Nahoru
Jak Kverulant zarazil kšeft ministra vnitra Rakušana, nákup pěti vyprošťovacích aut za 100 milionů pro hmotné rezervy
Vít Rakušan, ministr vnitra | Foto: ČTK
Jak Kverulant zarazil kšeft ministra vnitra Rakušana, nákup pěti vyprošťovacích aut za 100 milionů pro hmotné rezervy
Twitter

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vypsala na podzim 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Podle Kverulanta byla soutěž předem připravena pro jediného zájemce. Nejen, že šlo pravděpodobně o korupci, ale nabízela se i otázka, proč potřebovala  správa hmotných rezerv pět osmikolových vyprošťovacích aut. Když se na to Kverulant zeptal, tak mu SSHR odpověděla, že nákup byl přáním ministra vnitra Víta Rakušana. Kverulant má k dispozici dopis, který to dokazuje. Přesto policie Kverulantovo trestní oznámení na Rakušana odložila. Rakušan nesl Kverulantova odhalení velmi nelibě, a tak ministerští právníci dali Kverulantovi v únoru 2023 pětidenní lhůtu na odstranění tohoto článku. Kverulant se tomuto nátlaku nepodřídil, svůj článek nestáhl a byl připraven čelit žalobě ze strany ministerstva vnitra. Ta však nepřišla a ani zbytečná vyprošťovací vozidla nakoupena nebyla a tak Kverulant tuto kauzu nyní uložil do svého archivu.  Zkorumpované politiky a rozežrané úředníky je třeba kontrolovat neustále a to Kverulant dělá už od roku 2009. Usvědčujte je s námi finanční podporou našeho úsilí.

Vít Rakušan, ministr vnitra | Foto: ČTK

SSHR vypsala dne 30. září 2022 soutěž na dodávku pěti vyprošťovacích automobilů, s pohonem 8 × 8 s nosností výložníku jeřábu nad 20 tun. Nabídky mohli účastníci doručit nejpozději do 28. listopadu 2022.  Předpokládaná cena uvedená v zadávací dokumentaci byla stanovena na 70 248 000 korun bez DPH. Místem dodání měly být skladové kapacity Hasičského záchranného sboru (HZS). Na dodání těchto vozidel stanovil SSHR čas dlouhých 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Jedním z těchto míst byl i sklad HZS Pardubického kraje, a to i přesto, že pardubičtí hasiči již v říjnu 2021 uzavřeli s firmou KOBIT, spol. s r.o., smlouvu na dodávku vyprošťovacího vozu s jeřábem nad 20 tun za částku 16 758 500 korun bez DPH.

Podle Kverulantových informací bylo celé výběrové řízení připraveno pro již zmíněnou firmu KOBIT, která podá nabídku. Dodavatelem vyprošťovací nástavby měla být firma Everlift z Olomouce a jeřáb bude dodávat HIAB. Everlift bude dodávat nástavbu od rakouské firmy EMPL. Přitom EMPL i HIAB jsou na trhu ti nejdražší.

Vyprošťovací automobil, foto EverLift

Technické podmínky ušité na jednoho dodavatele

O tom, že výběrové řízení je připraveno pro předem dohodnutého dodavatele, svědčí i velmi detailní popis požadovaného technického řešení a následné bazírování na jeho plnění. Za všechny uveďme tři příklady.

Na dotaz, zda je možné vozidlo vybavit namísto drahého hydrodynamického měniče levnější automatickou převodovkou, odpověděla SSHR dne 7. listopadu 2022, že „trvá na dodání vozidla s plně automatickou převodovkou s hydrodynamickým měničem hnacího momentu. Důvodem je zajištění jízdních vlastností vozidla a přenosu hnací síly motoru na nápravy vozidla“. Ve stejné odpovědi také SSHR uvádí, že neakceptuje, aby výsuvné rameno jeřábu bylo ze šesti teleskopických dílů, a že trvá na tom, aby bylo složeno z dílů osmi.

Když se dva z potenciálních dodavatelů zeptali, zda je možné, aby délka ramene jeřábu byla v zasunutém stavu jen 1600 mm, či dokonce 1725 mm, dostalo se jim zamítavé odpovědi s absurdním odůvodněním. Zadavatel trvá na délce 1500 mm, a to z důvodu snížení zatížení zadních náprav při tažení vozidel s vysokou celkovou hmotností.

Zrušení soutěže

Lhůta pro podání nabídek uplynula 28. listopadu 2022, ale správce státních rezerv dostal patrně v rozporu se zákulisními dohodami nabídky dvě. Ovšem nabídka od nepreferovaného dodavatele byla patrně nižší než od předem vybraného dodavatele KOBIT. A protože jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena, nezbylo SSHR než 30. listopadu 2022 zrušit celou zakázku s tím, že na ni teď SSHR nemá peníze. Přestože v závazném návrhu kupní smlouvy je napsáno, že dodavatel má vozidla dodat ve lhůtě 18 měsíců od podpisu smlouvy, a přestože na stejném místě je uvedeno, že SSHR neposkytuje zálohy.

SSHR: Jde o kšeft ministra vnitra Rakušana

Vedle evidentních pletich proti veřejné soutěži je na celé věci divné i to, že výběrové řízení vypsala správa státních hmotných rezerv, a nikoliv hasiči. A opravdu hasiči taková vozidla potřebují? V Pardubicích dokonce dvě? Kverulant chtěl vidět analýzy, které by nákupu za 100 milionů jistě měly předcházet. Proto závěrem roku 2022 odeslal SSHR dvě žádosti o informace dle zákona. Kverulant chtěl především vědět, co vedlo SSHR k vypsání předmětné soutěže a kdo o tom rozhodl. SSHR mu odpověděla, že žádnou analýzu nemá a sdělila, že nákup se uskutečňuje na přání ministra vnitra Víta Rakušana. Ten prý také SSHR předepsal technické parametry nákupu.

