Nahoru

Archiv novinek

Dispečink odtahů pro ŘSD za více než čtvrt miliardy korun

Ředitelství silnic a dálnic v roce 2015 rozdělilo dálnice na několik úseků a ve většině z nich zajistilo monopol vždy jedné předražené odtahové společnosti. Kverulant.org proti tomu opakovaně protestoval a i jeho tlak přiměl ŘSD k podpisu smlouvy s Českou kanceláří pojistitelů o odstraňování nepojízdných vozidel na některých dálnicích. Náklady jsou tak ve většině případů zaplaceny z povinného ručení a řidiči nehrozí, že by mu jeho pojišťovna odmítla hradit náklady na předražený odtah. Nedávno dokonce ŘSD vypsalo komplexní zakázku nejen na odtahy, ale i na centrální dispečink odtahů.  Do soutěže se nyní přihlásil jediný soutěžitel s nabídkou za více než čtvrt miliardy korun. Kverulant bude vzhledem ke fatálně špatným zkušenostem s ŘSD průběh této zakázky pečlivě sledovat.  Oceňte Kverulantovu vytrvalou snahu definitivně zastavit okrádání řidičů a podarujte jej alespoň symbolickou částkou.

Kverulant svojí kauzou SUPOVÉ HL. M. PRAHA  v roce 2014 významně přispěl k omezení řádění lovců nehod ve velkých městech. Následně se mu totéž do jisté míry povedlo i na dálnicích, kde je hlavním organizátorem okrádání řidičů v nouzi Ředitelství silnic a dálnic. To rozdělilo v roce 2015 dálnice na několik úseků a pro každý z nich pak podepsalo smlouvu s odtahovou službou, která má pro daný úsek od ŘSD zajištěn faktický monopol. Problém spočívá v tom, že tyto odtahové služby zajišťované firmami ŘSD jsou výrazně předražené. Jak by také nebyly, když mají v daném úseku monopol a když jejich ceny neprošly bojem ve výběrovém řízení, protože smlouvy s nimi uzavřelo ŘSD z ruky. A tak řidiči, i když mají havarijní pojištění nebo asistenční služby v ceně povinného ručení, v některých případech musí platit část nákladů ze svého.

Kverulant se v roce 2015 otevřeným dopisem obrátil na ministra dopravy Dana Ťoka a žádal změnu systému, který parazituje na dálničních nehodách. Marně. Jistý pokrok však nastal. Česká kancelář pojistitelů zřídila v roce 2015 linku pomoci řidičů 1224, aby řidiče před lovci nehod ochránila. Volat na tuto linku Kverulant doporučuje i v případě problémů nejen na dálnicích. Pošlou vám odtah, který s dálniční mafií nemá nic společného.

Nedávno ŘSD dokonce vypsalo komplexní zakázku nejen na odtahy, ale i na centrální dispečink odtahů„Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění vyprošťovacích a odtahových služeb včetně souvisejících činností a úkonů na dálnicích I. a II. třídy ve správě zadavatele, jakož i provádění služeb centrálního dispečinku odtahů (call centra), to vše nepřetržitě a po celou dobu trvání smlouvy.“  Doba trvání smlouvy je plánována na 5 let. Lhůta pro podání nabídek uplynula 14. září 2021.

Do soutěže se přihlásil pouze jediný zájemce. Je jím konsorcium s názvem „Centrální dispečink odtahů a záchranných služeb.“ Tuto obchodní korporaci tvoří ÚAMK a.s., AWA 1213 s.r.o. a Spolek odtahových služeb, z. s. Nabídka uvádí jako garantovaný dojezdový čas k havarovanému vozidlu jednu hodinu.  Nabídková cena za služby centrálního dispečinku činí bez DPH 4,680 milionů korun měsíčně. To je ročně 56,16 milionů a za pět let, po které má smlouva trvat, je to již 280 milionů korun.  To se Kverulantovi zdá jako značně přehnaná cena. V případě vítězství to však zdaleka nebude jediný příjem konsorcia odtahovek. Hlavním příjmem budou platby od pojišťoven z povinného ručení.

Ve spolku odtahových služeb se skrývají i nechvalně známé společnosti  JEREX a Pretol. Navíc ŘSD opět získalo jen jednu nabídku. Z tohle zle postulovat, že ŘDS buď vypsalo zakázku špatně, nebo se soutěžitelé domluvili na kartelu. To jsou důvody, proč bude Kverulant průběh této zakázky dál pečlivě sledovat.

Další podrobnosti naleznete v kauze Dálniční mafie lovců nehod. Podle odhadů pojišťoven naletí lovcům nehod v Česku každý desátý řidič. Oceňte Kverulantovu vytrvalou snahu zastavit okrádání řidičů a staňte se jeho pravidelným dárcem.

Zpět na výpis novinek