Nahoru

Archiv novinek

I sdružení NECHCEME BILLBOARDY se připojilo ke Kverulantově výzvě proti billboardovému smogu

Nedávno Kverulant odhalil  velký pražský billboardový tunel a vyzval vedení  Prahy, aby konečně vyčistilo Prahu od  billboardového smogu. Ke Kverulantově výzvě se tento týden připojil spolek Holešovičky pro lidi a nyní i občanské sdružení NECHCEME BILLBOARDY. Předseda sdružení Ing. Štěpán Fiala v dopise primátorovi a radním píše: Věříme, že díky Vaší nové koalici má Praha šanci vypořádat se s neblahým dědictvím posledních zhruba deseti let, kdy zde venkovní reklama nekontrolovaně bujela a zaplavila město tisíci nových ploch, od často nelegálních plachet a cedulek až po agresivní obří bigboardy hustě lemující většinu pražských výpadovek. Například jen v roce 2010 pronajala RHMP v čele s primátorem Bémem více než 1 500 městských pozemků za účelem provozování reklamních zařízení s plochou od 9 do 20 m2. K výraznému omezení reklamního smogu by přitom stačilo udělat tři relativně jednoduché kroky, které nevyžadují žádné legislativní změny:

1) Neprodlužovat smlouvy na pronájem městských pozemků k provozování reklamy. Pochopitelně, toto opatření sníží příjmy pražského rozpočtu. Nicméně tuto skutečnost je nutné spíše než jako ztrátu příjmů chápat coby investici do kultivace veřejného prostoru a bezpečnosti silničního provozu. Není nezbytně nutné rušit úplně všechny nájemní smlouvy – město může vytipovat část pozemků, kde venkovní reklama není tolik rušivá a tyto nadále pronajímat.

2) Začít důsledně odstraňovat nelegální reklamu. V současnosti je proces odstraňování černých reklam, který má fakticky provádět TSK, velmi zdlouhavý a neefektivní (podrobněji  článek). Systematickým odstraňováním reklam by měla být pověřená specializovaná firma (ať už soukromá či k tomu účelu založená městská). Jistě by pomohla i pasportizace reklamních ploch, jejíž výstupem by měl být seznam povolených nosičů, s odkazy na příslušná povolení či nájemní smlouvy. Odstraňování nelegálních reklam umístěných bez řádné nájemní smlouvy na městském majetku by pak mohlo být daleko rychlejší, protože by nebylo potřeba absolvovat administrativně složitý proces stanovený Zákonem o pozemních komunikacích (tj. tyto reklamy je možné odstranit bez předchozí výzvy silničního úřadu). I veřejnost by měla mít možnost nelegální nosiče jednoduše nahlašovat, např. prostřednictvím portálu Změte.to.

3) Přimět stavební úřady dodržovat omezení venkovní reklamy stanovené v Pražských stavebních předpisech. PSP obsahují několik regulačních opatření ve vztahu k venkovní reklamě (byť po nátlaku billboardových firem poměrně omezených). Vzájemný odstup mezi reklamními poutači nad 4 m2 musí být roven nejméně trojnásobku plochy většího z poutačů, minimálně 100 m. Stejně tak není možné poutače s plochou nad 4 mumísťovat v památkových rezervacích a zónách nebo např. v parcích či na zábradlích ve veřejném prostranství. 

Na výše uvedená opatření se dá následně navázat dalšími, tentokráte už legislativními opatřeními, např. zákazem LED billboardů, omezením výšky či maximální plochy nosičů nebo sjednocením jejich formátu. 

Kverulant společně se sdružením Nechceme billboardy doufá, že pod novým vedením se Praha opět stane moderním a kultivovaným městem, s rozumně regulovanou venkovní reklamou, která veřejná prostranství doplňuje, ale neničí. V Západní Evropě to tak funguje a není důvod, proč by nemělo i u nás.

Další argumenty proti billboardům naleznete v Kverulantově kauze ODSTRAŇME Z PRAHY BILLBOARDOVÝ SMOG.

Pokud si i vy přejete, aby se veřejný prostor naší metropole začal podobat těm západním, vyberte si prosím někoho ze seznamu pražských radních a pošlete mu e-mail o tom, že už máte billboardů v Praze dost. 

Zpět na výpis novinek