Nahoru

Aktuální kauzy


 

JAK ÚŘEDNÍCI PLATÍ ZA SVÉ CHYBY

Zákon 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím dává státu možnost vymáhat škodu po úřednících, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu.  Kverulant.org ve spolupráci s advokátní kanceláří BEZDĚK & PARTNERS zjistil, že stát po chybujících úřednících vymáhá škodu nedostatečně a proto je cílem této kauzy změna této praxe. 

KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15

Starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s developerem EKOSPOL smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice developerovi opatří všechna stavební povolení pro jeho projekt, dostane za to dva a půl milionu korun. Obdobnou smlouvu, ale na jiný projekt uzavřel s EKOSPOLEM i jeho předchůdce Pavel Klega.  Kverulant.org to považuje za korupční jednání a na oba podal trestní oznámení.  

BiOOmyl?

Výroba biopaliv je drahá, neefektivní a spalování bionafty škodí lidskému zdraví víc, než se původně myslelo. Proto je cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. V květnu 2015 se EU shodla, že omezí používání biopaliv ze zemědělských plodin v dopravě z původních 10% na 7%. 

Reklama na ČT

ČT již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Nejen, že jsou řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká veřejnoprávní instituce explicitně porušuje zákon. Proto je cílem Kverulanta přimět ČT k zastavení vysílání nepovolených reklam.

CRAB - největší tunel v dějinách českého IT

Kverulant odhalil v kauze Komploty s kompy plýtvání při nákupu IT pro veřejné instituce. Jeden z těchto nákupů se však vymyká běžným tunelům. Jde o nákupu CRABu, centrálního registru administrativních budov. Kverulantovým cílem je zastavit tento tunel dřív než části z celkem 1,6 miliardy zcela zmizí na účtech někde v Karibiku. Cílem je také dosáhnout potrestání viníků. Ministr financí Andrej Babiš, který má CRABa v gesci, nařídil v prosinci 2014 audit tohoto programu. Ten však stále není hotov. 

PAPÍRY STRAŠÍ II

Kverulant.org opět zmapoval ceny tisku dokumentů ve státní správě. Kverulant zjistil, že úřady v letech 2012, 2013, 2014 tiskly levněji, než tomu bylo v letech 2009, 2010, 2011, ale někde plýtvání pokračovalo, a proto se Kverulant se svými zjištěními obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad a na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Pražské stavební předpisy

Cílem této kauzy je prosadit Pražské stavební předpisy, které by zásadně omezily billboardy v Praze.

Nechceme billboardy v Brně

Cílem iniciativy Nechceme billboardy v Brně je s podporou veřejnosti a Kverulanta, odstranění nelegálních a nebezpečných reklamních ploch a omezení jejich nekontrolovatelné výstavby na území města Brna. A to se daří. Po letech snahy se tématem billboardů v Brně naplno začalo věnovat i vedení města a začalo s mapováním reklamních zařízení na svém území. Následovat bude odstraňování těch nelegálních.

Jak chtěl starostenský synek autobazar

Cílem Kverulanta je odstranění stavby autobazaru a osázení pozemku zelení. To druhé se Kverulantovi částečně podařilo.

Rathovy předražené autobusy

Cílem Kverulanta je přimět Středočeský krajský úřad k vypovězení nevýhodných smluv zajišťujících dopravní obslužnost ve Středočeském kraji a k vypsání transparentního výběrového řízení na tuto službu.