Nahoru

Archiv novinek

Další soudní prohra billboardařů

V roce 2012 byl přijat zákon, na jehož základě musela postupně zmizet naprostá většina billboardů kolem dálnic a silnic I. třídy. Kverulant to považuje za svůj velký úspěch. Skupina sedmnácti senátorů se tehdy obrátila na Ústavní soud a navrhovala zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích, podle níž měly reklamní plochy zmizet. Do čela skupiny senátorů se postavil senátor Václav Chaloupek. Senátoři ve svém návrhu argumentovali tím, že zákaz billboardů je protiústavním vyvlastněním bez náhrady. Přitom v čl. 11 Listiny základních práv a svobod v odst. 3) se uvádí: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“  Nedávno dal Ústavní soud této argumentaci zapravdu a návrh senátorů na zrušení zákazu billboardů zamítl. Nyní zaznamenali billboardaři další definitivní soudní prohru. V Brně se soudili, aby nemuseli odstraňovat billboard, který se v době výstavby v roce 2010 nepotřeboval povolení silničního správního úřadu, ale v roce 2011 změně došlo na základě novelizace zákona o pozemních komunikacích  a billboard jej již mít musel. Takové povolení však nikdy nezískal, soud žalobu billboardařů zamítl a billboard bude muset zmizet.  Více v reportáži Seznamu:  

Zpět na výpis novinek