Nahoru

O Kverulantovi

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétnímu problému ve veřejném zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant, který se do takových kauz systematicky již od roku 2009 pouští. Když mocní nehraji s veřejností fér, bráníme ji. Kverulant se tak snaží dosahovat konkrétních, pozitivních změn ve veřejném životě. Kverulant se zaměřuje na dosahování pozitivních cílů z důvodu svého osobního nesouhlasu s bezprávím a špatnými pořádky. Kverulant ctí právní řád, pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných možností. Kverulant podává návrhy, stížnosti, žaloby, petice všem možným institucím. Obtěžuje orgány státní i místní správy s cílem sjednat nápravu. Dílčí úspěch ho neuspokojí. Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z latinského „querella“, žaloba. Úřady rády označují oprávněně nespokojené občany za kverulanty. Tím slovo kverulant nabývá nového, pozitivního významu. 

Obecně prospěšná organizace Kverulant.org byla zapsána do soudního rejstříku dne 23.07.2009 s IČ 28925165. Členy správní rady se stali pánové Ing. Daniel Ryvola, RNDr. Václav Šrámek a Mgr. Adrián Čech Členy dozorčí rady pak pánové Ing. Roman Plachý, Ing. Štěpán Fiala a Ing. arch. Jan Holna. Ředitelem se stal Ing. Vojtěch Razima. Právě ředitel Razima byl v lednu 2016 hostem projektu Civilcourage. Vzniklo videointerview, ve kterém se dozvíte nejen, jak byl Kverulant založen, ale i jak pracuje a jakým kauzám se věnuje.

Jak už bylo řečeno, mocní s veřejností někdy nehrají fér a my se to snažíme změnit. V mnoha případech se nám to daří. Uveřejnili jsme první seznam pumpařů se špatným benzínem. Přiměli jsme  ŘSD odstranit skoro 600 billboardů. Odhalili jsme nesmyslnost sKaret a pomohli zastavit jejich vydávání. Dotlačili jsme pražské strážníky k zabavení téměř 60 falešných označení pro tělesně postižené,. Odkryli jsme rekordní plýtvání ve státní správě při nákupu kancelářských potřeb a při zajišťování úklidu.  Odhalili největší tunel v dějinách českého IT, zastavili 100 milionový tunel v Dopravním podniku hlavního města Prahy a snížili plýtvání při nákupech počítačů ve státní správě. Jedna z našich nejúspěšnějších kauz se jmenovala KILL BILLBOARDS aneb napišme jim. Splněným cílem této kauzy bylo přijetí zákona zakazujícího billboardy na dálnicích. Podívejte se na prezentaci v programu Prezi. Dozvíte se, jak jsme tohoto úspěchu dosáhli, jak Kverulant.org pracuje, kolik průměrně stojí jedna kauza, kdo vlastně Kverulanta platí a mnoho dalšího. Prezentaci můžete zhlédnout také jako video:

 

Nejprve identifikujeme problém. Poté si stanovíme cíl, kterého má být dosaženo. Cílem může být konkrétní změna v zájmu široké veřejnosti, cílem nemůže být pouhé upozornění veřejnosti na problém. Tento cíl veřejně deklarujeme. Popíšeme problém v Kverulantově kauze na našich internetových stránkách a průběžně tam aktualizujeme informace o tom, co jsme podnikli pro dosažení cíle a jaký to mělo dopad. Kauza pokračuje, dokud není dosaženo cíle, nebo dokud nejsou vyčerpány všechny rozumné prostředky k dosažení cíle.

Pak je tu ještě pár zásad, které jsme si stanovili pro naši práci. Nepodporujeme žádného politika a politiky apriorně považujeme za lháře. Víme, že náš postoj není dobrou vizitkou pro naši demokracii, ale máme za to, že chyba není tak úplně na Kverulantově přijímači. K našim zásadám patří se s politiky vůbec nestýkat. Také proto nejsme, na rozdíl o mnoha jiných, v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí. Máme za to, že když už jdou protokorupční neziskové společnosti na Úřad vlády, měly by mít s sebou spíše dehet a peří než igelitku na peníze. Vše, co prosazujeme, děláme jen silou našeho hlasu, s vydatnou podporou tlaku veřejnosti. Jednání s politiky by nejspíš znamenalo nějaký obchod. Třeba jen to, abychom na ně neútočili, když „pro nás“ něco udělají. A konečně, mezi Kverulantovy zásady patří nekomentovat veřejně nic, co se nás bezprostředně netýká. Takže komentujeme v zásadě jen naše kauzy. Sice nás to trochu omezuje v přístupu do médií, ale dobře to reflektuje Kverulantovo heslo „Acta non verba“. Jednat, ne jenom mluvit.

Acta non verba“ je původní Kverulantův název. Když jsme Kverulanta zakládali, bylo naším cílem řešit konkrétní kauzy a dosáhnout konkrétní změny. Vadilo nám, že většina jen verbálně tepe nepravosti, aniž by se něco měnilo. Vadilo nám, že řada politiků si z kritiky poměrů udělala jen výnosný byznys, bez toho, že by s tím chtěli nebo uměli něco udělat. Tak dlouho se v nás shromažďovala nespokojenost s neřešenými problémy, až padlo rozhodnutí založit neziskovou organizaci. Asi není náhoda, že se tak stalo jednoho ošklivého dne v restauraci s názvem „Akuma“.

Kverulant.org je financován pouze z darů fyzických a soukromých právnických osob. Kverulant programově odmítá dary z veřejných rozpočtů, od politiků a politických stran. Protože pokud je nezisková společnost financována převážně z veřejných rozpočtů, o kterých rozhodují politici, bude jen těžko nezávislá. Spíš se stává součástí establishmentu a věnuje se problematice, která zajímá spíše politiky nebo grantové úředníky než veřejnost. A tak jsou Kverulantovými přispěvateli zejména střední a malé české firmy, jejichž vlastníkům vadí hlavně to, jak se často nesmyslně nakládá s penězi, které platí na daních. Další skupinou dárců jsou nadace, které vypisují jednotlivá grantová kola. Třetí a nejpočetnější skupinou jsou občané, kterým není lhostejný stav naší společnosti. Staňte se naším dárcem i Vy. K zaslání daru můžete použít naši dárcovskou aplikaci.