Nahoru
Byla odhalena další problematická církevní machinace s pozemky
kardinál Dominik Duka / ČTK / Doležal Michal
Byla odhalena další problematická církevní machinace s pozemky
Twitter

Reportéři ČT upozornili na další velmi problematickou machinaci s pozemky z doby, kdy v čele Arcibiskupství pražského stál kardinál Dominik Duka a jeho fámulus Antonín Juriga. Právě ten donutil arcibiskupství podřízeného bohnického faráře Pavla Klimoviče, aby v roce 2020 prodal problematickému teplickému developerovi Jaroslavu Třešňákovi „právo stavby“ na sedmdesát let na pozemek, který církvi nepatřil.

kardinál Dominik Duka / ČTK / Doležal Michal

Pozemek se nachází mezi pražskou Trojou a Bohnicemi. A kontroverzní podnikatel Jaroslav Třešňák ho chce využít ke stavbě obchodního domu. Církev prodala Třešňákovi právo stavby na tomto pozemku na sedmdesát let, a to za devět milionů korun, přestože jí pozemek nepatřil a nepatří ani dnes. O parcelu se totiž roky vedly mezi Prahou a arcibiskupstvím soudní spory. A v roce 2008 připadly pozemky definitivně hlavnímu městu a bohnický farář, který je pod smlouvou podepsán to věděl a podepsat ji nechtěl. Nakonec, ale v srpnu 2022 podepsal protože ho „strašil Juriga“.

Přestože jde o zjevnou ničemnost, tak hlavní město, ani jako majitel pozemku nemůže dohodu jednoduše zrušit. Podnikatel Třešňák se může hájit, že právo stavby nabyl v dobré víře.  Právo stavby je věcné právo k věci cizí a umožňuje stavebníkovi na cizím pozemku nebo pod povrchem pozemku postavit svou stavbu. Samotné právo stavby je nemovitou nehmotnou věcí podléhající zápisu do katastru nemovitostí. Právo stavby je tedy předmětem vlastnického práva a lze s ním disponovat převádět, zatížit jej, použít i jako zástavu a je součástí pozůstalosti.  

Sama Praha má ale na této situaci svůj podíl. Hlavní město totiž po vyhraném soudu nenechalo vlastnictví přepsat na katastru nemovitostí. Dál v něm proto byla uvedena církev.

Popsaná transakce se odehrála za éry pražského arcibiskupa Dominika Duky a jeho tehdejší pravé ruky Antonína Jurigy. To však není zdaleka jediná machinace s pozemky za kterou stojí Dominik Duka a Antonín Juriga. Kverulant odhalil, že na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. V srpnu 2021 pak další církevní pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. Mimo to byla za Duky vybudována rozsáhlá neprůhledná vlastnická struktura firem, kam byl vyveden další majetek církve.

V pátek 13. května 2022 byl Duka z funkce primase českého konečně odvolán, ale tunelování pokračovalo dál. Kverulant odhalil, že do svěřenského fondu byl z majetku arcibiskupství vyveden velký bytový dům nejméně za 150 milionů korun. Kverulant se mapování tunelování církevního majetku věnuje dlouhodobě. Duka nese zveřejnění Kverulantových zjištění velmi nelibě a s Kverulantem se opakovaně soudí. Duka chce od Kverulanta 3 miliony korun a omluvu. Další podrobnosti naleznete v kauze Tunelování církevního majetku.

Prosba o podporu

Církevní majetek nemá být tunelován, ale má sloužit široké, nikoli jen katolické veřejnosti. A právě toho se Kverulant svojí prací na této kauze snaží dosáhnout. Jak už bylo řečeno, strategií církve je Kverulanta zastrašit žalobami a  vyčerpat jej dlouhým a nákladným právním bojem. A tak Kverulant musel v této kauze a jen v roce 2022 utratit za právníky téměř 400 tisíc korun.  Pomozte Kverulantovi neprohrát jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním příspěvkem.

Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek