Nahoru
Arcibiskupství prodalo svůj palác za 12 miliard a peníze věnuje na charitu
Arcibiskupský palác v Praze na Hradčanském náměstí / ČTK / Bína Antonín
Arcibiskupství prodalo svůj palác za 12 miliard a peníze věnuje na charitu
Twitter

Arcibiskupství pražské prodalo svůj palác na Hradčanském náměstí v těsném sousedství Pražského hradu. Hlavním důvodem prodeje je prozření, že církev má být chudá. Kupec není znám. Prodejní cena činila 12 miliard korun a část těchto peněz již církev věnovala dobročinným organizacím. Překvapivě je mezi podpořenými organizacemi i spolek Někdo ti uvěří, který se věnuje pomoci obětem sexuálního zneužívání v církvi.

Arcibiskupský palác v Praze na Hradčanském náměstí / ČTK / Bína Antonín

S nástupem papeže Františka na Petrův stolec před deseti lety začala nová etapa v životě katolické církve. Papež volá všechny biskupy k životě v pokoře a chudobě. Již po svém zvolení  na setkání s novináři řekl s poukazem na svatého Františka z Assisi: „Přál bych si, aby i celá církev byla církví chudých, církví pro chudé.“ Nyní jeho volání vyslyšelo i Arcibiskupství pražské. Prodalo svůj honosný palác a peníze rozdá potřebným.

Primas český arcibiskup Jan Graubner k tomu dodává: „Bible nás učí, že nemáme žít v bohatství hmotných statků. Vždyť stojí psáno, že snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Navíc život v paláci vede k fixaci papalášských manýrů.“ Kardinál Dominik Duka k tomu dodává: „Víte, jsem již starý muž a chvíle, kdy mě k sobě náš Pán povolá, se blíží, a tak bilancuji svůj život. Neradostně musím vyznat, že mě 12 let pobytu v pozlacené nádheře arcibiskupského paláce nepěkně poznamenalo. Svůj úřad jsem často vykonával s přehnaným akcentem na dobré vztahy s vládci tohoto světa. Často také necitlivě a obzvláště mě mrzí, že jsem nevěnoval dost láskyplné péče obětem sexuálního násilí. Proto jsem prosadil, aby část peněz z prodeje paláce byla věnována spolku Někdo ti uvěří, který se věnuje pomoci obětem sexuálního zneužívání v církvi.“

Miliardové dary od církve dostala i Charita Česká republika, Člověk v tísni a Nadace ADRA. Dalším překvapivým příjemcem velmi štědrého daru od arcibiskupství je festival Divadelní svět Brno. Ten je mezinárodní divadelní přehlídkou, která svým rozsahem patří mezi tři největší divadelní festivaly v České republice. Festival v 2018 uvedl kontroverzní hry „Naše násilí a vaše násilí“ a „Prokletí“ chorvatsko-bosenského režiséra Olivera Frljiće. Ty se dle Duky hrubě dotkly jeho práv a proti divadelníkům v minulosti podal řadu neúspěšných žalob.

Kdy a kam se arcibiskupství z paláce na Hradčanském náměstí přestěhuje, zatím není známo. Pražský arcibiskup Jan Graubner to komentuje s bezstarostným úsměvem a opět cituje Bibli: „Podívejte se na polní lilie, jak rostou: Nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“

Arcibiskupský palác zabírá plochu 4752 m2 a patří k němu zahrada o rozloze 1558 m2. Palác byl vystavěn v letech 1676–9 podle návrhu Jeana Baptisty Matheye v místech staršího renesančního paláce. Současná podoba pak pochází z přestavby z 60. let 18. století, kterou navrhl architekt Jan Josef Wirch. Původně na této parcele stálo hned několik měšťanských domů. Z renesanční podoby se dochovalo sgrafito na nádvoří. Na počátku 17. století byla vybudována palácová kaple a „lusthaus“. V letech 1676–9 probíhala raně barokní přestavba.  

Tomáš Fejk

Twitter
Zpět na výpis novinek