Nahoru
Jak Kverulant pomohl zarazit velkou trafiku Jaroslava Faltýnka
Jaroslav Faltýnek Foto: Profimedia
Jak Kverulant pomohl zarazit velkou trafiku Jaroslava Faltýnka
Twitter

Jen znalci patrně vědí, že státní Všeobecná zdravotní pojišťovna má dceřinou společnost Pojišťovna VZP, která poskytuje komerční pojištění. Tato dcera získala lobováním Jaroslava Faltýnka (ANO) monopol na pojištění léčebných nákladů cizinců. Šlo o miliardový byznys na úkor běžných komerčních pojišťoven a v rozporu s legislativou EU. Cílem Kverulanta bylo donutit stát ukončit tento nemravný a nezákonný byznys. To se mu nakonec podařilo a monopol byl přijetím novely příslušného zákona sněmovnou minulý měsíc zrušen. Nyní novelu schválil I Senát. Kverulant hlídá politiky už od roku 2009. Pomozte mu v tom alespoň symbolickým darem. 

Jaroslav Faltýnek Foto: Profimedia

Předehra – vyšehradská schůzka

Jaroslav Faltýnek byl v říjnu 2020 donucen rezignovat na funkci prvního místopředsedy hnutí ANO poté, co po vyhlášení opatření proti pandemii nemoci covid-19, obnášející zavření restaurací, z vyšehradské restaurace Rio’s vycházel bez nasazené roušky. Informoval o tom v deník Blesk, který k tomu zveřejnil několik fotografií.

Faltýnek se v restauraci sešel s tehdejším ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou, který byl kvůli účasti na této schůzce odvolán z funkce. Zřejmě se řešila témata spojená se zdravotnictvím, jelikož dalším účastníkem byl ředitel ostravské fakultní nemocnice Jiří Havrlant. A shodou okolností byl utajovaným účastníkem schůzky i spolumajitel pojišťovací společnosti Satum Roman Horváth. Ten je podle našeho zdroje přítelem tehdejší místopředsedkyně představenstva PVZP Haliny Trskové

Faltýnkův odkaz

Po bývalé dvojce hnutí ANO zůstalo množství případů, kdy zvítězil zájem Faltýnkův nad zájmem veřejným. Jedním z nich byl právě monopol na pojišťování cizinců ze zemí mimo EU. Faltýnek byl svého času skutečně velmi mocný a obratný technolog moci. Dost silný na to, aby se ve sněmovně postavil proti důležitým ministrům z vlastní strany a navzdory nim protlačil „svůj“ zákon dolní komorou. Právě to se Faltýnkovi podařilo v létě 2021.

Monopol

Pojišťovnou, které veškerý český byznys s pojišťováním cizinců spadl do klína, byla Pojišťovna VZP a.s. (PVZP). Tedy komerční dcera největší tuzemské a státní zdravotní pojišťovny VZP. To  pro ni byla velice výhodná pozice. Cizinci ze zemí mimo EU, kteří u nás neměli trvalý pobyt, ale pracovali nebo studovali  v Česku měli  povinnost si u ní pojištění platit. Do té doby měli cizinci na výběr z nabídky několika pojišťoven, a na trhu tak alespoň fungovala tržní rivalita, která tlačila ceny spíš níže než výše.

Proč Faltýnek ve sněmovních kuloárech složitě vyjednával průchod zmíněného zákona, zůstává i pro sněmovní insidery trochu záhadou. Podle některých zpráv se Faltýnek dokonce přímo na klubu postavil šéfovi hnutí a tehdejšímu premiérovi Babišovi. Faltýnek měl nicméně v rámci vlastního klubu čiperné spojence. Řada poslanců ANO na toto jednání klubu nerada vzpomíná, od poslance Faltýnka se jim dostalo výhrůžek, že pokud nebudou pro monopol hlasovat, nebudou na kandidátkách. Oficiálně za návrhem monopolu stála dvojice poslanců ANO Věra Adámková a Miloslav Janulík. Oba tehdy seděli v orgánech VZP, a Adámková tehdy dokonce byla předsedkyní správní rady. V jejich zájmu tak bylo, aby nová PVZP monopol získala. Že by do celé věci investoval svůj politický kapitál Faltýnek, aniž by z toho sám něco měl, je krajně nepravděpodobné. Možná si původně politik s přezdívkou „Efko“ připravoval teplé místo ve VZP nebo v PVZP pro sebe.

Není bez zajímavosti, že původně negativní stanovisko klubu ČSSD, které bylo v souladu s negativním stanoviskem ministerstva vnitra tehdejšího předsedy strany Hamáčka, otočil těsně před hlasováním svými přímluvami Michal Hašek, známý pravdomluvný Hamáčkův náměstek.

