Nahoru
Bez billboardů by bylo líp
Václav Jelínek, bývalý spolupracovník StB a člen hnutí ANO na billboardu hnutí ANO | FOTO: Profimedia
Bez billboardů by bylo líp

Údajně nejdražší billboardová kampaň v české historii, která s pomocí nastrčených figurantů, převlečených za normální lidi – mezi nimi i jednoho bývalého příslušníka StB – tvrdí, že „za Babiše bylo líp“, má, kromě své marketingové vědomě nepoctivé pitomosti, chvályhodně profesionální grafiku. Zvláštní pochvalu si určitě zaslouží její černobílé zpracování, které tak nějak pěkně sjednotilo českou krajinu podél dálnic a hlavních silnic. Objednavatele ani tvůrce určitě nenapadlo, jak přesvědčivě díky jejich práci vynikne, že českých billboardů je v porovnání s rozvinutými a civilizovanými zeměmi příliš mnoho. Podle teorie, dokládané pokusem o statistické srovnání, se totiž počet billboardů v zemi odvíjí od úrovně korupce a schopnosti pověřených institucí vymáhat právo. Takže to se „člověkům“ z bývalé státostrany opravdu povedlo.

Václav Jelínek, bývalý spolupracovník StB a člen hnutí ANO na billboardu hnutí ANO | FOTO: Profimedia

České, moravské a slezské billboardové tanečky kolem rozdílu v přístupu podle vlastníka té které plochy, na které se výlepová plocha postaví, jsou daleko za zeměmi, jako je třeba Finsko nebo Švédsko, kde se otázky práva, životního prostředí, vizuálního smogu a bezpečnosti silničního provozu berou vážně. V počtu billboardů jsme prý dokonce někde na úrovni zemí Střední Ameriky či Afriky. Mnoho z našich občanů si myslí, že je to ostuda. Jenomže o výstavbě a umístění billboardů mnohdy rozhodují jednotlivci na úrovni městských odborů výstavby. Anebo nerozhodují, a jenom dělají, že nic nevidí, když onen pověstný „někdo“ postaví „reklamní poutač“ načerno. Nejčastější výmluva pak zní, že ten který úřad nemá dost lidí, aby mohl kontrolovat celé svěřené území. A tak to v naprosté většině případů zůstává na vytrvalosti a, přiznejme to, i odvaze jednoho člověka nebo malé skupiny vytrvalců, kteří budou otravovat úřady, samosprávu i média, a nakonec – ne vždycky po nějaké době, dosáhnou odstranění „nepovolených staveb“.

Kverulant by o tom mohl vyprávět. Jde opravdu o téměř nekonečný souboj s místními formami korupce a vydírání. V České republice je podle oficiálních údajů něco kolem dvaceti tisíc billboardů. O těch nelegálních, doplněných o kousky z galerie triku, zvaného „pojízdné poutače“, údajně nikdo přehled nemá. A tak občanům nezbývá, než se za dodržování práva, odstraňování nelegálních billboardů a omezování této formy „outdoorové prezentace“ vůbec, starat sami. Nejen Kverulant všem takovým „spolukverulantům“ nabízí svoje zkušenosti a kontakty. Opravdu mnoho na tomto poli dělá facebooková komunita Přidej se a strhni to.

Jan Urban

Zpět na výpis novinek