Nahoru

Archiv novinek

Co tají městská firma Operátor ICT?

Kverulant nedávno odhalil vyvádění peněz z pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce podepsalo několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu fakturovat. Pak byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno a vyfakturováno třikrát tolik. Případ z dopravních podniků je však možná jej špičkou ledovce. ROWAN LEGAL uzavřel s institucemi veřejné správy za poslední 4 roky smlouvy za rekordních 329 milionů korun. Nabízí se hypotéza, že tímto způsobem jsou z veřejných rozpočtů vyváděny peníze ve velkém. Na ověření pravdivost této hypotézy Kverulant již začal pracovat. Již rozeslal dotazy dle zákona a zdá se, že jedna z dotazovaných institucí má co tajit. Jde opět o podnik stoprocentně ovládaný magistrátem a je jím Operátor ITC, a.s.  Ten si za  sdělení  informací týkající se interních a externích právních služeb v období od ledna 2016 řekl o více než 7 000 Kč. Kverulant z více než desetileté zkušenosti ví, že je to téměř jistě proto, že má co tajit a proto bude Operátorovi ITC věnovat zvláštní pozornosti.  Oceňte Kverulantův boj s notorickými a mocnými tuneláři a  staňte se jeho dárcem.

Zpět na výpis novinek