Proti návrhu přidělit všechny cizince výhradně PVZP se mimo vnitra postavilo jak ministerstvo zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), tak resort financí Aleny Schillerové (ANO). Oba úřady v nesouhlasných stanoviscích k pozměňovacímu návrhu uvedly, že monopol je nevhodné a nefunkční řešení a navíc varovaly, že je v rozporu s evropským právem. V běžných podmínkách by takový zákon ve sněmovně nemohl projít. Ale stalo se a díky hlasům poslanců ANO a komunistů se cizinecké pojištění nahrnulo do náruče PVZP.

Monopol zvyšuje cenu

Výsledkem vzniku monopolu bylo to, co monopoly dělávají, prudké navýšení cen pojistného. I statisícové částky, spojené především s péčí o děti, nově museli cizinci platit naráz bez možnosti splátek. Faltýnkem protlačený monopol PVZP byl nakonec hospodářsky škodlivý nejen pro cizince, ale i pro české občany. Protože pro některé cizince bylo nově téměř nemožné své rodině pojištění zaplatit vzrůstal podíl těch nepojištěných, kteří byli v naší republice „na černo“. Ale i těm občas nemocnice poskytují neodkladnou péči. Jenže bez krytí pojišťovnou často zůstal nemocnici za cizincem dluh, na který se pak museli složit daňoví poplatníci.  

Bezvětří kolem monopolu PVZP nepanovalo dlouho. Přeci jenom kodifikovat výše popsanou ničemnost zákonem, který je už na první pohled v rozporu s legislativou EU, je dost silná káva. A tak když Faltýnek nakonec po sérii skandálů ztratil část své moci, přišel na jaře 2022 s návrhem na zrušení monopolu senát. Stalo se tak prostřednictvím senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Tuto kombinaci mohl zúročit právě při obraně Faltýnkem stvořeného monopolu. Výborně to osvětluje zápis ze zasedání správní rady VZP, který se v roce 2022 dostal na světlo světa. Zachyceny jsou v něm výsledky diskuze, které se účastnili mimo Kalouska i Janulík s Adámkovou. Zápis hovoří o tom, že byl vznesen apel na odložení projednání senátního návrhu na zrušení monopolu. V zápise dokonce stojí konkrétně termín „zaparkování“ návrhu ve sněmovně a jeho neprojednání.

Zaparkování senátního návrhu na odstranění monopolu

Zaparkování návrhu na odstranění monopolu na odstavném parkovišti sněmovny si vzal na starost další politik, místopředseda KDU-ČSL a poslanec Tom Philipp. A úspěšně, projednání senátního návrhu ze 7. března 2022 bylo zahájeno až po půl roce, 12. října 2022. Projednávání pokračovalo 11. ledna 2023 a teprve pak byl návrh zákona předán k projednání výborům. Výsledkem bylo, že garanční výbor pro zdravotnictví dne 8. března 2023 navrhl projednávání tohoto návrhu přerušit.

K dalšímu projednávání se poslanecká sněmovna dostala až 12. dubna 2023. Sněmovní zdravotnický výbor nedoporučil senátní novelu, která by konečně zrušila monopol na zdravotní pojištění cizinců Pojišťovny VZP. Zatímco totiž senátní návrh přišel  s tím, že by toto pojištění zahrnující komplexní zdravotní péči mohly poskytovat všechny komerční pojišťovny, většina poslanců zdravotnického výboru by si přála, aby ho měly na starosti pouze dceřiné společnosti zdravotních pojišťoven. Nesmyslnost a účelovost tohoto „řešení“ byly zřejmé a k jeho přijetí by byla nutná úprava dalších zákonů. Než by se tak stalo, tak by monopol PVZP pokračoval.

Nikoho patrně nepřekvapí, že i poslanec Tom Philipp byl na výplatní listině VZP, a to z titulu předsedy správní rady VZP. Tom Philipp je vůbec šikovný člověk. Zejména v získávání na zdravotnictví napojených funkcí. Ve sněmovně je místopředsedou výboru pro zdravotnictví a místopředsedou podvýboru pro oblast financování zdravotnictví a zdravotní pojištění. Dále působil jako přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice. Mezi lety 2014 a 2018 byl také náměstkem ministra zdravotnictví.

Pojišťovna VZP vyhrožuje

Pojišťovna VZP na Kverulantova zjištění zareagovala typicky papalášským způsobem. Prostřednictvím právní kanceláře Tycová & partneři zaslala 24. 3. 2023 Kverulantovi výhružný dopis. Píše se v něm to, co v obvyklých výhružných dopisech, které Kverulant dostává docela často. Pokud Kverulant ve lhůtě deseti dnů svůj článek neodstraní, bude následovat žaloba o náhradu škody. Kverulant je na podobné výhružky zvyklý a tak se zachoval jako obvykle. Nenechal se vydírat, svůj článek nestáhl a dál pokračoval v odhalování ničemností, které činnost PVZP zjevně provázely.

