Nahoru

Aktuality

Kverulant se bojem proti billboardům zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Díky němu zmizí již letos v září billboardy od dálnic a silnic I. třídy.  Kverulant na jaře 2017 odhalil, že billboardaři v Praze kvůli svému byznysu poškozují veřejnou zeleň.  Křiklavým příkladem je situace podél ulice 5. května, zejména poblíž jejího křížení s pěší lávkou ze Spořilova.  Tam na pozemcích patřících Praze došlo uřezání vršků stromů, které bránily výhledu na billboardy. Postižené stromy tak byly připraveny cca o 40 % potenciálu dožití, byla zcela potlačena jejich sadovnická funkce prostorově odstínit přilehlou lávku a rovněž byl výrazným způsobem umenšen jejich potenciál hlukově izolační a prachově izolační funkce, kvůli které lemují oblast severojižní magistrály. Kverulant v dubnu 2017 podal v této věci České inspekci životního prostředí podmět k zahájení správního řízení. Inspekce provedla na základě Kverulantova podmětu šetření a nyní konstatovala, že „stromové dřeviny mají korunu zakráceny podle hrany billboardu tak, aby je nezakrývaly. Dotčena je více než 1/3 korun stromů. Byly provedeny podstatné a trvalé zásahy snižující společenskou, estetickou a ekologickou funkci dřevin.“ Inspekce Kverulanta dále informovala, že se jí zatím nepodařilo vypátrat viníka, ale pracují na tom. Kverulant chápe, že z hlediska je práva je třeba viníka řádně usvědčit, nicméně Kverulant je naprosto přesvědčen, že nezákonné poškození veřejné zeleně si objednal majitel billboardů, firma BigBoard.  Kverulant je  také přesvědčen, že z hlediska hlukově izolační funkce by bylo nejvhodnější odstranit většinu plakátovacích ploch u silnic a dálnic v intravilánu města a nahradit je nejlépe drobnolistou zelení. Pokud i vy fandíte zeleni více než billboardům, můžete Kverulanta finančně podpořit v jeho vytrvalém boji proti reklamním hyždičům.

V úterý Kverulant vydal tiskovou zprávu o tom, že ÚOHS opět MMR zakázal podepsat smlouvy na další dodávku pro Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN). Včera na základě Kverulantovi přinesla iDNES.cz o NENu článek s názvem Stát platí velké peníze za systém na zakázky. Jenže zájem o něj není zájem.

V České republice zatím mají takzvané environmentální organizace zákonem garantované možnosti dlouhé roky zdržovat nejen soukromé projekty, ale i veřejně prospěšné stavby. Cílem Kverulanta v kauze  ZASTAVME EKOVYDĚRAČE je tento stav změnit. Počátkem dubna poslanci schválili novelu stavebního zákona, který zjednodušuje povolovací řízení staveb a který ekovyděračům napříště neumožní zdržovat územní a stavební řízení, ale budou se moct vyjadřovat jen k posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).  Nyní je novela stavebního zákona v Senátu. Ústavně-právní výboru Senátu ji ke schválení nedoporučil, ale včera odpoledne o návrhu novely jednal další senátní výbor, tentokrát hospodářský. Ten novelu naopak podpořil. Senátoři budou o novele hlasovat na konci května, v případě jejího schválení by mohla nabýt účinnosti od ledna 2018. Kverulant doufá, že novela stavebního zákona nakonec projde a ČR tak bude mít velmi obdobnou stavební legislativu jako Německo, Rakousko a Polsko. Kverulant.org je hrdý, že svojí kauzou přispěl k chystané změně stavebního práva, ze které bude mít prospěch česká ekonomika, a tím i občané ČR. Podpořte Kverulanta v jeho úsilí. Na rozdíl od environmentalistů není podporován z veřejných rozpočtů. 

Národní elektronický nástroj (NEN) je počítačový program, který nikdo nepotřebuje a přesto za něj stát prostřednictvím MMR utratil už půl miliardy a další stovky milionů se utratit chystá. Kverulant.org nedávno podal trestní oznámení protože MMR přes zákaz ÚOHS dál realizuje smlouvu. Nyní ÚOHS zakázal MMR uzavřít další smlouvu na NEN.  Oceňte Kverulantovo úsilí o zastavení tohoto tunelu

Kverulantův nedávno zmapovaný tunel, národní elektronický nástroj (NEN), kopíruje většinu hlavních principů dalších IT tunelů, ale zavádí i jednu významnou inovaci. Neřeší totiž žádný skutečný problém. NEN je software, který by měl sloužit k zadávání elektronických výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá zákon. Takový program ale už dávno vyvinula řada IT firem – a není nijak drahý, může být dokonce i zadarmo. Přestože Ministerstvo pro místní rozvoj za NEN již utratilo přes půl miliardy, stále není hotov. Nadále probíhají na  programu NEN i práce na základě smlouvy, jejíž plnění Úřad na ochranu hospodářské soutěže na začátku prosince 2016 pravomocně zakázal. Podle Kverulanta to naplňuje skutkovou podstatu maření výkonu úředního rozhodnutí a Kverulant v této věci nedávno podal trestní oznámení. V lednu 2017 vypsalo MMR další zakázku na zajištění technické podpory pro NEN za 100 mil. Kč za rok. Předmětem soutěže je 85 položek (60 ks počítačového vybavení od IBM, DELL a Cisco a 25 položek podpory SW). Mezi požadovanými standardními položkami je i 5 kusů software od firmy Tesco SW. Zatímco dodavatelů HW a SW od firem IBM, DELL, Cisco a Oracle najdete v ČR desítky, produkty firmy Tesco SW prodává jen samotné Tesco SW. Nebude to tedy nejlepší cena nebo kvalita, co rozhodne o výherci 100 milionů korun. Rozhodne to Tesco SW. Nejen Kverulant došel k závěru, že i tato zakázka byla vypsána diskriminačním způsobem. Ke stejnému závěru nyní došel i ÚOHS. Minulý pátek rozhodl, že MMR postupovalo v této zakázce nezákonně. Navíc UOHS opět uložil MMR zákaz uzavřít smlouvu do pravomocného ukončení tohoto správního řízení.

