Nahoru

Aktuální kauzy


 

DÁLNIČNÍ LOVCI NEHOD

Kverulant svojí kauzou SUPOVÉ HL. M. PRAHA významně přispěl k omezení řádění lovců nehod ve velkých městech. Nyní se snaží o totéž na dálnicích, kde je hlavním organizátorem okrádání řidičů v nouzi Ředitelství silnic a dálnic. Kverulant.org již zaznamenal úspěchy, ale definitivně vyhráno ještě není.

BiOOmyl?

Výroba a podpora biopaliv je drahá, neefektivní a spalování bionafty škodí lidskému zdraví víc, než se původně myslelo. Proto je cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. A to se mu daří. V květnu 2015 se EU definitivně shodla, že omezí používání biopaliv ze zemědělských plodin v dopravě z původních 10 % na 7 %. EU také donutila Českou republiku zrušit k 1. lednu 2016 nulovou spotřební daň na biopaliva. Zejména bionafta se tak stala dražší než normální nafta a to vedlo k praktickému zastavení jejího prodeje.

Jak je důležité nemít Filipa

Ondřej Filip se stal v červenci 2013 členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale zároveň nepřestal být výkonným ředitelem konsorcia soukromých firem. Ondřej Filip byl tak v učebnicovém konfliktu zájmů, a proto byl cílem Kverulanta jeho odchod z rady ČTÚ. Toho se Kverulantovi v září 2014 podařilo dosáhnout. V prosinci 2015 Kverulant.org zjistil, že bývalý radní Filip ještě půl roku po odchodu z ČTÚ pobíral plat, přestože nedodržel zákonnou povinnost nebýt zaměstnán v oblasti elektronických komunikací. Kverulant.org proto podal na Ondřeje Filipa trestní oznámení a jeho cílem je dosáhnout trestního postihu.

CRAB – NEJVĚTŠÍ TUNEL V DĚJINÁCH ČESKÉHO IT

Kverulant odhalil v kauze Komploty s kompy plýtvání při nákupu IT pro veřejné instituce. Jeden z těchto nákupů se však vymyká běžným tunelům. Jde o nákup CRABu, centrálního registru administrativních budov. Kverulantovým cílem je zastavit tento tunel dřív, než části z celkem 1,6 miliardy zcela zmizí na účtech někde v Karibiku. Cílem je také dosáhnout potrestání viníků. Ministr financí Andrej Babiš, který má CRABa v gesci, nařídil audit tohoto programu. Audit byl dokončen v listopadu 2015 a odhalil chyby za 181 milionů korun. Ty stát nejspíš bude muset vrátit do Bruselu. Audit však neoznačil strůjce tohoto tunelu, a proto tato kauza pokračuje.

Zakázaná reklama na ČT

ČT již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Nejenže jsou řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká veřejnoprávní instituce explicitně porušuje zákon. Proto je Kverulantovým cílem přimět ČT k zastavení vysílání nepovolených reklam.

Praha, město billboardů

Praha uzavřela v roce 2008 smlouvu se společností JCDecaux. Podle této smlouvy má v Praze vyrůst dalších 250 billboardů. Zatím jich i díky Kverulantovi stojí jen 100. Kverulant již od roku 2009 usiluje o zrušení této nemravné smlouvy. Se svým podáním se dostal až k Evropské komisi. Nebyl úspěšný, ale stále se nevzdává. Navíc Kverulant.org svou kampaní přispěl k tomu, že na jaře 2015 z pražských zábradlí zmizela reklama.

JAK ÚŘEDNÍCI PLATÍ ZA SVÉ CHYBY

Zákon 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím dává státu možnost vymáhat škodu po úřednících, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu.  Kverulant.org ve spolupráci s advokátní kanceláří BEZDĚK & PARTNERS zjistil, že stát po chybujících úřednících vymáhá škodu nedostatečně. Na základě Kverulantových zjištění připravilo Ministerstvo financí novelu zákona, která úřadům přikazuje vymáhat škody po chybujících úřednících.

ŠPINAVÉ PRÁDLO MINISTRA NĚMEČKA

Kverulant.org zmapoval ceny praní prádla ve více než čtyřiceti nemocnicích za poslední čtyři roky. Kverulant.org odhalil, že nejdráže pere a kupuje prádlo Fakultní nemocnice Ostrava. A za tento předražený nákup byl odpovědný bývalý ředitel této nemocnice a současný ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Proto je Kverulantovým cílem v této kauze odstoupení ministra Němečka.

RADNÍ ČTÚ V KONFLIKTU ZÁJMŮ

Jiří Peterka se stal 8. června 2015 členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale nejméně do 8. srpna 2015 nepřestal být členem dozorčí rady konsorcia soukromých firem. Pravděpodobnější ovšem je, že pan Peterka nesplňoval zákonnou podmínku výkonu své veřejné funkce až do prosince 2015. Tedy do doby, kdy Kverulant.org upozornil na učebnicový konflikt zájmů pana Peterky. Cílem Kverulanta je jeho odchod z rady ČTÚ a dosažení trestního postihu za toto porušení zákona.

Smrtelně nebezpečné billboardy

Cílem Kverulanta je odstranit nejnebezpečnější billboardy ještě před tím než budou v roce 2017 odstraněny ze zákona. Již takto odstranil šest nejnebezpečnějších billboardů. A Kverulantův tlak na Ředitelství silnic a dálnic vedl k tomu, že už odstranilo do konce třetího čtvrtletí roku 2015 celkem 578 billboardů, z toho 183 v okolí dálnic a 395 podél silnic I. třídy.