahu zastavit okrádání řidičů a staňte se jeho dárcem.
 

DEVELOPER EKOSPOL ŽALUJE KVERULANTA O 10 MILIONŮ KORUN

Kverulant.org před časem odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s developerem Ekospol smlouvu, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant to považuje za korupci. Podle Ekospolu o korupci nejde a žalobou se domáhá stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. Kverulant přesvědčen, že chování Ekospolu i starosty Wenzla popsal naprosto pravdivě a, že postupoval správně, když toto chování označil jako korupci. Pokud k tomu Kverulanta nepřinutí soud, tak kauzu Korupce na Praze 15 z webu nestáhne a omlouvat se nebude. Pomozte Kverulantovi i Vy přesvědčit soud o tom, že veřejnost má právo veřejně nazývat věci pravými jmény. Pomozte Kverulantovi zaplatit si kvalitní právníky.

 

SNAD SE DOČKÁ I CRAB

Vrchní státní zastupitelství  obvinilo dvě firmy a téměř tři desítky lidí, které viní z letité manipulace s dotovanými IT zakázkami v celkové hodnotě několika set milionů korun. Část obviněných podle policie a žalobců tvořila organizovanou zločineckou skupinu. Kauza se týká čtrnácti veřejných soutěží a zakázek z let 2010 až 2014. Jde o tendry v Integrovaném operačním programu ministerstva vnitra. Šlo o dotace mimo jiné na vybudování datových sítí, zajištění přenosu dat, jejich zabezpečení a elektronizaci služeb radnic. Kverulant doufá, že se obvinění nakonec dočkají i aktéři nákupu CRABu, centrálního registru administrativních budov za 1,6 miliardy korun. Přitom CRAB je v zásadě jen trochu lepší excelová tabulka.

KAUZA PRO SKUTEČNÉ EKOLOGY

Odhaduje se, že dvě třetiny naftových aut v ČR a vůbec nemá filtr pevných částic nebo je nefunkční. Přesto na STK obvykle projdou. Jízda autem bez filtru skutečně škodí zdraví. Na částice z výfuků se váží další látky, které způsobují rakovinu. Kverulant.org bohužel už nemá kapacitu se této kauze věnovat. Najdou se skuteční ekologové, kteří by s tím chtěli něco udělat? Kverulant.org jim k tomu nabízí prostor na svých stránkách.

KATEŘINA VALACHOVÁ, NOVÝ PŘÍRŮSTEK NA KVERULANTOVĚ BLACKLISTU

Ministryně školství Kateřina Valachová si od 1. července 2016 se zvolila za svého poradce pravomocně odsouzeného Karla Březinu a ignoruje Kverulantovy výzvy k odvolání zločince odsouzeného za podvod v dopravním podniku.  Proto jí Kverulant přidal na svůj blacklist

DVAKRÁT VĚTŠÍ KVERULANT, PROSBA O LASKAVOST

Stát s námi občas nehraje fér a my se to snažíme změnit. Řešíme konkrétní problémy a dotahujeme naše projekty do zdárného konce. Přiměli jsme ČOI zveřejňovat výsledky kontrol čerpacích stanic a to způsobil velký nárůst kvality. Zastavili jsme chystaný tunel v dopravním podniku a zachránili tak 100 milionů korun. Díky nám v září příštího roku zmizí z dálnic všechny billboardy.  Máme úspěchy a proto bychom rádi zdvojnásobili naši kapacitu. Prosím pomozte nám s tím. Staňte se naším pravidelným dárcem a věnujte nám každý měsíc 30 korun.  Vaše koruna denně pomůže měnit věci k lepšímu. 

BUĎTE V OBRAZE

Chcete dostávat Kverulantovy zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? Napište si o něj. Když se Vám nebudou líbit, můžete se kdykoliv odhlásit.