Chcete dostávat Kverulantovy zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? Napište si o něj. Když se Vám nebudou líbit, můžete se kdykoliv odhlásit.

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím dává státu možnost vymáhat škodu po úřednících, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu.  Kverulant.org odhalil, že stát po chybujících úřednících vymáhá takové škody zcela  nedostatečně. Kverulantovým cílem je tento stav změnit. Proto Kverulant v dubnu 2017 opět dopisem vyzval předsedu vlády, ministry financí a spravedlnosti, aby se konečně zasadili o změnu. Z oslovených institucí odpovědělo pouze ministerstvo financí, které má s vymáhání škody po svých úřednicích nejméně másla na hlavě. Právě finance na i základě Kverulantových zjištění připravily novelu zákona, která úřadům přikazuje vymáhat škody po chybujících úřednících a nyní však v dopise Kverulantovi konstatují, že tuto změnu však nakonec zamítla legislativní rada vlády. Podrobnosti naleznete v kauze JAK ÚŘEDNÍCI PLATÍ ZA SVÉ CHYBY.

Dnes začíná další schůze poslanecké sněmovny. Kverulant.org odhalil, že bude opět ve hře významné změkčení pravidel pro odstraňování billboardů, které má nastat již v září tohoto roku.  Pod bodem 140 je ukryt  návrh poslance Jaroslavy Foldyny (ČSSD), který opět podstatně rozšiřuje definici takzvaného zastavěného území podél komunikací, ze kterého billboardy nebudou muset zmizet. Poslanec Foldyna přitom v lednu ve sněmovně prohlásil, že svůj návrh stáhne. Kverulant je přesvědčen, že i tento pokus billboardové lobby bude stejně neúspěšný, jako nedávný návrh na záchranu billboardů, který chtěl protlačit poslanec ODS a někdejší ministr zemědělství a dopravy Petr Bendl.  Ten sněmovnou minulý měsíc neprošel i díky tomu, že na něj Kverulant.org včas upozornil.  Oceňte Kverulantovu práci a podpořte ho finančně.

Plzeňská radnice vzdala záměr regulovat ve městě velkoplošnou pouliční reklamu. Úřady přitom měly připravený návrh vyhlášky, která dávala reklamě pravidla především v centru města. Kverulant je z toho smutný. 

V politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se ukazuje, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší z nás přitahovalo. Kverulantův black list je toho důkazem. Cílem této kauzy je upozornit na politiky, kteří pro konkrétní důvody nezaslouží podporu veřejnosti. Nově na něj byl zařazen poslanec Petr Bendl, který se nedávno pokusil zachránit billboardy přílepkem k zákonu o řidičských průkazech. Jeho návrh však sněmovnou neprošel a velká kácení billboardů by tak mělo nastat již v září tohoto roku.

Andrej Babiš nebyl na Kverulantův BLACKLIST zařazen ani za lhaní kolem nákupu dluhopisů, ani kauzu za kauzu Čapí hnízdo a dokonce ani za úkolování novinářů, i když by si to nepochybně zasloužil. Andrej Babiš získal Kverulantovu nominaci mnohem dřív a to za kauzu DRAHÝ BIOOMYL, přesněji za prosazování podpory pro svůj byznys s biopalivy

Kverulant.org je hrdý, že se respektovaná česká společnost UNIMEX GROUP stala jeho dárcem. Společnost vznikla v roce 1991 a postupně se stala jednou z dominantních obchodních skupin působících na českém trhu. Mezi jejich nejznámější firmu patří Travel Service, který je největší českou leteckou společností, která od svého vzniku v roce 1997 výrazně expandovala a dnes působí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku, kde má své dceřiné společnosti. Děkujeme.

Kverulant.org je přesvědčen, že pokud ministryni školství radí zločinec odsouzený za podvod v dopravním podniku, je to arogantní výsměch veřejnosti a několikrát vyzval ministryni, aby ho odvolala. Marně. Ani server iROZHLAS.cz nebyl v komunikaci s ministerstvem školství příliš úspěšný. V dubnu 2017 podal  na ministerstvo žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Redakce žádala o kopie veškerých dohod o pracovní činnosti, respektive veškerých smluvních vztahů uzavřených s Březinou a také kopie všech kopie výstupů, které Březina v rámci svého poradenství pro ministerstvo odevzdal. Ke konci měsíce dorazila dvoustránková odpověď. V té úřad nezaslal ani kopie pracovních dohod, které s Březinou uzavřel, ale ani jediný výstup, kterým by vlivný člen sociální demokracie poskytoval úřadu ministryně Kateřiny Valachové poradenství. „Co se týče předmětu výkonu práce, poradenská činnost byla prováděna formou ústních oponentur a konzultací," napsala v odpovědi Martina Postupová, ředitelka odboru právního a správního. Nicméně redakci se podařilo zjistit, že za to zatím od úřadu inkasoval 212 tisíc korun.

