Nahoru
Zadáme audity, slibovali politici po kauze Dozimetr. Žádné k dispozici nejsou. Buď jsou tajné nebo nejsou hotové
Petr Hlubuček, foto Jakub Stadler MFDNES LN Profimedia
Zadáme audity, slibovali politici po kauze Dozimetr. Žádné k dispozici nejsou. Buď jsou tajné nebo nejsou hotové
Twitter

V ranních hodinách 15. června 2022 proběhlo na Pražském magistrátu a v Dopravních podnicích (DPP) rozsáhlé zatýkání v kauze Dozimetr. Politici, kteří tehdy zůstali na svobodě, údajně nechápali, jak je možné, že korupce tak prorostla vedením města a dopravního podniku. Slibovali, že zadají provedení hloubkových auditů, které odhalí vady systému a zabrání tomu, aby se situace opakovala. Kverulant.org už dvakrát požádal o kopie těchto auditů. Marně. Buď jsou tajné nebo nejsou hotové. Proto nyní proti jejich neposkytnutí podává odvolání. Politiky je třeba kontrolovat neustále, a to Kverulant dělá už od roku 2009. Kontrolujte je s námi finanční podporou našeho úsilí.

Petr Hlubuček, foto Jakub Stadler MFDNES LN Profimedia

Kverulant už v březnu 2023 dle zákona o svobodném přístupu k informacím požádal o kopie auditů vyvolaných kauzou Dozimetr. Magistrát mu 2. dubna 2024 sdělil, že z pěti auditů jsou hotové jen dva a prý jsou tajné, dva audity ještě nebyly dokončeny a jeden ještě ani nebyl zadán. Ani když Kverulant žádal v červnu 2024, nebyl úspěšný. Magistrát 17. června 2024 opět rozhodl, že mu žádný z pěti auditů neposkytne.

Dva tajné audity

První tajný audit měl prověřit předražený nákup obrazovek nakoupených DPP na zastávky a do stanic metra. Jedna obrazovka stála 290 000 korun. Zakázku za 11 milionů dostala bez výběrového řízení firma Xanthus Servisní. Smlouvu podepsali ředitel DPP Petr Witowski a Matej Augustín, obviněný v kauze Dozimetr.

Druhý tajný audit měl provést kontrolu kupních smluv mezi dopravním podnikem a firmou Akvo Praha. Ta v roce 2010 získala od dopravního podniku lukrativní pozemky u metra Palmovka za 88 milionů korun bez DPH. Jde o jednu z nejkontroverznějších transakcí s veřejnými pozemky v metropoli. Na případ upozornili v roce 2012 Reportéři ČT. Pak se znovu otevřel po vypuknutí kauzy Dozimetr.

Velký audit

V dubnu 2024 a pak znovu v červnu 2024 Magistrát Kverulantovi sdělil, že hloubkový audit zakázek a majetkových transakcí u DPP za období 2014 až 2022 ještě není hotov. Magistrát tento audit označuje jako „velký audit“.  Hotov prý ještě nebyl ani hloubkový audit zakázek magistrátu za období 2010 až 2022. Přitom oba audity prý byly zadány již červnu 2022.

V červnu 2024 ještě ani nebyl zadán hloubkový audit zakázek a majetkových transakcí u dceřiných společností magistrátu Pražské služby, Pražská vodohospodářská společnost, Kolektory Praha za období 2014 až 2022. Magistrát Kverulantovi sdělil, že teprve 5. června 2024 bylo rozhodnuto o vítězi této veřejné zakázky a běží lhůta pro podání námitek, která uplyne dne 20. červena 2024.

Magistrát: „Hrozí zneužití auditů“

Jak už bylo uvedeno, Magistrát Kverulantovi opět odmítl poskytnou kopie dvou hotových auditů. Nejprve v rozhodnutí z 2. dubna 2024 argumentoval tím, že audity jsou novou informací vzniklou v souvislosti s přípravou rozhodnutí o dalším postupu v dotčených projektech a procesech města. Poskytnutí těchto informací by prý mohlo ohrozit řádný průběh rozhodování a přineslo by i možnost jejich zneužití.

V rozhodnutí z 17. června Magistrát svoji argumentaci zopakoval a rozšířil. Dva hotové audity prý nelze poskytnout, dokud nebude hotový „velký audit“, tedy hloubkový audit v DPP: „požadované informace jsou dosud neucelené, mohou se dosud měnit v čase a neměly by tutéž vypovídací hodnotu, jako budou mít poté, až bude ukončen i tzv. velký audit, případně budou přijata právní či jiná opatření.“

Kverulant se s tímto ignorováním zákona o svobodném přístupu odmítl smířit a proto 18. června 2024 podal proti neposkytnutí informací odvolání a v případě neúspěchu, je připraven se o zveřejnění kopií auditů soudit.

Cena

Provedení všech auditů zadal magistrát společnosti StoneTurn, která ani v České republice nemá pobočku. Cena za provedení všech auditů byla dle sdělení magistrátu dohodnuta na 15 milionů korun. Nejdražší má být „velký audit“ tedy hloubkový auditu zakázek a majetkových transakcí u DPP. Má stát 6 milionů korun.

Obvyklý podezřelí

Kverulant se podezřeními na rozsáhlou korupci na pražském magistrátě a v jím spravovaném Pražském dopravním podniku (DPP) zabývá už několik let. V roce 2020 odhalil vyvádění peněz z DPP prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce tehdy podepsalo několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu fakturovat. Jen o něco později byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno.

