Nahoru

Archiv novinek

Centrální registr administrativních budov za 4 miliardy je k ničemu

Kverulant.org již v roce 2013 odhalil tunel, který se vymyká běžným měřítkům. Jde o nákup CRABu, centrálního registru administrativních budov, za který stát do října 2019 utratil již téměř 4 miliardy korun. Přitom CRAB je v zásadě jen trochu lepší excelová tabulka, která shromažďuje informace o pouhých 2,5 tisících budov v majetku státu. Cílem Kverulanta je dosáhnout potrestání viníků. To se mu přes veškerou snahu stále nedaří, a tak největší tunel v dějinách českého IT pokračuje. Pomozte Kverulantovi zastavit tuneláře alespoň malým darem.

V polovině prosince 2017 zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad závěry kontroly, která se zaměřila na provoz a využití státních nebo státem užívaných nemovitostí v letech 2014 až 2015. Od spuštění CRABu v roce 2012 je podle kontrolorů kvalita vedených údajů o budovách stále nízká: „Například celková kancelářská plocha se nerovnala součtu kancelářské plochy využité a nevyužité, chyběly také některé ekonomické údaje nebo se v různých výstupech vygenerovaných z registru lišily informace o pronajímaných plochách.“ Přestože CRAB vznikl, aby zpřístupnil kompletní informace o majetku na jednom místě, podle NKÚ obsahoval do roku 2015 údaje zhruba o 3800 státních nebo státem využívaných budovách z celkových přibližně 40 000 objektů. V říjnu 2019 Kverulant zjistil, že počet budov evidovaných v CRABu dokonce klesá. Nyní Kverulant zjistil, že tento trend se nezastavil ani v roce 2020, byť ubyly pouhé tři budovy.

graf Kverulant z údajů od ÚZSVM

V roce 2020 se počet objektů v registru snížil  na 2455. Uvážíme-li, že CRAB stál 3,851 miliardy korun, pak jednoduchým dělením dojdeme k závěru, že pouhá možnost zanést do CRABu jednu budovu stála vskutku impozantních  1 571 078 Kč. Pokud bychom měli uvěřit ÚZSMV, že stát utratil  do konce roku 2020 z našich peněz za CRAB „jen“  739 210 848 Kč, pak by zanesení jedné budovy stálo 301 104 Kč. Kverulant připomíná, že to v této ceně není ani koruna nákladů získání údajů, které se pak do tabulek CRAB zanášení.

Koncem roku 2019 zaznamenali kolegové z Transparency International snahu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) sestěhovat agentury CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism (Agentury) do jedné budovy. Původním plánem bylo stěhování Agentur z jednotlivých státních budov do komerčního nájmu. Záměr doprovázela slova o úsporách. Přitom obecně jistě platí, že náklady ve státních budovách bývá standardně levnější než komerční nájem. Kolegové z Transparency požadovali po MPO předložení analýzy, že se takové stěhování vyplatí. Po kritice tohoto záměru, ze stěhování sešlo. Počátkem roku 2021 přišla vláda se záměrem na velmi podobné problematické stěhování. Agentury se mají stěhovat do budovy, kde nyní sídlí Česká obchodní inspekce (ČOI). A ČOI  se má vystěhovat opět do komerčních prostor. Kverulant položil ÚZVSM dotaz, zda se k tomuto chystanému stěhování vyjádřil a jak mu v této věci byl nápomocný CRAB. Mnohomluvná odpověď z 9 března 2021 se dá shrnout do jednoho slova: ne.

Jak již bylo řečeno, tato kauza si klade za cíl zastavit největší tunel v dějinách českého IT a dosáhnout potrestání viníků. Pomozte nám těchto cílů dosáhnout. Pomozte Kverulantovi zastavit tuneláře pravidelným darem v symbolické  výši 100 Kč.   I vaše tři koruny denně nám pomůžou vyhrát v této kauze, ohlídat, kam tečou vaše daně, a měnit věci k lepšímu. Podpořit nás můžete i jednorázovým darem. Děkujeme, že šíříte tyto informace dál, a držte nám palce. I taková podpora je pro nás důležitá. 

Zpět na výpis novinek