Cílem Kverulanta v kauze PARAZITÉ NA PARKOVIŠTI VYHRAZENÉM PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ bylo potrestání řidičů parazitujících na výhodách tělesně postižených. To se podařilo. Již bylo zabaveno více než 100 falešných kartiček pro údajné tělesně postižené. Postupem času převzal Kverulantův nápad označovat špatně parkující auta ošklivou samolepkou specializovaný server a tak byla tato kauza nedávno uložena do Kverulantova archivu. 

Pražský zastupitel Karel Březina byl v roce 2014 pravomocně odsouzen za spáchání podvodu v pražském dopravním podniku, kde jako předseda dozorčí rady neoprávněně pobíral odměny. Od 1. července 2016 se stal externím poradcem ministryně školství Kateřiny Valachové. Kverulant.org proti tomu protestoval od Březinova jmenování. Dnes byl Březina zadržen policií v souvislosti dotačními podvody ve sportu. Kverulant.org dnes znovu dopisem vyzval ministryni, aby Březinu z funkce již konečně odvolala, protože je přesvědčen, že jeho působení na ministerstvu je arogantním výsměchem veřejnosti.  Pokud si i vy myslíte, že odsouzený podvodník na ministerstvo nepaří, podpořte finančně Kverulanta v jeho boji.

Tak už zase kvete řepka. A letos jí bylo zaseto zase o něco víc než loni.  Kverulant natočil o pěstování řepky krátký film.  Jmenuje se ŽLUTÁ NEMOC a uvádí nejdůležitější argumenty proti pěstování řepky ve velkém. Podpořte nás v boji proti státem podporovanému škodlivému nesmyslu.

Včera jsme Radimovi Jančurovi vrátili jeho dar, protože se nám nelíbilo, že i on, který ve veřejném prostoru pléduje za morálku a transparentnost, použil k daňové optimalizaci korunových dluhopisů. Náš krok vyvolat vesměs pozitivní reakce, ale i polemiku. Zajímavý článek uveřejnila Anna Vančová v Krajských listech. Klade v něm otázku, zda  máme na osoby, které vstoupily do veřejného prostoru, politiky, ale i další ´aktivisty´ a la Jančura klást vyšší morální nároky a odpovídá, že ne. My jsme přesvědčeni o opaku, protože pokud veřejný prostor opanuje pouze legalita průměrnosti, bude to zoufale málo. Nicméně její článek rozhodně stojí za přečtení. 

Návrh na záchranu billboardů u silnic, který chtěl protlačit poslanec ODS a někdejší ministr zemědělství a dopravy Petr Bendl, Sněmovnou nakonec dnes neprošel. I díky Kverulantovi. Velkoformátové reklamy mají podle platného zákona zmizet od dálnic a silnic I. třídy od září letošního roku.

Možnost neplatit daně prostřednictvím korunových dluhopisů zlákala nejen Andreje Babiše, ale i podnikatele Radima Jančuru. Koncem roku 2012 založil společnost Student Agency holding se základním jměním dva miliony korun. Ta vzápětí emitovala dluhopisy za 900 milionů korun. Vše nasvědčuje tomu, že do společnosti Student Agency holding žádné peníze nepřitekly a účelem bylo pouze snížení daňové zátěže této společnosti a absence povinnosti platit daně ze splátek dluhopisů, které plynou Radimu Jančurovi. Kverulant.org to považuje za neetické a nevkusné zejména od člověka, který ve veřejném prostoru často vyjadřuje k etice a transparentnosti podnikání. Proto Kverulant dnes Student Agency vrátil dar ve výši 10 tisíc korun, který mu v roce 2012 poskytl. Kverulant také odmítá od politiků a z veřejných rozpočtů. Kverulantovo úsilí za lepší stav veřejných věcí finančně podporují stovky lidí a desítky firem. Bez jejich pochopení by naše činnost nebyla možná. Staňte se i vy Kverulantovým dárcem.

Starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant.org to považuje za korupční jednání a na oba podal trestní oznámení. To nejprve Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 odložilo. Tak Kverulant podal další a podstatně rozšířené trestní oznámení. Městské státní zastupitelstvo si na základě Kverulantova druhého trestního oznámení v rámci výkonu dohledu vyžádalo spis od Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 a v prosinci 2016 podřízenému státnímu zastupitelství vytklo jeho dosavadní postup a následně vrátilo věc k prověření. Nedávno však policie spis opět odložila. Kverulant se s tím opět nesmířil a dnes podal podnět dozorovému státnímu zástupci, aby zákonnost postupu policie při prověřování této věci přezkoumal.  Nikoho asi nepřekvapí, že podle Ekospolu o korupci nejde a žalobou se domáhá stažení z této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. Pomozte Kverulantovi zaplatit si kvalitní právníky a podpořte ho finančně.

Že billboardy k silnicím nepatří, protože ohrožují bezpečnost provozu, tvrdí Kverulant už dávno a proto se významně zasadil o prosazení zákona proti nim. A ty také začnou v září tohoto roku masivně mizet. Tvrdí to ministr dopravy Dan Ťok v rozhovoru pro středeční vydání deníku Právo. Sněmovna by měla podle jeho názoru zamítnout návrh Petra Bendla (ODS), aby si obce samy rozhodovaly o tom, zda je budou mít na svém území, či nikoliv. Ministr chystá po letošním 30. srpnu velkou akci, kdy Ředitelství silnic a dálnic bude billboardy masově likvidovat.

