Nahoru
Další církevní žaloba na Kverulanta
Antonin Juriga | foto Arcibiskupství pražské
Další církevní žaloba na Kverulanta

Kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě téměř půl miliardy korun. Mimo to byla za Duky vybudována rozsáhlá neprůhledná vlastnická struktura firem, kam byl vyveden další majetek církve. Jedním z hlavních hybatelů těchto tunelů byl bývalý výkonný ředitel arcibiskupství Antonín Juriga. A právě ten se po Kverulantovi nyní soudně domáhá omluvy, za to, že o něm nehezky píše.Kverulant se ani tentokrát omlouvat nebude, protože je opět přesvědčen, že chování nehodných prelátů popsal i tentokrát zcela podle pravdy. Jurigova žaloba je již šestou církevní žalobou na Kverulanta. Strategií církve je Kverulanta zastrašit žalobami a vyčerpat jej dlouhým a nákladným právním bojem. A tak Kverulant musel v této kauze vydat již stovky tisíc korun a další výdaje jej čekají.  Pomozte Kverulantovi neprohrát jakkoliv malým příspěvkem.

Antonin Juriga | foto Arcibiskupství pražské

Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci Arietinum majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. V srpnu 2021 pak další církevní pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. Mimo to byla za Duky vybudována rozsáhlá neprůhledná vlastnická struktura firem, kam byl vyveden další majetek církve. V pátek 13. května 2022 byl Duka z funkce primase českého konečně odvolán, ale tunelování pokračovalo dál. Kverulant odhalil, že do svěřenského fondu byl z majetku arcibiskupství vyveden velký bytový dům nejméně za 150 milionů korun. Kverulant se mapování tunelování církevního majetku věnuje dlouhodobě. I Duka nese zveřejnění Kverulantových zjištění velmi nelibě a s Kverulantem se opakovaně soudí. Duka chce od Kverulanta 3 miliony korun a omluvu.

Kverulant se domnívá, že Jan Balík, Antonín Juriga a Linda Dolečková jsou hlavními hybateli celého tunelu a že právě oni si v nadaci Arietinum přichystali teplá místa. Nadace totiž přímo v zakladatelské listině zřizuje výkonný výbor, jehož členové budou placeni z majetku nadace.

Duka byl konečně odvolán

V pátek 13. května 2022 Vatikán konečně odvolal z pozice pražského arcibiskupa Dominika Duku. Kverulant věří, že k této změně také významně přispěl svým odhalením v této kauze Jak kardinál Duka tuneloval církevní majetek.

Novým pražským arcibiskupem jmenoval papež František v květnu 2022 Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. Jeho první kroky byly dosti rozpačité, nejprve potvrdil všechny svoje podřízené, včetně Balíka, Jurigy a Dolečkové ve funkci, ani slůvkem se veřejně neohradil k evidentnímu porušení kánonického práva Dominikem Dukou a ani se nepokusil sjednat nápravu a vrátit vytunelovaný majetek původním majitelům.

Naopak 14. července 2022 nahradil Jan Graubner na postu předsedy správní rady privátní nadace Arietinum Dominika Duku. Dominik Duka však nepřestal být jediným zakladatelem Nadace Arietinum. Zakladatel se sice na běžném provozu nadace nepodílí, zákon mu však přiznává oprávnění měnit zakládací listinu a tím i měnit základní poměry nadace. Jinými slovy Nadace Arietinum nepřestala být především Dukovou privátní nadací.

Vyhazov Jurigy a Dolečkové

Arcibiskupství s Jurigou a s Dolečkovou v polovině září 2022 rozvázalo pracovní poměr. Kverulant chce věřit, že k jejich odchodu významně přispěl svými odhaleními v této kauze. Podle vyjádření arcibiskupství údajně také oba odstoupili ze všech statutárních orgánů a dalších pozic, do kterých byli v rámci svého pracovního poměru jmenováni nebo zvoleni. Dolečková a Juriga byli dokonce přinuceni rezignovat i ze správní rady Nadace Arietinum. Další hybatel tunelování Jan Balík však na vysoké pozici generálního vikáře zůstal.

Další předběžné opatření a další žaloba

Kverulant napsal o působení Jurigy a o jeho následném vynuceném odchodu z Pražského arcibiskupství dva články. Šlo o článek ze září 2022 s názvem „Tunelář církevního majetku byl konečně vyhozen“ a o článek z října téhož roku s názvem „Další podezřelé kšefty tuneláře církevního majetku Jurigy“. Jak už to tak u vysokých představitelů české katolické církve bývá, Juriga nesl kritiku velmi nelibě a požádal soud o zákaz publikace těchto článků. Ke Kverulantově nemilému překvapení soud pro Prahu 10 Jurigovi předběžným opatřením v říjnu 2022 vyhověl. Kverulant tak musel článek ze svých stránek odstranit, ale rozhodnutí považoval za neomalený cenzurní zásah do svobody veřejně kritizovat poměry ve společnosti a proti zákazu publikování podal odvolání.

To vše však Jurigovy nestačilo. Zřejmě se inspiroval postupem Pražského arcibiskupství v kauzách církevního sexuálního zneužívání. Místo omluvy a pokání se oznamovatelé stávají předmětem žalob a trestních oznámení. Cílem pak je kritiky církve zastrašit a vyčerpat je dlouhým a drahým bojem. A tak Juriga podal na Kverulanta žalobu, ve které po něm požaduje omluvu za to, že o něm nehezky píše. Kverulant se ani tentokrát omlouvat nebude, protože je opět přesvědčen, že chování nehodných prelátů popsal i tentokrát zcela podle pravdy.

Prosba o podporu

Církevní majetek nemá být tunelován, ale má sloužit široké, nikoli jen katolické veřejnosti. A právě toho se Kverulant svojí prací na této kauze snaží dosáhnout. Jak už bylo řečeno, strategií církve je Kverulanta zastrašit žalobami a vyčerpat jej dlouhým a nákladným právním bojem. A tak Kverulant musel v této kauze a jen v roce 2022 utratit za právníky téměř 400 tisíc korun.  Pomozte Kverulantovi neprohrát jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním příspěvkem.

Zpět na výpis novinek