Nahoru

Aktuální kauzy


 

RADNÍ ČTÚ V KONFLIKTU ZÁJMŮ

Jiří Peterka se stal v červenu 2015 členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale zároveň nepřestal být výkonným ředitelem konsorcia soukromých firem. Jiří Peterka je tak v učebnicovém konfliktu zájmů a je cílem Kverulanta jeho odchod z rady ČTÚ a dosažení trestního postihu za toto porušení zákona.

CRAB - největší tunel v dějinách českého IT

Kverulant odhalil v kauze Komploty s kompy plýtvání při nákupu IT pro veřejné instituce. Jeden z těchto nákupů se však vymyká běžným tunelům. Jde o nákupu CRABu, centrálního registru administrativních budov. Kverulantovým cílem je zastavit tento tunel dřív než části z celkem 1,6 miliardy zcela zmizí na účtech někde v Karibiku. Cílem je také dosáhnout potrestání viníků. Ministr financí Andrej Babiš, který má CRABa v gesci, nařídil audit tohoto programu. Audit byl dokončen v listopadu 2015 a odhalil chyby za 181 milionů korun. Ty stát nejspíš bude muset vrátit do Bruselu. Audit však neoznačil strůjce tohoto tunelu a proto tato kauza pokračuje.

Smrtelně nebezpečné billboardy

Cílem Kverulanta je odstranit nejnebezpečnější billboardy ještě před tím než budou v roce 2017 odstraněny ze zákona. Již takto odstranil šest nejnebezpečnějších billboardů. A Kverulantův tlak na Ředitelství silnic a dálnic vedl k tomu, že už odstranilo do konce třetího čtvrtletí roku 2015 celkem 578 billboardů, z toho 183 v okolí dálnic a 395 podél silnic I. třídy. 

DÁLNIČNÍ LOVCI NEHOD

Kverulant svojí kauzou SUPOVÉ HL. M. PRAHA významně přispěl k omezení řádění lovců nehod ve velkých městech. Nyní se snaží o totéž na dálnicích, kde je hlavním organizátorem okrádání řidičů v nouzi Ředitelství silnic a dálnic.   

JAK ÚŘEDNÍCI PLATÍ ZA SVÉ CHYBY

Zákon 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím dává státu možnost vymáhat škodu po úřednících, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu.  Kverulant.org ve spolupráci s advokátní kanceláří BEZDĚK & PARTNERS zjistil, že stát po chybujících úřednících vymáhá škodu nedostatečně. Na základě Kverulantových zjištění připravilo Ministerstvo financí novelu zákona, která úřadům přikazuje vymáhat škody po chybujících úřednících.

ŠPINAVÉ PRÁDLO MINISTRA NĚMEČKA

Kverulant.org zmapoval ceny praní prádla ve více než čtyřiceti nemocnicích za poslední čtyři roky. Kverulant.org odhalil, že nejdráže pere a kupuje prádlo Fakultní nemocnice Ostrava. A za tento předražený nákup byl odpovědný bývalý ředitel této nemocnice a současný ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Proto je Kverulantovým cílem v této kauze odstoupení ministra Němečka.

BiOOmyl?

Výroba biopaliv je drahá, neefektivní a spalování bionafty škodí lidskému zdraví víc, než se původně myslelo. Proto je cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. V květnu 2015 se EU shodla, že omezí používání biopaliv ze zemědělských plodin v dopravě z původních 10% na 7%. 

Dejme LED billboardy k ledu

Cílem Kverulanta je dosáhnout zákazu především LED billboardů zákonem. Ten už Ministerstvo dopravy na Kverulantův popud připravilo a čeká se na jeho přijetí parlamentem. Kverulant si dlouhé čekání zkracuje bojem proti konkrétním LED billboardům. Proti jednomu vede soudní spor, druhý se mu už podařilo vypnout a jeden zcela odstranit.

Praha, město billboardů

Praha uzavřela v roce 2008 smlouvu se společností JCDecaux. Podle této smlouvy má v Praze vyrůst dalších 250 billboardů. Kverulant již od roku 2009 usiluje o zrušení této nemravné smlouvy. Se svým podáním se dostal až k Evropské komisy. Nebyl úspěšný, ale stále se nevzdává. Svojí kampaní přispěl k tomu, aby na jaře 2015 z pražských zábradlí zmizela reklama.

PAPÍRY STRAŠÍ II

Kverulant.org opět zmapoval ceny tisku dokumentů ve státní správě. Kverulant zjistil, že úřady v letech 2012, 2013, 2014 tiskly levněji, než tomu bylo v letech 2009, 2010, 2011, ale někde plýtvání pokračovalo, a proto se Kverulant se svými zjištěními obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad a na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.