 Ředitel Kverulanta Vojtěch Razima v březnu 2020 osobně vyzval tehdejší radní pro legislativu Hanu Kordovou Marvanovou (tehdy STAN) k zastavení tohoto tunelu. Navrhl jí zadat audit hospodaření dopravních podniků a podat trestní oznámení. Radní Marvanová to i přes přinesené důkazy odmítla udělat. Prohlásila, že sice ví, že se v dopravních podnicích krade, ale že proti koalici (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu), za kterou byla zvolena, nepůjde.

Kverulantovo trestní oznámení

Kverulant tedy v květnu 2020 podal trestní oznámení sám. To možná odstartovalo policejní vyšetřování, které v červnu 2022 gradovalo zatčením a obviněním náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN), podnikatele Michala Redla a dalších deseti lidí z tunelování Pražského dopravního podniku. Ve funkci ministra školství tehdy musel skončit i další člen hnutí STAN, Petr Gazdík. To, když vyšlo najevo, že používal zašifrovaný telefon, kterým si čile volal s pravděpodobným šéfem celé kriminální skupiny Michalem Redlem.

Podle tehdejších informací České televize, sledovala policie skupinu přes dva roky. Při sledování využila odposlechů telefonů i konspiračních bytů. Skupina věděla o zájmu policie nejméně od září 2020, kdy média psala o podaném trestním oznámení. Podle dokumentů kriminalistů proto obvinění pravidelně prohlíželi svou techniku kvůli odposlechům a například používali šifrovanou komunikaci. Najali si i bezpečnostní agenturu na odhalování odposlechů. A díky kontaktům u policie odhalili i jedno auto, které je sledovalo.

Audit! Audit!

Tato kauza začala být známá pod názvem spisu Dozimetr. Nejenom Hana Marvanová se okamžitě veřejně stylizovala do role neohrožené protikorupční bojovnice, která po zastavení rozkrádání dopravního podniku volala už dávno. Politici, kteří tehdy zůstali na svobodě volali po provedení hloubkových auditů, které odhalí systémové nedostatky a zabrání tomu, aby se situace opakovala.

Máslo na hlavě

Magistrát Kverulantovi v dopise z 2.4.2024 tvrdil, že veřejnosti nejsou závěrečné zprávy z auditů v současnosti přístupné zejména z důvodu probíhajícího trestního řízení v kauze Dozimetr. Kverulant má však za to, že pravý důvod je jiný. Politici mají máslo na hlavě.

Kverulant se nemůže ubránit dojmu, že magistrátní politici a ani vedení dopravního podniku na rychlé provedení auditu nijak netlačí. Naopak, Kverulant je přesvědčen, že čím později budou audity provedeny a čím déle zůstanou tajné, tím lépe pro politiky. Vždyť máslo na hlavě mají pravděpodobně všichni.

Například Hana Marvanová, která ve volbách v roce 2018 společně s Petrem Hlubučkem úspěšně kandidovala za STAN. V letech 2018 až 2023 byla také pražskou radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení.

Volební štáb STAN | Zleva: Stanislav Polčák, Jiří Drahoš, Petr Gazdík, Vít Rakušan, Hana Marvanová a Petr Hlubuček | 6. října 2018 | foto Michal Sváček | Profimedia

Po vypuknutí kauzy Dozimetr se Marvanová veřejně stylizovala do role neohrožené protikorupční bojovnice, která s vedením města nemá nic společného a po zastavení rozkrádání dopravního podniku volala už dávno. Skutečnost je ale poněkud jiná.  Kverulant totiž odhalil tři případy, kdy někdejší radní za STAN Hana Marvanová hlasovala ve prospěch sponzora STAN a nenahlásila, že je v konfliktu zájmů, jak jí to ukládal zákon.

Reakce Hany Marvanové

Kverulant široce publikuje svoje výhrady k pokrytectví s jakým se magistrátní politici vypořádali s kauzou Dozimetr. Na jeden takový text, uveřejněný 4. dubna 2024 na webu Hlídací pes pod názvem Zadáme audity, sliboval magistrát po kauze Dozimetr. Žádné k dispozici nejsou  zareagovala Hana Marvanová. Cítila se tímto textem natolik dotčena, že serveru našich kolegů zaslala svoji reakci. Ten ji uveřejnil pod názvem Překroucené informace versus fakta k auditům v kauze Dozimetr.

Audit ve Středočeském kraji

Kauza Dozimetr zasáhla i Středočeský kraj, kde hejtmanství rozhodlo o provedení hloubkového auditu hospodaření krajských cestářů. Audit z června 2023, který provedla společnost Ernst & Young, však k překvapení mnohých nezahrnoval zakázky z éry bývalého ředitele Jana Lichtnegera, spojovaného s kauzou Dozimetr. Přesto byl pod tlakem veřejnosti  Jan Lichtneger z funkce  ředitele Krajské správy a údržby silnic odvolán a audit nakonec dopracován. Více již z reportáži PRAHATV:

Kverulant protestuje

Politici slibovali, že zabrání tomu, aby se opakovala kauza Dozimetr. Kverulant má za to, že se spíše snaží zabránit tomu, aby se přišlo na jejich další kšefty. Kverulant proti liknavosti magistrátu a nezveřejnění dosavadních auditních zpráv protestuje. Kverulant také už dvakrát odeslal všem pražským politikům dopis, ve kterém je žádá, aby všechny auditní zprávy neprodleně zveřejnili.

Prosba o podporu

Politiky je třeba kontrolovat neustále, a to Kverulant dělá už od roku 2009. Kontrolujte je s námi finanční podporou našeho úsilí.

Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek