Nahoru

Archiv novinek

Arcibiskupství inzeruje na nelegálních LED billboardech

Již od roku 2011 na spořilovském úseku Jižní spojky obtěžují řidiče agresivní reklamou dvě obří LED obrazovky. S ohledem na rizikovou lokalitu se jedná o jedny z vůbec nejnebezpečnějších billboardů v Praze, a proto Kverulant.org roky usiluje o jejich odstranění. V dubnu loňského roku dosáhl toho, že Praha 4 nařídila billboardy vypnout a zahájila řízení o odstranění stavby. Nyní, po více než roce od vydání zákazu billboardy používat, jsou nelegální billboardy stále v provozu a inzeruje na nich i Arcibiskupství pražské.

Aby nedošlo k omylu, Noc kostelů je skvělá akce, která přibližuje kostely široké veřejnosti. O to víc Kverulanta mrzí, že je inzerována tak nešťastným způsobem.

Povolení těchto LED billboardů by nebylo možné bez značné „benevolence“ stavebního úřadu na Praze 4. LED obrazovky porušovaly hned několik předpisů, a proto Kverulant již před lety podal podnět k přezkoumání územního souhlasu, kterým byly povoleny. Se svou stížností však nebyl úspěšný, v lednu 2012 ji příslušný úřad zamítl.

Kverulant se však nevzdal hned po prvním neúspěchu, a tak podal v únoru 2013 žalobu, kterou se domáhal vypnutí oslňujících LED billboardů. Žaloba se opírala o ustanovení občanského zákoníku, kde se praví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Po mnoha peripetiích, kdy nebylo jasné, kdo by měl o Kverulantově žalobě rozhodnout, byl na Nejvyšším správním soudu zřízen zvláštní šestičlenný senát, který rozhodl, že ve věci bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 2. Po roce a dvou měsících příslušný obvodní soud Kverulantovu žalobu v prosinci 2016 nakonec zamítl. Podle soudu totiž LED billboardy již údajně nepatří původní žalované firmě, ale novému vlastníkovi. Bohužel Kverulant v dubnu 2017 odvolací soud prohrál.

Naštěstí billboardy jsou z hlediska stavebního zákona vždy dočasné stavby a těm na Jižní spojce 31. března 2020 vypršelo povolení. Přesto byly stále v provozu. Proto se Kverulant v dubnu 2020 dotázal Prahy 4, jak je možné, že LED billboardy stále obtěžují široké okolí, a vyzval Prahu 4, aby předběžným opatřením nařídila vypnutí billboardů a zahájila řízení o odstranění staveb. A přesně to se také stalo. Stavební úřad vykonal 23. dubna 2020 obhlídku na místě a hned druhý den nařídil předběžným nařízením oba LED billboardy vypnout. Zároveň úřad zahájil řízení o odstranění stavby. Nyní, po více než roce od vydání zákazu billboardy používat, jsou stále v provozu. Proto Kverulant dnes žádá po Praze vysvětlení, jak je to možné. Chce také vědět, co Praha 4 udělala pro to, aby byly nelegální LED billboardy konečně odstraněny a zda úřad pokutoval billboardáře za neuposlechnutí předběžného nařízení oba LED billboardy vypnout.

Kverulant má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Čerstvým úspěchem je odstranění LED billboardu nad Nuselským mostem a Kverulant z toho má velkou radost, protože z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým cílem radikální snížení jejich počtu. V několika případech se mu to již povedlo. Více naleznete v kauze DEJME LED BILLBOARDY K LEDUPomozte Kverulantovi v boji proti LED hyzdičům alespoň symbolickým darem.

Zpět na výpis novinek