Po tom, co Kverulant na svém webu zveřejnil, že všechny hrozby PVZP bude zcela ignorovat, zaslala mu advokátní kancelář paní Tycové další výhružku. Paní Tycová ve svém přípisu neuvedla téměř nic nového, snad jen že Kverulantovi stanoví nové ultimátum. Tentokrát měl svůj článek odstranit do 16. dubna 2023. Paní Tycová dále píše: „Nebude-li ze strany Vaší společnosti v uvedené lhůtě vyhověno výše uvedeným požadavkům, jsem klienty zmocněna obratem podat k příslušnému soudu žalobu na náhradu újmy způsobené vědomým a poškozujícím jednáním Vaší společnosti. Opětovně upozorňuji, že v takovém případě budou klienti vedle tohoto nároku uplatňovat rovněž nárok na náhradu nákladů soudního řízení.“ Ani tentokrát se Kverulant výhružek nezalekl a svůj článek nestáhl.

Kverulant napsal zákonodárcům

Snaha lobbistů počínaje Jaroslavem Faltýnkem zabránit poslanecké sněmovně projednat a schválit senátní návrh na zrušení monopolu byl více než zřejmá. Kverulant 14. března 2023 vyzval všechny zákonodárce, aby konečně odstranili tento nemravný stav. Kverulant poslancům připomněl, že byla hrubě pošlapána práva konkurentů PVZP v oblasti komplexního zdravotního pojištění cizinců, když jim během velmi krátké doby bylo znemožněno toto soukromé pojištění nabízet, aniž by jim byly uhrazeny vzniklé náklady.

Kverulant také argumentoval tím, že PVZP značnou část pojistného utrácela za povinné zajištění svých rizik mimo ČR, protože měla malý kapitál. PVZP se tak pohybuje na hranici vyžadující zásah dohledového orgánu. Zákonné povinnosti jí ukládali buď navýšit použitelný kapitál, nebo snížit rizikový profil pojišťovny. Navýšení použitelného kapitálu bylo při 100% vlastnictví pojišťovny veřejnou zdravotní pojišťovnou problematické, neboť ta hospodařila a hospodaří pouze s prostředky veřejného zdravotního pojištění. Je vůbec otázkou, zda by taková veřejnoprávní pojišťovna, jako je VZP, měla vlastnit jinou právnickou osobu, natož pak komerční pojišťovnu. Na založení 100% dcery PVZP si vedení VZP vzalo z „kasičky“ kam přispívají občané pro případ nemoci, 410 milionů korun.

Pojišťovna VZP / ČTK / Petr Švancara

Počínání VZP i PVZP je v rozporu s platnou evropskou směrnicí Solvency II (Solventnost II). Tato směrnice z roku 2009 kodifikovala a harmonizoval nařízení EU o pojišťovnictví. Směrnice stanovila pravidla o výši kapitálu, který musely pojišťovny EU držet, aby snížily riziko platební neschopnosti.

Konec monopolu Pojišťovny VZP

Ve středu 12. června 2023 byl monopol PVZP na zdravotní pojištění cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku, konečně zrušen. Stalo se tak přijetím senátního návrhu Poslaneckou sněmovnou. Nyní novelu schválil Senát. Pak bude následovat podpis prezidenta a až novela vyjde ve sbírce zákonů, začne platit definitivně.

Novela umožní cizincům do tří měsíců vypovědět smlouvu s PVZP a pojistit se u pojišťovny podle vlastního uvážení. Pojišťovny budou podle novely muset obnovit cestovní zdravotní pojištění pojištěnci, kteří o to projeví zájem. Má to zabránit situacím, že by nemocný cizinec zůstal na českém území nepojištěn.

Kverulant je rád, že politici konečně monopol PVZP zrušili. Kdyby k tomu nedošlo tak by pravděpodobně následovaly sankce ze strany Evropské komise za porušování závazků vůči EU, jejíž realizace by nepoškodila ani Jaroslava Faltýnka ani ostatní politiky, ale český stát. V případě nezrušení monopolu by hrozily i mezinárodní arbitráže od pojišťoven, kterým monopol PVZP sebral byznys. Jak takové arbitráže pro český stát dopadají, dobře ilustruje série proher v kauze Diag Human.

Prosba o podporu

Kverulant hlídá politiky už od roku 2009. Pomáhejte nám v tom jakkoliv malým za to však pravidelným darem. 

Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek