Nahoru

Aktuální kauzy


 

Pražský byznys s farmáři

Kverulant.org v lednu 2015 jako první upozornil na nerovné podmínky při pořádání farmářských trhů v různých částech Prahy. Zatímco někteří pořadatelé museli za tuto možnost platit, jiní naopak dostávali zaplaceno. Dohadování podmínek svádělo ke korupčnímu a klientelistickému jednání. Kverulantovým cílem bylo odstranit tuto hrubou nerovnost, která byla financována z veřejných peněz. Na Praze 4, 6 a 8 se to podařilo a za pořádání trhů tak platí už jen Praha 5. Oceňte svým darem Kverulantův úspěch a vytrvalost.

DÁLNIČNÍ LOVCI NEHOD

Kverulant svojí kauzou SUPOVÉ HL. M. PRAHA významně přispěl k omezení řádění lovců nehod ve velkých městech. Nyní se snaží o totéž na dálnicích, kde je hlavním organizátorem okrádání řidičů v nouzi Ředitelství silnic a dálnic. ŘSD rozdělilo dálnice na několik úseků, ve kterých zajistilo monopol vždy jedné předražené odtahové společnosti. Pak vypsalo zmanipulované výběrové řízení, které má tento stav legalizovat. Kverulant.org proti tomu podal stížnost k antimonopolnímu úřadu. Oceňte Kverulantovu snahu zastavit okrádání řidičů a staňte se jeho dárcem.

Smrtelně nebezpečné billboardy

Cílem Kverulanta je odstranit nejnebezpečnější billboardy ještě před tím než budou v roce 2017 odstraněny ze zákona. Již takto odstranil šest nejnebezpečnějších billboardů. A Kverulantův tlak na Ředitelství silnic a dálnic vedl k tomu, že už odstranilo do konce třetího čtvrtletí roku 2015 celkem 578 billboardů, z toho 183 v okolí dálnic a 395 podél silnic I. třídy. Oceňte Kverulantův přínos k větší bezpečnosti silničního provozu finančním darem.

CRAB – NEJVĚTŠÍ TUNEL V DĚJINÁCH ČESKÉHO IT

Kverulant odhalil v kauze Komploty s kompy plýtvání při nákupu IT pro veřejné instituce. Jeden z těchto nákupů se však vymyká běžným tunelům. Jde o nákup CRABu, centrálního registru administrativních budov za 1,6 miliardy korun. Přitom CRAB je v zásadě jen trochu lepší excelová tabulka. Cílem Kverulana je dosáhnout potrestání viníků. Ministr financí Andrej Babiš, který má CRABa v gesci, nařídil audit tohoto programu. Audit byl dokončen v listopadu 2015 a odhalil chyby za 181 milionů korun. Ty stát nejspíš bude muset vrátit do Bruselu. Audit však neoznačil strůjce tohoto tunelu, a proto tato kauza pokračuje.

Drahý biOOmyl

Výroba a podpora biopaliv je drahá, neefektivní a spalování bionafty škodí lidskému zdraví víc, než se původně myslelo. Proto je cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. A společně s dalšími se mu to daří. V květnu 2015 se EU definitivně shodla, že omezí používání biopaliv ze zemědělských plodin v dopravě z původních 10 % na 7 %.  EU také donutila Českou republiku zrušit k 1. lednu 2016 nulovou spotřební daň na biopaliva. Čistá biopaliva tak začala být dražší než klasická, což vedlo prakticky k zastavení jejich prodeje. Jasně se tak ukazuje, že navzdory tomu, co nám mnozí politici před lety tvrdili, nejsou biopaliva ani po letech vývoje konkurenceschopná.

KVERULANTŮV BLACKLIST

V politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se ukazuje, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší z nás přitahovalo.  Následující Kverulantův black list je toho důkazem. Cílem této kauzy je upozornit na politiky, kteří pro konkrétní důvody nezaslouží podporu veřejnosti. Oceňte Kverulantovu odvahu a podpořte ho alespoň malým darem

Praha, město billboardů

Praha uzavřela v roce 2008 dodatek ke smlouvě se společností JCDecaux. Podle tohoto dodatku má v Praze vyrůst dalších 250 billboardů. Zatím jich i díky Kverulantovi stojí jen 100. Kverulant již od roku 2009 usiluje o zrušení tohoto nemravného dodatku, resp. celé smlouvy. Vadí mu kšeftování s veřejným prostorem na úkor veřejných rozpočtů. Se svým podáním se dostal až k Evropské komisi. Nebyl úspěšný, ale stále se nevzdává. V červnu 2016 odeslal již třetí podání k Úřadu na ochranu veřejné soutěže. Oceňte Kverulantovu vytrvalost a přispějte na nemalé náklady spojené s touto kauzou.

KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ

Cílem Kverulanta je prosadit zákaz billboardů zákonem. V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této novely by billboardy počínaje 1. září 2017 měly zmizet od dálnic a silnic I. třídy. V dubnu 2016 však poslanec Berkovec předložil parlamentu návrh, který by tento termín prodloužil o pět let a se svým návrhem, jak zákon proti billboardům změkčit přišel i poslanec Jaroslav Foldyna. Kverulantovým cílem je udržení původního termínu v roce 2017. Pomozte mu i vy tento cíl splnit a podpořte Kverulantovo úsilí finančním darem. 

Zakázaná reklama na ČT

ČT již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Nejenže jsou řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká veřejnoprávní instituce explicitně porušuje zákon. Proto je Kverulantovým cílem přimět ČT k zastavení vysílání nepovolených reklam.

Dejme LED billboardy k ledu

Kverulant.org pomohl v roce 2012 prosadit významný zákon proti billboardům mimo města. Nyní je jeho cílem dosáhnout podobného úspěchu i ve městech. Podpořte Kverulantovo úsilí a staňte jeho dárcem.