Kverulant.org v roce 2012 prosadil významný zákon proti billboardům mimo města. Nyní je jeho cílem dosáhnout podobného úspěchu i ve městech a i to se již začíná dařit. V Brně již bylo odstraněno více než 250 reklamních nosičů. V Praze byly loni s Kverulantovým přispěním prosazeny nové Pražské stavební předpisy, které omezují výstavbu nových billboardů. Stále však není vyhráno a Kverulant usiluje o další legislativní změnu. Jen málokdy vydává policie souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu. To však není závazné, jak ukazuje nová Kverulantova reportáž z Brna, kde úřad nedávno prodloužil stavebního povolení oboustrannému billboardu na křižovatce ulic Drobného a Lesnické. Přestože se na této křižovatce stala jedna z největších tragických dopravních nehod a policie s prodloužením zásadně nesouhlasila. Kverulant již od roku 2013 usiluje o to, aby napříště bylo policejní stanovisko  závazné. Po této změně by se výrazně zvýšila šance, že už nebudou povoleny téměř žádné nové reklamní hyzdiče ohrožující bezpečnost na silnicích. Kverulant dnes v této věci opět zaslal dopis ministrovi dopravy, vnitra a ministryni pro místní rozvoj. Podpořte Kverulantovo vytrvalé úsilí a staňte se jeho dárcem

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím dává státu možnost vymáhat škodu po úřednících, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu.  Kverulant.org  v roce 2015 odhalil, že stát po chybujících úřednících vymáhá takové škody zcela  nedostatečně. Kverulantovým cílem je tento stav změnit. Na základě Kverulantových zjištění připravilo Ministerstvo financí novelu zákona, která úřadům přikazuje vymáhat škody po chybujících úřednících, tato novela však doposud nebyla přijata. Dnes na Kverulantovu práci navázal Český rozhlas, který zjistil, že stát v roce 2016 za chyby úředníků na odškodném vyplatil v roce 150 milionů korun a po úřednících vymáhal pouhé 2 miliony korun. Proto Kverulant dnes opět dopisem vyval předsedu vlády, ministry financí a spravedlnosti, aby se konečně zasadili o změnu. Podrobnosti naleznete v kauze JAK ÚŘEDNÍCI PLATÍ ZA SVÉ CHYBY.

Údajně každou hodinu zmizí kvůli plantážím na pěstování palmy olejné tři kilometry čtvereční deštného pralesa. To vše kvůli palmovému oleji. Ve světě se ho každoročně vyprodukuje více než 60 milionů tun. Jeho výroba je totiž levná. Brusel teď stojí před dilematem. Má předložit opatření, jak používání palmového oleje do roku 2020 zcela zamezit. Biopaliva, do nichž se přidává, jsou ale podstatnou součástí unijního boje s emisemi CO2. Na nesmyslnost tohoto boje za „lepší zítřky“ upozorňuje Kverulatn.org ve své kauze Drahý biOOmyl již od roku 2011.

Národní elektronický nástroj (NEN) je počítačový program, který nikdo nepotřebuje a přesto za něj stát z našich peněz už utratil půl miliardy a další stovky milionů se utratit chystá. Kverulant.org lednu 2016 marně vyzval ministryni MMR Karlu Šlechtovou, aby tento tunel konečně zastavila. V únoru v této věci podal trestní oznámení. Nic z toho nepomohlo to a dnes zavedlo MMR pro ministerstva a centrální úřady používat povinnost používat NEN. Nepřipravenost NEN však vzbuzuje rozpaky nejen v Kverulantovi, ale i mezi firmami zabývajícími se administrací veřejných zakázek. Podle ředitelky společnosti Otidea Kateřiny Koláčkové je jedním ze základních problémů šifrování nabídek. NEN při příjmu nabídky neověří, zda je dokument zašifrován, a může se stát, že soutěžící omylem zašifruje nabídku jiným klíčem a pak je jen kvůli této formalitě vyřazen. „Velký problém je i rychlost systému, vše trvá velmi dlouho už teď, kdy většina zadavatelů přijímá nabídky spíše klasicky papírově,“ dodala Koláčková. NEN běží pouze v prohlížeči Internet Explorer, v jiném nefunguje. Podle vedoucí právního oddělení Otidea Lucie Moravčíkové je komplikací i to, že systém běží jen v češtině. „Máme například zadavatele z oblasti vědeckého výzkumu, kde jsou možní dodavatelé jen ze zahraničí. Vůbec se v systému nebudou orientovat,“ řekla Moravčíková. Další podrobnosti nalezete v kauze NÁRODNÍ ELETRONICKÝ TUNEL

Stovky billboardů lemujících české dálnice a silnice první třídy by měly podle zákona z roku 2012 do konce letošního srpna zmizet. Jenže do hry se na poslední chvíli vložil poslanec ODS, někdejší ministr dopravy a zemědělství Petr Bendl, který chce aspoň část z nich zachránit... Celý dnešní článek serveru Novinky.cz naleznete zde.

