Nahoru
Ministerstvo práce a sociálních věcí neví, kolik stojí výplaty důchodů a sociálních dávek
Depositphoto
Ministerstvo práce a sociálních věcí neví, kolik stojí výplaty důchodů a sociálních dávek

Kverulant.org se zeptal Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) kolik nás ročně stojí výplata důchodů a sociálních dávek složenkami. MPSV mu odpovědělo, že to neví. Přitom podle Kverulantova kvalifikovaného odhadu zaplatí stát jen za posílání složenek půl miliardy ročně. Kverulant je nepříjemně překvapen, že vláda, která se zaklíná digitalizací státní správy s cílem ušetřit veřejné peníze ani netuší jaké jsou skutečné náklady natož aby se tyto náklady pokusila snižovat. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad a informoval všechny poslance a senátory. Pomozte Kverulantovi hlídat věrolomné politiky a rozežrané úředníky alespoň symbolickým darem.

Depositphoto

Je to deset let, co Nečasova vláda v roce 2012 pod záminkou ušetřit na procesu vyplácení sociálních dávek rozhodla, že dávky budou vypláceny jen na účet u České spořitelny. Ve skutečnosti však nešlo o to ušetřit veřejné peníze, ale přihrát nové klienty spořitelně. Aby nebylo na první pohled jasné, že jde o ničemnost, byl projekt prezentován jako vydávání identifikačních průkazů s názvem sKarta pro osoby, kterým jsou vypláceny sociální dávky. Ke kartě však také náležel speciální bankovní účet, na který byly veškeré sociální dávky zasílány. Zasílání na účet u jiné banky nebylo akceptováno. I Kverulantova usedavá kritika vedla k tomu, že projekt byl nakonec zrušen. Nicméně snaha ušetřit na způsobu vyplácení sociálních dávek je jistě správná a proto se Kverulant zeptal Ministerstva práce a sociálních věcí jak v této věci pokročilo.

Koncem listopadu Kverulant požádal MPSV o sdělení informací týkajících se nákladů na provedení plateb důchodů za roky 2018, 2019, 2020, 2021 a za první tři čtvrtletí roku 2022. Kverulanta zajímalo, kolik bylo příjemců důchodů za jednotlivé roky.  Dále, kolika z nich byla výplata této dávky zasílána prostřednictvím České pošty a jaké byly náklady na provedení těchto plateb. MPSV mu dopisem z 5. prosince sdělilo, že téměř nic z toho neví. MPSV má prý pouze informaci o počtech důchodců a doporučilo Kverulantovi se obrátit na Českou správu sociálního zabezpečení. Ti prý snad vědět budou.

Se znalostí nákladů na výplatu rodičovského příspěvku, příspěvku na bydlení a přídavků na děti je na tom MPSV velmi podobně. Ministerstvo zná jen počty dávek vyplacených převodem na účet a počty dávek vyplacených složenkou. Náklady na provedení těchto plateb nezná „neboť tyto informace MPSV nesleduje“. V tomto případě MPSV doporučilo Kverulantovi, aby se obrátil na Úřad práce ČR. Ti prý snad vědět budou.

Kverulant z počtu sociálních dávek vyplacených převodem na účet a z počtu dávek vyplacených složenkou vypočítal náklady na vyplacení poštovní poukázkou. Kverulant pro výpočet použil aktuální cenu za zaslání peněz nejlevnější „poštovní poukázkou typu B – datově“. Béčko se platí převodem z účtu u banky a částku adresátovi pak vyplatí v hotovosti na kterékoliv pobočce České pošty s tím, že se údaje podají datovou formou. Podání takové složenky stojí 50 korun u plateb nad 5000 korun a 40 korun u plateb pod 5000 korun. U rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení použil Kverulant k výpočtu částku 50 korun a cenu 40 pro vyplácení přídavku na dítě. Kverulant vypočetl, že stát vydává jen za platby sociálních dávek složenkami v posledních pěti letech v průměru 86 milionů korun ročně.

V České republice je v současnosti vypláceno každý měsíc 2,838 milionů důchodů. Je to prakticky stejný počet jako před koronavirovou epidemií v na konci roku 2018, kdy jich bylo 2,896 milionů. Pokud budeme optimisticky předpokládat, že procento důchodců, kteří si nechávají posílat peníze složenkou je stejně nízké (22% až 28%) jako u sociálních dávek, tak můžeme spočítat, že při ceně jedné nejlevnější složenky 50 korun utratil stát v posledních pěti letech za tento archaický způsob převodu peněz v průměru 443 milionů ročně. Kverulant se domnívá, že procento výplaty důchodů poštovní poukázkou bude ve skutečnosti vyšší než zmíněný 22 až 28 procent, ale na druhou stranu u důchodů přiznaných po roce 2010 hradí náklady převodu důchodce.

Když sečteme peníze utracené za výplaty sociálních dávek a důchodů složenkami, dojdeme k průměrné částce 530 milionů korun ročně. Tedy více než půl miliardy. Půl miliardy ročně, které by se patrně daly ušetřit. To by ovšem sociální rezort musel řídit patrně někdo jiný než Marián Jurečka, soukromý zemědělec z rodinného statku v Rokytnici na Přerovsku, jehož hlavní starostí je být ve vládě na jakémkoliv postu a s kýmkoli to půjde.

Marián Jurečka | FB Marián Jurečka

Připomeňme ještě, že šéf lidovců Marian Jurečka je nejen ministr práce a sociálních věcí, ale od listopadu 2022 pověřený ministr životního prostředí ČR, když lidovci trvali na tom, že řízení ministerstva životního prostředí se musí ujmout policií vyšetřovaný Petr Hladík. Od ledna 2014 do prosince 2017 byl Jurečka ministrem zemědělství v Sobotkově vládě.

Marian Jurečka si opět upevnil pozici nejhoršího ministra Fialovy vlády. Naplňuje počáteční obavy, že nemá na to řídit resort, o němž toho mnoho neví. Uprostřed inflace a ekonomické krize bezmocně krčí rameny a jeho dosavadní maximum možného je jednorázový příspěvek na děti, jako by snad inflace byla jednorázový problém.

V roce 2020 vykázalo hospodaření státu deficit 367,4 miliardy Kč a státní dluh činil 2,05 bilionu Kč. Ke konci roku 2021 dosáhl státní dluh 2,47 bilionu Kč, což odpovídá 40,4 % HDP. V prvním čtvrtletí 2022 se státní dluh dále zvýšil na 2,59 bilionu Kč. Tam se vládní plýtvání ani zdaleka nezastavilo.

Státní dluh, zdroj Wikipedie

Schodek státního rozpočtu ke konci října 2022 vzrostl na rekordních 286,7 miliardy korun ze zářijových 270,9 miliardy korun. Je nejvyšší čas s tím začít něco dělat. Kverulant má intenzivní pocit, že člověk, který netuší, jaké jsou hlavní náklady jeho rezortu, nám v tom mnoho nepomůže a nebylo by od věci ho vyměnit.

Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad a o ignorantském přístupu MPSV pod vedením Mariána Jurečky informoval všechny poslance a senátory. Pomozte Kverulantovi hlídat věrolomné politiky jakkoliv malým za to však pravidelným darem.

Zpět na výpis novinek