Nahoru
Arcibiskupství opět inzeruje na nelegálních LED billboardech
Jižní spojka, Spořilova 28. květen 2022. foto Kverulant.org
Arcibiskupství opět inzeruje na nelegálních LED billboardech

Již od roku 2011 na spořilovském úseku Jižní spojky obtěžují řidiče agresivní reklamou dvě obří LED obrazovky. S ohledem na rizikovou lokalitu se jedná o jedny z vůbec nejnebezpečnějších billboardů v Praze, a proto Kverulant.org roky usiluje o jejich odstranění. V dubnu roku 2020 dosáhl toho, že Praha 4 nařídila billboardy vypnout a zahájila řízení o odstranění stavby. Nyní, po více než dvou letech od vydání zákazu billboardy používat, na nich, stejně jako loni, inzeruje Arcibiskupství pražské, přestože dobře ví, že jde o nelegální billboardy.

Jižní spojka, Spořilova 28. květen 2022. foto Kverulant.org

Aby nedošlo k omylu, Noc kostelů je skvělá akce, která přibližuje kostely široké veřejnosti. O to víc Kverulanta mrzí, že je opět inzerována tak kolotočářským způsobem. Přitom Kverulant už loni upozornil Arcibiskupství pražské, že jde o nelegální reklamní nosiče. Na pražském arcibiskupství však zřejmě zastávají machiavelistický názor, že účel světí prostředky.

Povolení těchto LED billboardů by nebylo možné bez značné „benevolence“ stavebního úřadu na Praze 4. LED obrazovky už od počátku porušovaly hned několik předpisů, a proto již před lety podal podnět k přezkoumání územního souhlasu, kterým byly povoleny. Kverulant se svou stížností nebyl úspěšný a v lednu 2012 ji příslušný úřad zamítl.

Povolení těchto LED billboardů by nebylo možné bez značné „benevolence“ stavebního úřadu na Praze 4. LED obrazovky už od počátku porušovaly hned několik předpisů, a proto již před lety podal podnět k přezkoumání územního souhlasu, kterým byly povoleny. Kverulant se svou stížností nebyl úspěšný a v lednu 2012 ji příslušný úřad zamítl.

Naštěstí billboardy jsou z hlediska stavebního zákona vždy dočasné stavby a těm na Jižní spojce 31. března 2020 vypršelo povolení. Přesto byly stále v provozu. Proto se Kverulant v dubnu 2020 dotázal Prahy 4, jak je možné, že LED billboardy stále obtěžují široké okolí, a vyzval Prahu 4, aby předběžným opatřením nařídila vypnutí billboardů a zahájila řízení o odstranění staveb. A přesně to se také stalo. Stavební úřad vykonal 23. dubna 2020 obhlídku na místě a hned druhý den nařídil předběžným nařízením oba LED billboardy vypnout. Zároveň tehdy úřad zahájil řízení o odstranění stavby. Pak se rok nic nedělo a teprve na konci května 2021 úřad Kverulanta informoval, že je před vydáním rozhodnutí o nařízení odstranění stavby.

Nelegální LED billboardy na Jižní spojce provozuje společnost Plus Production Prague, s.r.o. Tato společnost provozuje ty nejagresivnější LED billboardy nejen v Praze. Zde je seznam jejich ploch. Plus Production provozuje i vůbec největší LED billboard v ČR. Tato plocha má rozměr 16m x 9m a je umístěna na příjezdu po D1 směrem od Brna na úrovni stanice metra Kačerov. Široké okolí obtěžuje světelným smogem nepřetržitě celý den a podle údajů billboardů odvádí denně pozornost od řízení u 130 000 řidičů.

Kverulant má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Tím největším je odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy. Jejich konec nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil Kverulant.org. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Billboardaři však tehdy svoji zákonnou povinnost ve velkém ignorovali a zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit veřejnosti, že s tímto polepem to již nejsou billboardy. V dubnu 2018 se o jeden takový dokonce zabil člověk.  Skutečné odstraňování celkem asi 4 200 nelegálních billboardů začalo vinou veřejné správy se značným zpožděním a teprve na jaře 2020 ŘSD uzavřelo smlouvu na odstraňování billboardů. I přes více než problematické začátky je po deseti letech od začátku Kverulantovi kampaně jasné, že s vyčištěním okolí silnic od vizuálního smogu uspěl. O totéž se nyní snaží v případě LED billboardů. Oceňte Kverulantovu vytrvalou práci, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.

Zpět na výpis novinek