Nahoru
Banda Dona Pabla se vrací
Správce konkursní podstaty drnovického fotbalového klubu Radomír Daňhel (vlevo) s předsedou klubu a jeho jediným věřitelem Janem Gottvaldem na tiskové konferenci, která se konala 9. srpna 2000 v Brně, foto ČTK
Banda Dona Pabla se vrací

Přes opakované protesty Kverulanta a řady protikorupčních organizací se Pavel Blažek z ODS stal znovu ministrem spravedlnosti. Nyní Blažek svým staronovým náměstkem jmenoval Radomíra Daňhela, který s ním už na stejném ministerstvu spolupracoval v letech 2012-2013. Kverulant nového Blažkova náměstka dobře zná a podobně jako Pavla Blažka ho považuje za kvítko vyrostlé na hnojišti opoziční smlouvy.  Proto bude činnost Pavla Blažka známého pod přezdívkou Don Pablo i jeho náměstka velmi pečlivě sledovat. Podpořte Kverulanta v jeho watchdogové práci alespoň malým darem.

Správce konkursní podstaty drnovického fotbalového klubu Radomír Daňhel (vlevo) s předsedou klubu a jeho jediným věřitelem Janem Gottvaldem na tiskové konferenci, která se konala 9. srpna 2000 v Brně, foto ČTK

Nástup na vojenskou školu za komunistů a tituly z internetu

Radomír Daňhel je mužem, který má mezi všemi členy vlády Petra Fialy, včetně jejich náměstků, pravděpodobně nejdelší seznam titulů před i za jménem – Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M. Zkratka před jménem naznačuje akademický bakalářský titul za studium pravděpodobně nezakončené diplomovou prací. Honosně vypadající anglické zkratky za jménem jsou neakademickými tituly za absolvování doplňovacích kurzů, v naprosté většině korespondenčních. Většina z nich se dá sehnat na internetu za pár desítek tisíc korun. Mnohem zajímavější je proto podívat se na Daňhelův profesní životopis, ze kterého plyne, že okamžitě po absolvování střední školy nastoupil v roce 1987 na výběrovou Vojenskou vysokou školu ve Vyškově. Až do roku 1991 tam studoval na Fakultě týlového a technického zabezpečení. V armádě a na Ministerstvu obrany zůstal až do roku 1997, kdy skončil jako odborný asistent Vojenské akademie v Brně. Od roku 1995 však už byl i ředitelem společnosti DEUP, se kterou začal podnikat ve spolupráci právě s mladým advokátem a politikem ODS Pavlem Blažkem a jeho manželkou, která v jeho firmě působila léta jako exekutorka. Působil i jako správce konkursní podstaty drnovického fotbalového klubu. Byl také obchodním ředitelem státního podniku LOM Praha. Za tento podnik podepsal s ministerstvem obrany v prosinci 2020 smlouvu na modernizaci 15 dopravních vrtulníků Mi-171Š v ceně 1,2 miliardy korun.

Kauza Stoka

O „přátelství“ Pavla Blažka a Radomíra Daňhela svědčí i policejní razie na radnici Brno-střed. Ráno v pondělí 10. srpna 2020 začala Policie ČR a NCOZ vyšetřovat brněnské politiky ODS kvůli podezření, že kupčili s brněnským majetkem a brali milionové úplatky. Mezi vyšetřovanými v kauze „Stoka“ jsou mimo jiné i Pavel Blažek a Radomír Daňhel.  Čelní představitelé justice jsou tak v tomto  případě spojováni s korupčními kauzami. Není možné, aby vysoký představitel jakéhokoliv ministerstva byl současně v hledáčku institucí, nad kterými má bdít. Taková situace vzbuzuje zásadní pochybnosti, zda nebude ovlivňováno vyšetřování výše zmíněných skutků. To však není zdaleka vše.

Diag Human

Kverulant zveřejnil už v roce 2012 dokumenty, prokazující podezření, že se Pavel Blažek a Radomír Daňhel mohli na začátku tisíciletí dopustit trestných činů podvodu a podání falešného znaleckého posudku na politickou objednávku. Následné trestní oznámení policie ovšem odložila bez odpovídajícího vysvětlení a zhodnocení zveřejněných dokumentů. Formální prověrka Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) v letech 2016 a 2021 se těmito podezřeními také kupodivu vůbec nezabývala a tak je Radomír Daňhel i dnes držitelem „Dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby“. Policie i NBÚ by ještě dnes měly vysvětlit, proč se vyhnuly zkoumání otevřeně nepoctivých a velmi pravděpodobně i protiprávních kroků Radomíra Daňhela a Pavla Blažka z let 2001-2003. Jak zjistil a zveřejnil Kverulant, vláda koncem roku 2000 přikázala ministru zdravotnictví Bohumilu Fišerovi co nejrychleji ukončit vlekoucí se spor se společností Diag Human. O dva roky dříve arbitráž s konečnou platností rozhodla, že ministerstvo zdravotnictví v rozporu se zákonem vyloučilo společnost z hospodářské soutěže. Spor tak pokračoval výhradně o výši náhrady škody. Tři utajované nezávislé právní posudky, které si vláda nechala zpracovat, doporučovaly vládě spor s Diag Human co nejrychleji ukončit, aby se zabránilo pokračování arbitrážního procesu. V něm by stát musel zveřejnit oficiální statistiky. A přesně k tomu po zásahu „znalců“ z DEUP skutečně došlo. Povinně předložené statistiky ministerstva zdravotnictví prokázaly, že podíl žalující firmy na trhu byl podstatně vyšší, než sama uváděla – a škoda, kterou měl stát nahradit, skokově vzrostla.

