Nahoru

Aktuální kauzy


 

KVERULANTŮV BLACKLIST

V politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se ukazuje, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší z nás přitahovalo.  Následující Kverulantův black list je toho důkazem. Cílem této kauzy je upozornit na politiky, kteří pro konkrétní důvody nezaslouží podporu veřejnosti. Oceňte Kverulantovu odvahu a podpořte ho alespoň malým darem

DÁLNIČNÍ LOVCI NEHOD

Kverulant svojí kauzou SUPOVÉ HL. M. PRAHA významně přispěl k omezení řádění lovců nehod ve velkých městech. Nyní se snaží o totéž na dálnicích, kde je hlavním organizátorem okrádání řidičů v nouzi.

KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ

Cílem Kverulanta je prosadit zákaz billboardů zákonem. V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této novely by billboardy počínaje 1. září 2017 měly zmizet od dálnic a silnic I. třídy. V dubnu 2016 však poslanec Berkovec předložil parlamentu návrh, který by tento termín prodloužil o pět let a se svým návrhem, jak zákon proti billboardům změkčit přišel i poslanec Jaroslav Foldyna. Kverulantovým cílem je udržení původního termínu v roce 2017. Pomozte mu i vy tento cíl splnit a podpořte Kverulantovo úsilí finančním darem. 

Drahý biOOmyl

Výroba a podpora biopaliv je drahá, neefektivní a spalování bionafty škodí lidskému zdraví víc, než se původně myslelo. Proto je cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. A společně s dalšími se mu to daří. V květnu 2015 se EU definitivně shodla, že omezí používání biopaliv ze zemědělských plodin v dopravě z původních 10 % na 7 %.  EU také donutila Českou republiku zrušit k 1. lednu 2016 nulovou spotřební daň na biopaliva. Čistá biopaliva tak začala být dražší než klasická, což vedlo prakticky k zastavení jejich prodeje. Jasně se tak ukazuje, že navzdory tomu, co nám mnozí politici před lety tvrdili, nejsou biopaliva ani po letech vývoje konkurenceschopná.

CRAB – NEJVĚTŠÍ TUNEL V DĚJINÁCH ČESKÉHO IT

Kverulant odhalil v kauze Komploty s kompy plýtvání při nákupu IT pro veřejné instituce. Jeden z těchto nákupů se však vymyká běžným tunelům. Jde o nákup CRABu, centrálního registru administrativních budov. Kverulantovým cílem je zastavit tento tunel dřív, než části z celkem 1,6 miliardy zcela zmizí na účtech někde v Karibiku. Cílem je také dosáhnout potrestání viníků. Ministr financí Andrej Babiš, který má CRABa v gesci, nařídil audit tohoto programu. Audit byl dokončen v listopadu 2015 a odhalil chyby za 181 milionů korun. Ty stát nejspíš bude muset vrátit do Bruselu. Audit však neoznačil strůjce tohoto tunelu, a proto tato kauza pokračuje.

Zakázaná reklama na ČT

ČT již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Nejenže jsou řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká veřejnoprávní instituce explicitně porušuje zákon. Proto je Kverulantovým cílem přimět ČT k zastavení vysílání nepovolených reklam.

Dejme LED billboardy k ledu

Kverulant.org pomohl v roce 2012 prosadit významný zákon proti billboardům mimo města. Nyní je jeho cílem dosáhnout podobného úspěchu i ve městech. Podpořte Kverulantovo úsilí a staňte jeho dárcem. 

ŠPINAVÉ PRÁDLO MINISTRA NĚMEČKA

Kverulant.org zmapoval ceny praní prádla ve více než čtyřiceti nemocnicích za poslední čtyři roky. Odhalil, že nejdráže pere a kupuje prádlo Fakultní nemocnice Ostrava. A za tento předražený nákup byl odpovědný bývalý ředitel této nemocnice a současný ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Proto je Kverulantovým cílem v této kauze odstoupení ministra Němečka.

Praha, město billboardů

Praha uzavřela v roce 2008 smlouvu se společností JCDecaux. Podle této smlouvy má v Praze vyrůst dalších 250 billboardů. Zatím jich i díky Kverulantovi stojí jen 100. Kverulant již od roku 2009 usiluje o zrušení této nemravné smlouvy. Se svým podáním se dostal až k Evropské komisi. Nebyl úspěšný, ale stále se nevzdává. Navíc Kverulant.org svou kampaní přispěl k tomu, že na jaře 2015 z pražských zábradlí zmizela reklama.

JAK ÚŘEDNÍCI PLATÍ ZA SVÉ CHYBY

Zákon 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím dává státu možnost vymáhat škodu po úřednících, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu.  Kverulant.org ve spolupráci s advokátní kanceláří BEZDĚK & PARTNERS zjistil, že stát po chybujících úřednících vymáhá škodu nedostatečně. Na základě Kverulantových zjištění připravilo Ministerstvo financí novelu zákona, která úřadům přikazuje vymáhat škody po chybujících úřednících.