O Kverulantovi


Jedna z našich nejúspěšnějších kauz se jmenovala KILL BILLBOARDS aneb napišme jim. Splněným cílem této kauzy bylo přijetí zákona zakazující billboardy na dálnicích. Podívejte se jak jsme tohoto úspěchu dosáhli. Dozvíte se také jak si Kverulant.org vybírá svoje kauzy, kolik průměrně stojí jedna kauza, kdo vlastně Kverulanta platí a mnoho dalšího...


Kdo?


Členy správní rady se stali pánové RNDr. Ivan Dvořák, CSc, RNDr. Václav Šrámek a Mgr. Adrián Čech Členy dozorčí rady pak pánové Ing. Roman Plachý, Ing. Štěpán Fiala a Jakub Fabel. Ředitelem se stal Ing. Vojtěch Razima.

Společnost byla zapsána do soudního rejstříku dne 23.07.2009 s IČ 28925165.Jednat, nejen mluvit

Název Acta non verba je možno přeložit jako „jednat, nejen mluvit“. To je i mottem, které stálo u obecně prospěšné společnosti.

Řešit konkrétní kauzy s konkrétním výsledkem bylo hlavním důvodem k založení Acta non verba (ANV). Vadilo nám, že většina jen verbálně tepe nepravosti, aniž by se cokoliv měnilo. Vadilo nám, že řada politiků si z kritiky poměrů udělalo jen výnosný byznys, bez toho, že by s tím chtěli nebo uměli něco udělat.

Tak dlouho se shromažďovala nespokojenost s neřešenými problémy až padlo rozhodnutí založit neziskovku. Asi není náhoda, že se tak stalo jednoho ošklivého dne v restauraci s názvem Akuma.Jak Kverulant pracuje?


Identifikujeme problém. Stanovíme si cíl, kterého má být dosaženo. Cílem může být konkrétní změna v zájmu široké veřejnosti. Cílem nemůže být jen pouhé upozornění veřejnosti na problém. Tento cíl veřejně deklarujeme. Popíšeme problém v Kverulantově kauze na našich internetových stránkách a průběžně tam aktualizujeme informace o tom, co jsme podnikli pro dosažení cíle a jaký to mělo dopad. Kauza pokračuje, dokud není dosaženo cíle nebo dokud nejsou vyčerpány všechny rozumné prostředky k dosažení cíle.

Pak je tu ještě pár zásad, které jsme si stanovili pro naši práci. Nepodporujeme žádného politika a politiky apriorně považujeme za lháře. Víme, že náš postoj není dobrou vizitkou pro naši demokracii, ale mám za to, že chyba není tak úplně na Kverulantově přijímači. K našim zásadám patří se s politiky vůbec nestýkat. Vše co prosazujeme, děláme jen silou našeho hlasu, s vydatnou podporou tlaku veřejnosti. Jednání s politiky by nejspíš znamenalo nějaký obchod. Třeba jen to, abychom na ně neútočili, když „pro nás“ něco udělají. A konečně mezi Kverulantovy zásady patří nekomentovat veřejně nic, co se nás bezprostředně netýká. Takže komentujeme v zásadě jen naše kauzy. Sice nás to trochu omezuje v přístupu do médií, ale dobře to reflektuje Kverulanotvo heslo Acta non verba. Jednat, ne jenom mluvit.Proč Kverulant?


Úřady rády označují oprávněně nespokojené občany za kverulanty. Tím slovo kverulant nabývá nového, pozitivního významu. Takovými kverulanty chceme být.


Kverulant vyvolá tlak veřejnosti proti špatnému fungování státní správy. Kverulant se tak snaží dosahovat konkrétních, pozitivních změn ve veřejném životě. Kverulant se zaměřuje na dosahování pozitivních cílů pro svůj osobní nesouhlas s bezprávím a špatnými pořádky. Kverulant ctí právní řád, pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných možností.

Kverulant podává návrhy, stížnosti, žaloby, petice všem možným institucím. Obtěžuje orgány státní i místní správy s cílem sjednat nápravu. Dílčí úspěch ho neuspokojí.

Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z latinského querella, žaloba.Kdo to platí?


ANV je financována pouze z darů fyzických a soukromých právnických osob.

Našimi hlavními přispěvately jsou zejména střední a malé české firmy, jejichž vlastníkům vadí hlavně to, jak se často nesmyslně nakládá s penězi, které platí na daních. Další skupinou dárců jsou nadace, které vypisují jednotlivá grantová kola. Třetí a nejpočetnější skupinou jsou nespokojení občané.

Programově odmítáme jakékoliv dary z veřejných rozpočtů, od politiků a politických stran.
mailchimp

darovat facebook