K ničemu z toho by nedošlo, kdyby popletený a příliš snadno manipulovatelný ministr Bohumil Fišer neposlouchal svého politického poradce z ČSSD Zdeňka Koudelku, který stejně jako on pocházel z Brna. Ještě důležitější, než stranická příslušnost totiž byla pro ministra jeho pověstná nedůvěra ke všemu, co z Brna nepocházelo. Koudelka přesvědčil ministra, že vládní usnesení, které je prý jenom výmyslem „Pražáků“, jako byl Pavel Rychetský a Vladimír Špidla, je zapotřebí zablokovat. To, že vládní usnesení je pro členy vlády právně závazné, ministra ani jeho poradce nezajímalo. V létě 2001 Koudelka navíc poslal ministrovi dopis, ve kterém mu doporučil, aby řešení sporu odložil až za volby v červnu 2002, tedy za jedenáct měsíců. Tento kompromitující dokument se kupodivu zachoval v archívu Ministerstva zdravotnictví.

Poradenská firma Radomíra Daňhela

Nikdo nikdy ještě nevysvětlil, proč se přesně v okamžiku, kdy vláda chtěla snížit riziko a odvrátit možnost každodenního nárůstu úroků, a přijme k tomu dokonce závazné usnesení, brněnská úderka na ministerstvu zdravotnictví z nějakého důvodu rozhodla všechno zdržet. A přesně v této chvíli se na scéně objevil další Koudelkův brněnský přítel, advokát Pavel Blažek. A během několika dnů už Ministerstvu zdravotnictví Koudelka vnucuje i firmu DEUP. Ministr je nadšen, protože to „nejsou Pražáci“. Má nyní tedy brněnského právníka i brněnské znalce. Co na tom, že neznali spor a neměli potuchy o problematice prodeje krevních derivátů. Jak se později ministr poněkud prostoduše přiznal v novinovém rozhovoru, sám si v té době už na zahrádce s kalkulačkou spočítal, že pokud by se vůbec nějaká škoda té firmě měla uhradit, mělo by to být maximálně kolem tři sta padesáti miliónů korun, a ne dvě miliardy, „jak prosazovali Pražáci“ ve vládě. A v této chvíli na scénu vstoupila firma Radomíra Daňhela, která za pět a půl milionu korun zpracovala asi nejsměšnější „znalecký posudek“ novodobé české historie. „Znalci“ si dokázali splést lidskou krev s prasečí, lidské přípravky s veterinárními a vymysleli si dokonce zcela nesmyslnou „metodiku hodnocení podniku“, o kterém zjevně nedokázali zjistit ani ty nejzákladnější údaje. Ministr byl ovšem nadšen, protože jejich výsledný výpočet se, světe div se, velmi blížil tomu, co si spočítal na zahrádce. A tak ho nechal okamžitě přednést ve sporu jako oficiální stanovisko státu.

Fišer, Blažek ani Daňhel ovšem nepochopili, že rozhodci mohou jakkoliv zmatený, ale oficiální posudek ministerstva zdravotnictví brát natolik vážně, že ho přepočítají – najdou v něm početní chyby – a prohlásí ho za nejmenší společné stanovisko obou stran sporu. A tak vydali rozhodnutí, rovné rozsudku, podle kterého musela vláda do pěti dnů vyplatit jako první část náhrady škody přes tři sta dvacet pět milionů korun… Bohumil Fišer nikdy svoji chybu nepochopil. Pavel Blažek je dnes ministrem a dodnes tvrdí, že tento znalecký posudek „byl pro Českou republiku nejpříznivější a byl rozhodčím senátem přijat jako důkaz a na rozdíl od dřívějšího posudku šlo o oficiální důkaz podaný se souhlasem tehdejšího ministra zdravotnictví“. Stačí snad poznamenat, že tento podvodný posudek prodloužil spor o dalších dvacet let při denním penále více než milion korun, a objednávka i smlouvy na předchozí posudek, který se ministr Fišer a jeho squadra pokusili zapřít, byly ministerstvem zveřejněny o několik let později podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nápomocný Radomír Daňhel je opět náměstkem ministra spravedlnosti České republiky.

Další podrobnosti naleznete v kauze Wanted Pavel Blažek alias Don Pablo.

Prosba o podporu

Pokud si i vy myslíte, že si zasloužíme lepší ministry než ty vyrostlé na hnojišti opoziční smlouvy, můžete podpořit Kverulanta v jeho odhodlání, s jakým kontroluje mocné. Věnujte nám každý měsíc, jakkoliv malý, za to však pravidelný příspěvek.

Zpět na výpis novinek