V České republice zatím mají takzvané environmentální organizace zákonem garantované možnosti dlouhé roky zdržovat nejen soukromé projekty, ale i veřejně prospěšné stavby. Cílem Kverulanta v kauze  ZASTAVME EKOVYDĚRAČE je tento stav změnit. Minulý týden poslanci schválili novelu stavebního zákona, který zjednodušuje povolovací řízení staveb a který ekovyděračům napříště neumožní zdržovat územní a stavební řízení, ale budou se moct vyjadřovat jen k posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).  Kverulant doufá, že novela stavebního zákona bude nakonec platit v této podobě a ČR tak bude mít velmi obdobnou stavební legislativu jako Německo, Rakousko a Polsko. Kverulant.org je hrdý, že svojí kauzou přispěl k chystané změně stavebního práva, ze které bude mít prospěch česká ekonomika, a tím i občané ČR. Podpořte Kverulanta v jeho úsilí. Na rozdíl od environmentalistů není podporován z veřejných rozpočtů. 

Když mocní nehrají s veřejností fér, bráníme ji.  Podívejte se, jak se nám to daří. Uveřejnili jsme první seznam pumpařů se špatným benzínem. Přiměli jsme  ŘSD odstranit skoro 600 billboardů. Odhalili jsme nesmyslnost sKaret a pomohli zastavit jejich vydávání. Dotlačili jsme pražské strážníky k zabavení téměř 60 falešných označení pro tělesně postižené,. Odkryli jsme rekordní plýtvání ve státní správě při nákupu kancelářských potřeb a při zajišťování úklidu. Odhalili největší tunel v dějinách českého IT, zastavili 100 milionový tunel v Dopravním podniku hlavního města Prahy a snížili plýtvání při nákupech počítačů ve státní správě. Jedna z našich nejúspěšnějších kauz se jmenovala KILL BILLBOARDS aneb napišme jim. Splněným cílem této kauzy bylo přijetí zákona zakazujícího billboardy na dálnicích. 

V Praze u Jižní spojky stojí hned dvě obří obrazovky o rozměru 14 × 6 metru.  Oba LED billboardy stojí v kritickém úseku, kde se Jižní spojka zužuje do dvou pruhů. S ohledem na agresivní formát a rizikovou lokalitu se tak zřejmě jedná o vůbec nejnebezpečnější billboardy v Praze. Kverulant podal v únoru 2013 žalobu, kterou se domáhá vypnutí těchto billboardů a to s odkazem na ustanovení § 127 odst. 1 Občanského zákoníku. Tam se praví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto mimo jiné nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat světlem. Po mnoha právních peripetiích včera soud Kverulantovu žalobu zcela zamítl. Kverulantovi nezbývá jiná možnost než podat v této věci dovolání. Přesně k tomu se Kverulant chystá. Podrobnosti naleznete v kauze DEJME LED BILLBOARDY K LEDU. Pokud Kverulant nakonec uspěje a soud nařídí vlastníkovi obtěžující billboard vypnout, bude to znamenat významný průlom v soudní praxi. Veřejnosti se otevře zcela nová cesta, jak se domáhat práva nebýt nadměrně obtěžován agresivní reklamou při jízdě autem. Podpořte Kverulantův úsilí a staňte jeho dárcem.

Dnešní tradiční zkouška sirén Vám má především připomenout, že je na čase podarovat Kverulanta. Děkujeme :-) 

V sobotu jsme jako každý rok vydali aprílovou zprávu. Tentokrát měla titulek EVROPSKÁ UNIE POŽADUJE ZRUŠENÍ HEJTMANŮ. Dělali jsme si v ní legraci nejen evropské politické korektnosti, ale tak také z šéfa vládního projektu HateFree Nikoly Křístka. Ten nám dnes napsal, že náš žertík se dotkl jeho rodiny. Pan Křístek má také píše, že udělal kus poctivé práce a neexistuje důvod, proč se veřejně bavit na jeho účet. Kverulant je naopak naprosto přesvědčen, že existuje mnoho důvodů k tomu dělat si legraci nejen z EU, z vládního projektu HateFree a jejího šéfa.Proto panu Křístovi nevyhoví a svůj apríl nestáhne a ani neupraví. 

Praha uzavřela v roce 2008 smlouvu se společností JCDecaux o výstavbě 250 billboardů. Kverulant od té doby usiloval o zrušení této nemravného smlouvy. Vadilo mu kšeftování s veřejným prostorem na úkor veřejných rozpočtů. Se svými podáními se dostal až k Evropské komisi. Vítězství měl Kverulant na dosah, ale říjnu 2016 nabyl účinnosti nový účinnosti nový zákon, který zkrátil maximální dobu trestní odpovědnosti v podobných případech z 10 na 5 let. I potom se Kverulant pokoušel dosáhnout zrušení této smlouvy s billboardáři. Nakonec však vyčerpal všechny rozumné prostředky k dosažení cíle a tak mu nezbylo než tuto kauzu uložit do svého archivu. Popis tohoto dlouhého zápasu naleznete v kauze PRAHA, MĚSTO BILLBOARDŮ. Kverulant sice tuto kauzu prohrál, ale jeho boj proti billboardům tím neskončil. Vše nasvědčuje tomu, že v kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ úspěšný bude. Oceňte jeho vytrvalost a přispějte na nemalé náklady spojené s tímto bojem.

Evropský komisař pro rovné příležitosti Wack Rubbish požaduje po ČR přejmenování hejtmanů. Fonetické označení této vrcholné politické funkce totiž v angličtině znamená nenávistný muž a to je pro pozitivní obraz Evropy nepřijatelné. Podle komisaře musí Evropa konečně významně pokročit v prosazování  HateFree Culture. Navíc se Evropa konečně musí vymanit ze starých genderových stereotypů. „Slovo hejtman pochází z německého Hauptmann, doslova hlavní muž. V případě, že tuto funkci zastává žena je pro ní takové označení nanejvýš urážlivé“ dodává Rubbish a trvá na tom, že pro tuto funkci má být nalezen nový název. Bývalý šéf vládního projektu HateFree Nikola Křístek již přispěchal se svým návrhem. Hejtmani by se podle něj měli přejmenovat na loveperson. 

