Nahoru
Antimonopolní úřad vyšetřuje další kšefty hasičských bossů
Plk. Mgr. Aleš Černohorský, ředitel HZS Pardubického kraje, foto HZS
Antimonopolní úřad vyšetřuje další kšefty hasičských bossů

Hasiči využívají pulty centralizované ochrany, na které jsou napojeny střežené objekty. Hasiči však tyto pulty nevlastní, a dokonce nemají ani vlastní přenosovou síť, po níž se signalizace o požárech přenáší. Tuto službu pro ně provozují soukromé firmy. Hasičští bossové však na jejich služby nevyhlašují veřejná zadávací řízení, jak to vyžaduje zákon. Naopak zákon ignorují a nejméně polovinu republiky zadali „kámošům“ z firmy PATROL. To generuje vysoké ceny a nejspíš i korupci. Kverulant.org proti tomu opakovaně protestuje a snaží se tento tunel zastavit. Antimonopolní úřad z jeho podmětu zahájil dvě správní řízení s hasičskými bossy. Nejnověji s těmi z Pardubického kraje. Pokud i vám vadí parazitování na práci skutečných hasičů, pomozte Kverulantovi alespoň malým darem.

Plk. Mgr. Aleš Černohorský, ředitel HZS Pardubického kraje, foto HZS

Monopol

Organizační složky Hasičského záchranného sboru provozují připojení elektronické požární signalizace (EPS) na pult centrální ochrany (PCO) prostřednictvím společnosti PATROL group s.r.o. (PATROL) monopolně a nejméně v polovině republiky. Děje se tak, přestože je evidentní, že připojení na PCO může v požadované kvalitě poskytovat řada společností a pro připojení pouze jedním dodavatelem není zákonný důvod.

Šikana

Kverulant se problematikou připojení na hasiče zabývá už několik let. V minulosti zmapoval, jak vedení Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (HZS JM) vynucovalo připojení na PCO prostřednictvím společnosti PATROL šikanou těch firem, které s drahým poskytovatelem připojení nechtěli uzavřít smlouvu. Šikana spočívala především v opakovaném provádění protipožárních kontrol a udělováním pokut za bagatelní přestupky.

Firma PATROL má monopol již mnoho let ve Středočeském kraji, v kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji. Dále v Pardubickém kraji a v Karlovarském. Ve všech případech se tak stalo bez soutěže, tedy bez zadávacího řízení, které zákon požaduje. Nedávno se PATROL pokusil získat monopol i v Praze, ale antimonopolní úřad mu v tom svým rozhodnutím zabránil.

Koncesní zákon

Koncesní zákon 139/2006 Sb. ukládá vybrat poskytovatele připojení v koncesním řízení.  Hlavní rysy koncesního řízení jsou shodné se zadávacím řízením zákona o veřejných zakázkách. Cílem je vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít mezi veřejným zadavatelem a koncesionářem koncesní smlouvu. Smlouvou o veřejné zakázce se dodavatel zavazuje poskytnout zadavateli plnění, například postavit kus silnice, a zadavatel se zavazuje za to zaplatit. V koncesní smlouvě se sice koncesionář také zavazuje k poskytnutí služeb či provedení díla, ale zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát z poskytnutého plnění užitky. V případě připojení jsou těmito požitky peníze inkasované od zadavatelů připojení. Koncesní smlouvou koncesionář přebírá podstatnou část rizika, které souvisí s poskytováním služeb.

Korupce?

To, že HZS JM za dlouhých 18 let neuspořádal koncesní řízení, skutečnost, že se zavázal umožňovat připojení jen prostřednictvím jediného poskytovatele, dále to, že šikanuje majitele objektů, kteří mají snahu připojit se prostřednictvím jiného poskytovatele, a konečně to, že firma PATROL za svoje připojování inkasuje vysoké ceny, zakládá důvodné podezření z korupčního jednání. 

Kverulant se se svými zjištěními v srpnu 2021 obrátil na státní zastupitelství.  To uložilo věc prošetřit Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje, které si vyžádalo Kverulantovu součinnost. Kverulant ji samozřejmě poskytl.

Kverulantovo podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Smlouvu mezi HZS JM a PATROLEM z 13. listopadu 2003 napadl Kverulant u ÚOHS, s tím, že PATROLU poskytuje nezákonné výhody. Bohužel v říjnu 2021 Kverulant obdržel vyrozumění od ÚHOS, který se jeho podmětem zabýval. ÚOHS došel k závěru, že smlouvu již posuzovat nemůže, protože dle § 270 odst. 5 zákona o zadávaní veřejných zakázek činí promlčecí lhůta 5 let. A ta u smlouvy z 13. listopadu 2003 uplynula již opravdu dávno. Kverulanta to mrzí, ale návrh na rozklad nepodal, promlčení bylo opravdu zjevné. Navíc jeho podnět na úřad byl neúspěšný jen zčásti.

ÚHOS vyšetřuje hasiče v Karlovarském a Pardubickém kraji

ÚHOS koncem listopadu 2021 oznámil Kverulantovi, že na základě jeho podnětu ze srpna 2021 začal vyšetřovat Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje ve věci zajištění připojení elektronické požární signalizace na pult centrální ochrany prostřednictvím společnosti PATROL group s.r.o. V dopise Kverulantovi úřad uvádí: „Úřad v předmětné věci sděluje, že po prošetření v podnětu uváděných skutečností ve spojitosti s relevantními podklady získal pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, proto zahájil správní řízení z moci úřední, které je evidováno pod sp. zn. S0572/2021/VZ.“ 

Nyní dostal Kverulant od ÚHOS obdobný dopis, týkající se HZS v Pardubickém kraji. Tentokrát mu antimonopolní úřad sděluje, že na základě dalšího přezkoumání jeho podmětu „získal pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, a proto zahájil správní řízení“

Kverulant chce věřit, že obě tato šetření dopadnou stejně a ÚOHS prohlásí smlouvy s PATROLEM za neplatné, zakáže jejich plnění a HZS Karlovarského i Pardubického kraje vypíší transparentní výběrové řízení.

Prosba o podporu

Pokud i vám vadí parazitování na práci skutečných hasičů, pomozte Kverulantovi alespoň malým pravidelným darem.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

Zpět na výpis novinek