 

Středočeský kraj již od dob Davida Ratha zajišťuje dopravní obslužnost za stovky milionů korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. Kverulantovým cílem je už od roku 2010 vypsání transparentního výběrového řízení na tuto službu. K jeho uspořádání v listopadu 2016 vyzval  středočeskou hejtmanku Jaroslavu Jermanovou. Přišla odpověď, že něco takového by bylo příliš složité. Výběrové řízení tedy nebude a nyní se ukázalo, že dopravní obslužnost bude naopak ještě dražší.  V říjnu 2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40%. Středočeský kraj se s tímto zvýšením mezd vypořádá pouze tím, že dopravcům přisype 124 milionů korun. Náklady na dopravní obslužnost se tak za rok 2017 pravděpodobně vyšplhají k 900 milionům korun. Ty samozřejmě zaplatí daňový poplatník. Oceňte Kverulantovu vytrvalost a staňte se i vy jeho dárcem.

Kverulant se bojem proti billboardům zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Díky němu zmizí již letos v září billboardy od dálnic a silnic I. třídy. Nyní Kverulant odhalil, že billboardaři v Praze kvůli svému byznysu poškozují veřejnou zeleň. Křiklavým příkladem je situace podél ulice 5. května, zejména poblíž jejího křížení s pěší lávkou ze Spořilova.  Tam na pozemcích patřících Praze došlo uřezání vršků stromů, které bránily výhledu na billboardy. Postižené stromy tak byly připraveny cca o 40 % potenciálu dožití, byla zcela potlačena jejich sadovnická funkce prostorově odstínit přilehlou lávku a rovněž byl výrazným způsobem umenšen jejich potenciál hlukově izolační a prachově izolační funkce, kvůli které lemují oblast severojižní magistrály. Kverulant dnes podal v této věci České inspekci životního prostředí podmět k zahájení správního řízení a doufá, že billboardáři budou potrestáni.  Kverulant je  přesvědčen, že z hlediska hlukově izolační funkce by bylo nejvhodnější odstranit většinu plakátovacích ploch u silnic a dálnic v intravilánu města a nahradit je nejlépe drobnolistou zelení.  Pokud i vy fandíte zeleni více než billboardům, můžete Kverulanta finančně podpořit v jeho vytrvalém boji proti reklamním hyždičům.

Cílem Kverulanta bylo dosáhnout pravidelného zveřejnění seznamu všech pumpařů, kteří prodávali nekvalitní pohonné hmoty. Cíl byl v roce 2011 splněn a od té doby se postupně výrazně zvýšila kvalita benzínu i nafty. Podle nedávno zveřejněných údajů České obchodní inspekce bylo v roce 2016  závadných jen 1,1 procent odebraných vzorků paliv. V roce 2001 to bylo 13,5 procenta.​ Oceňte Kverulantův úspěch, jeho pokračující úsilí o záchranu vašeho motoru a finančně jej podpořte. 

Portál i60.cz se v článku České neziskovky: přítěž a břemeno? zamýšlí nad úlohou neziskových organizací v naší společnosti. Článek rekapituluje hlavní Kverulantovy úspěchy a chválí jej. Děkujeme.   

Kverulantův nedávno zmapovaný tunel, národní elektronický nástroj (NEN), kopíruje většinu hlavních principů dalších IT tunelů, ale zavádí i jednu významnou inovaci. Neřeší totiž žádný skutečný problém. NEN je software, který by měl sloužit k zadávání elektronických výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá zákon. Takový program ale už dávno vyvinula řada IT firem – a není nijak drahý, může být dokonce i zadarmo. Přestože Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za NEN již utratilo přes půl miliardy, stále není hotov. Nadále probíhají i práce na základě smlouvy, jejíž plnění Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na začátku prosince 2016 pravomocně zakázal, protože její uzavření bylo dle vyjádření ÚOHS flagrantním porušením zákona. Jde o smlouvu s firmou DEZEDATA na dokončení NEN a jeho přizpůsobení na současnou legislativu. O tom, že práce i přes zákaz probíhají, svědčí opakované aktualizace systému NEN a získání certifikace pro NEN v únoru 2017. Proto dnes Kverulant podal na vysokého úředníka MMR Ing. Stanislava Bogdanova trestní oznámení pro podezření ze spáchání tří trestných činů: zneužití pravomoci úřední osoby, maření výkonu úředního rozhodnutí a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Ing. Bogdanov je na MMR ředitel odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí a podle Kverulanta je to právě on, kdo je především zodpovědný za porušování zákona. Oceňte Kverulantovo úsilí o zastavení tohoto tunelu

Kverulant.org před časem odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s developerem Ekospol smlouvu, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant to považuje za korupci. Podle Ekospolu o korupci nejde a žalobou se domáhá stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. Kverulant přesvědčen, že chování Ekospolu i starosty Wenzla popsal naprosto pravdivě a, že postupoval správně, když toto chování označil jako korupci. Pokud k tomu Kverulanta nepřinutí soud, tak kauzu Korupce na Praze 15 z webu nestáhne a omlouvat se nebude. Pomozte Kverulantovi i Vy přesvědčit soud o tom, že veřejnost má právo veřejně nazývat věci pravými jmény. Pomozte Kverulantovi zaplatit si kvalitní právníky.

 

Dnes je světový den spotřebitelských práv a proto Kverulant.org mimořádně aktualizoval seznam čerpacích stanic, které ČOI  pokutovala. Nově v seznamu naleznete i popis dopadů zjištěných závad pro motoristy. Ten byl sestaven ve spolupráci se Světem motoru a se serverem D-FENS. Zveřejňování výsledků kontrol je výsledkem Kverulantovy kauzy. Kverulantovi se v roce 2011 podařilo změnit letitou praxi ČOI a ta od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí, kde přesně naměřila nekvalitní pohonné hmoty a jaké závady zjistila. Z těchto jednotlivých informací sestavuje Kverulant svůj přehledný seznam. Kverulant svým úsilím přispěl k významnému nárůstu kvality prodávaných pohonných hmot. Podpořte za to Kverulanta alespoň malým darem.

Kverulant je známý bojovník proti billboardům. Zkouší to mnoha způsoby. Jedním z nich je soudní žaloba na vypnutí dvou LED billboardů na pražské Jižní spojce. Kverulant už v únoru 2013 podal žalobu na jejich provozovatele s odkazem na ustanovení § 127 odst. 1 Občanského zákoníku. Tam se praví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto mimo jiné nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat světlem. Teprve nyní soud nařídil první soudní jednání. Pokud Kverulant.org nakonec se svojí žalobou uspěje a soud nařídí vlastníkovi obtěžující billboard vypnout, bude to znamenat významný průlom v soudní praxi. Otevře se tak veřejnosti zcela nová cesta, jak se domáhat práva nebýt nadměrně obtěžován reklamou při jízdě autem. Oceňte Kverulantovu vytrvalost

Stát z našich peněz utratil za něco, co nikdo nepotřebuje, půl miliardy a další stovky milionů se utratit chystá. Jde o takzvaný Národní elektronický nástroj (NEN). Je nejvyšší čas tento projekt zastavit. V lednu 2017 Kverulant.org dopisem vyzval ministryni MMR Karlu Šlechtovou, aby NEN konečně zastavila a nařídila vyšetření tohoto tunelu. Dnes se Kverulantovi konečně dostalo odpovědi, ze které vyplývá, že MMR považuje NEN za úžasnou a nanejvýš potřebnou aplikaci. Tento dílčí neúspěch Kverulanta samozřejmě neodradí. Dál bude NEN sledovat, upozorňovat na jeho nesmyslnost, na plýtvání a na porušování zákona. Kverulant bude dál usilovat o zastavení tohoto tunelu a potřestání viníků. Podrobnosti naleznete v kauze NÁRODNÍ ELETRONICKÝ TUNEL.

Kverulant není napojen na penězovody z veřejných zdrojů a neposílá ani žádosti do Bruselu. Nejsme placeni z vašich daní, ale pouze z darů přispěvatelů. O to více si jich vážíme. Asi i proto každý měsíc uvítáme několik nových odvážných příznivců, kteří nejsou ke svému okolí lhostejní. Tak jsme přijali už 401 891 Kč od již 494 laskavých žen a mužů. Staňte se i Vy jedním z nich, podarujte Kverulanta. Vždyť malý dar je jen 2 kliky daleko. My dar bezezbytku využijeme na odhalování tunelů, kontrolu politiků, na další trestní oznámení...  A kolik nám darovat? Jednorázově nám přichází na účet nejčastěji 500 Kč. Průměrný pravidelný dar je pak 88 Kč měsíčně, to nejsou ani 3 Kč denně, které pomáhají a rozpočty nebolí. Pokud si chcete příští rok uplatnit odpočet daru z Vašeho daňového základu, je třeba, aby Váš celkový roční dar na všechny veřejně prospěšné aktivity byl alespoň 1000 Kč.

V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této novely billboardy zmizí od dálnic a silnic I. třídy nejpozději  1. září letošního roku. Přijetí tohoto zákona bylo vyvrcholením Kverulantovy kampaně. Kverulan.org již zaznamenal čtyři útoky billboardové lobby na tento zákon. Nejprve poslanec Stanislav Berkovec v dubnu 2016 předložil do parlamentu návrh, který by tento termín oddálil o pět let. Pak se hned dvakrát pokusil prosadit zájem billboardové lobby poslanec Jaroslav Foldyna. Podstatou jeho návrhů bylo podstatné rozšíření takzvaného zastavěného území podél komunikací, ze kterého billboardy nebudou muset zmizet. I díky Kverulantovi žádný z těchto návrhů neprošel. Včera na pomoc billboardové lobby přispěchal poslanec Bendl a do novely upravující vydávání řidičských oprávnění "přilepil" změnu definice zastavěného území.  Petr Bendl chce uzákonit, aby toto území nebylo definováno zákonem jako určitý počet staveb, ale o jeho rozsahu mohly rozhodovat obce. S těmi by se mohli billboardáři dohodnout mnohem snáz a mohli by tak výrazně rozšířit území kolem sinic I. třídy, ze kterého nebudou muset v letos v září odstraňovat svoje poutače. Kverulantovi se již podařilo odvrátit již tři útoky billboardové lobby na zákaz billboardům a věří, že i tentokrát bude úspěšný. Oceňte Kverulantovy úspěchy a úsilí finančním darem. 

Ministerstvo pro místní rozvoj nedávno na jednání vlády předložilo materiál ve kterém tvrdí, že existuje  viditelný trend snižování zadávání veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění (tzv. JŘBU). „Materiál potvrzuje klesající trend zadávání veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění, a že otevřené řízení zůstává nejčastějším druhem zadávání veřejných zakázek. Jedná se o trend podporující transparentní prostředí veřejného investování," uvedla k materiálu ministryně Šlechtová. Tento trend je bezesporu pozitivní, ale má to významnou vadu na kráse. Přestože je MMR garant zákona o zadávání veřejných zakázek a mělo být příkladem pro ostatní, vydalo se přesně opačným směrem. MMR v roce 2016 realizovalo ze 14 zakázek 7 v kritizovaném režimu JŘBU a jednu v režimu JŘSU. V peněžním vyjádření je to ještě horší.  Transparentním a způsobem bylo zadáno jen 30 milionů z 229. To je méně než 14%. 

Národní elektronický nástroj  (NEN) je software, který by měl sloužit k zadávání výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá zákon. Takový program ale už dávno vyvinula řada IT firem – a není nijak drahý a může být dokonce i zadarmo. MMR už za NEN, který nikdo nepotřebuje, zaplatilo přibližně asi půl miliardy. MMR, ale neví přesně na kolik NEN daňové poplatníky stál. Kverulant se na to MMR zeptal dle zákona o poskytování informací již před měsícem, ale zatím obdržel jen jednu dílčí odpověď. MMR to prý teprve bude muset spočítat. Více o NEN naleznete v kauze NÁRODNÍ ELEKTRONICKÝ TUNEL.

V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této novely billboardy zmizí od dálnic a silnic I. třídy nejpozději  1. září 2017. Přijetí tohoto zákona bylo vyvrcholením Kverulantovy kampaně. Kverulan.org již zaznamenal tři útoky billboardové lobby na tento zákon. Nejprve poslanec Stanislav Berkovec (ANO) v dubnu 2016 předložil do parlamentu návrh, který by tento termín oddálil o pět let. I díky Kverulantovi tento návrh neprošel. Pak se v květnu pokusil prosadit zájem billboardové lobby poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). Podstatou jeho návrhu bylo podstatné rozšíření takzvaného zastavěného území podél komunikací, ze kterého billboardy nebudou muset zmizet. Jeho první pokus byl neúspěšný, ale Foldyna v loni v listopadu předložil svůj pozměňovací návrh k silničnímu zákonu znovu. Kverulant.org tehdy poslance Foldynu obvinil, že svůj názor prosazuje za značné podpory billboardové lobby a problematické aktivitě Foldyny se dostalo značné publicity. To nakonec vedlo k tomu, že Foldyna minulý pátek ve sněmovně prohlásil, že svůj pozměňovací návrh stáhne. Kverulantovi se již podařilo odvrátit již tři útoky billboardové lobby na zákon proti dálničním billboardům. Oceňte Kverulantovy úspěchy úsilí finančním darem. 

ZACHOVEJTE KLID, papaláši nakonec nevyhrají. Zvláště když i Vy začnete podporovat Kverulanta. Staňte se Kverulantovým pravidelným dárcem a věnujte mu každý měsíc 30 korun. Vaše koruna denně pomůže měnit věci k lepšímu.

Dnes je mezinárodní den proti korupci a tak nám dovolte připomenout si naši nejúspěšnější protikorupční kauzu JAK KVERULANT ZASTAVIL TUNEL V DOPRAVNÍM PODNIKU. Šlo o dodávku předražené ostrahy. Kverulantovi se podařilo tento tunel odhalit a v červnu 2015 i definitivně zastavit. Díky Kverulantovi tak Dopravní podnik, resp. daňoví poplatníci nepřišli o 110 milionů korun. Nespíme na vavřínech a proti korupci bojujeme dál. V srpnu 2016 jsme odhalili další tunel v DPP. DPP zaplatil za rekonstrukci objízdné koleje ve Vokovicích firmě EDIKT 50,5 milionů. Cena prací však byla prokazatelně maximálně 29,5 milionů korun. Kverulantovým cílem je potrestání organizátorů tohoto tunelu, a proto podal trestní oznámení, které policie právě vyšetřuje. 

I my si dnes připomínáme den vzniku samostatného československého státu. 

P.S. Další Kverulantovy vtipy může vidět zde.

Odhaduje se, že dvě třetiny naftových aut v ČR a vůbec nemá filtr pevných částic nebo je nefunkční. Přesto na STK obvykle projdou. Jízda autem bez filtru skutečně škodí zdraví. Na částice z výfuků se váží další látky, které způsobují rakovinu. Kverulant.org bohužel už nemá kapacitu se této kauze věnovat. Najdou se skuteční ekologové, kteří by s tím chtěli něco udělat? Kverulant.org jim k tomu nabízí prostor na svých stránkách.

Stát s námi občas nehraje fér a my se to snažíme změnit. Řešíme konkrétní problémy a dotahujeme naše projekty do zdárného konce. Přiměli jsme ČOI zveřejňovat výsledky kontrol čerpacích stanic a to způsobil velký nárůst kvality. Zastavili jsme chystaný tunel v dopravním podniku a zachránili tak 100 milionů korun. Díky nám v září příštího roku zmizí z dálnic všechny billboardy.  Máme úspěchy a proto bychom rádi zdvojnásobili naši kapacitu. Prosím pomozte nám s tím. Staňte se naším pravidelným dárcem a věnujte nám každý měsíc 30 korun.  Vaše koruna denně pomůže měnit věci k lepšímu.