Rakušanův dopis

Když chtěl Kverulant po SSHR zaslat kopii dopisu ministra vnitra Rakušana ve kterém žádá o nákup vyprošťovacích vozidel, tak mu SSHR dopisem ze dne 1. ledna 2023 odpověděla, že „požadavky týkající se státních hmotných rezerv neposkytují či nezveřejňují.“ Kverulant se s požadavkem na poskytnutí dopisu místo na adresáta obrátil na odesilatele. Tedy na ministerstvo vnitra. A protože ve státní správě neví pravá ruka, co dělá levá ruka, dopis získal. Dle Kverulantova názoru znění Rakušanova dopisu z 11. února 2022 dobře dokládá, že to byl skutečně osobně Vít Rakušan, kdo problematický nákup požadoval.

Odložení trestního oznámení

V závěru odpovědi SSHR z 9. prosince 2022 uvedl JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D., vedoucí oddělení Kanceláře předsedy SSHR nepřímou výzvu k podání trestního oznámení: „Nad rámec Vámi položených dotazů uvádíme, že pokud jsou Vám známy skutečnosti svědčící o nestandardním postupu, pak lze využít i další prostředky umožněné platným právním řádem České republiky.“ Přesně to Kverulant udělal a trestní oznámení podal. Již 5. ledna 2023 mu Policie sdělila, že věc bude šetřit Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV. Bohužel poměrně záhy přišlo od policejní centrály vyrozumění o „uložení bez dalších opatření“. Prý „nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin“. Kverulant se s laxním přístupem policie odmítá smířit a požádal Městské státní zastupitelství v Praze o přezkum policejního postupu.

Oznámení na antimonopolní úřad

Kverulant se také o svoje podezření, že soutěž byla zmanipulována, podělil s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚHOS mu dopisem z 31.1. 2023 sdělil, že správní řízení nemůže zahájit, protože došlo k zrušení soutěže ještě před uzavřením smlouvy.

Rakušanovo ultimátum

Právníci Rakušanova ministerstva vnitra zaslali Kverulantovi 8. února 2023 „Výzvu k odstranění závadného stavu.“ Závadným stavem podle tohoto dopisu není nákup evidentně předražených vyprošťovacích vozidel za 100 milionů korun, ale fakt že o tom Kverulant píše. Rakušanovi právníci dali Kverulantovi pětidenní lhůtu na odstranění článku a na zaslání zprávy všem kdo si článek přečetli. Ve zprávě má Kverulant napsat, že o předraženém kšeftu ministra Rakušana lhal.

Vít Rakušan je na Kverulantově blacklistu už dávno

S jistou nadsázkou lze tvrdit, že v politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se zdá, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší z nás přitahovalo. Kverulantův blacklist s 30 politiky je toho důkazem. Cílem tohoto seznamu je upozornit na politiky, kteří si pro konkrétní důvody nezaslouží důvěru veřejnosti. Vít Rakušan byl na tento seznam přidán ještě před touto kauzou a to v srpnu 2022 a to ze dvou důvodů.

Tím prvním jsou dvě drahé a zbytečné cesty za peníze daňových poplatníků.  Mnozí zákonodárci si z Poslanecké sněmovny učinili cestovní kancelář do exotických destinací. Kverulant.org již dvakrát přistihl poslance na výletě na Machu Picchu. Proto se  v roce 2021 dotázal Poslanecké sněmovny, kam si v posledních letech zákonodárci vyrazili. Odhalil, že Vít Rakušan si v roce 2018 zaletěl na výlet do Peru a Kolumbie a v roce 2019 pak do Austrálie a na Nový Zéland. Obě tyto cesty stály daňové poplatníky téměř 400 tisíc korun. Kverulant žádal po Rakušanovi omluvu a vrácení části peněz. To Rakušan v listopadu 2021 odmítl. Další informace, nejen o Rakušanových cestách, naleznete v kauze Poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků.  

Druhým důvodem, proč si Vít Rakušan nezaslouží důvěru veřejnosti je skutečnost, že Rakušan přes sliby neudělal nic pro otevření Pražského hradu. Areál Pražského hradu nebyl v roce 2022 už dlouhých pět let volně přístupný široké veřejnosti. Počátkem ledna 2022 se ministr vnitra Vít Rakušan pochlubil tím, že zadal policii i tajným službám provedení revize „bezpečnostních“ opatření, která platí na Pražském hradě. Na svůj twitter tehdy Rakušan napsal: „Pražský hrad je symbol české státnosti. Patří nám všem. A my všichni opravdu nejsme teroristi, tak jak si teď možná připadáme při jeho návštěvě. Požádal jsem příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, které kolem Hradu stvořilo válečné opevnění.“ Když se Kverulant po čtvrt roce dotázal, jak prověrka dopadla a kdy bude Pražský hrad zase volně přístupný veřejnosti, dozvěděl se, že Rakušan pro otevření ve skutečnosti neudělal nic. Výsledky prověrky nemá a není vůbec jasné, zda takou prověrku vůbec zadal a o otevření Hradu nic neví. Další podrobnosti naleznete v kauze Jak Kverulant pootevřel Pražský hrad.  

Prosba o podporu

Kverulant se ani tentokrát hrubému nátlaku ze strany mocného papaláše nepodřídil a svůj článek nestáhl. Navíc zabránil uskutečnění krajně podezřelého nákupu za 100 milionů korun. Zkorumpované politiky a rozežrané úředníky je třeba kontrolovat neustále a to Kverulant dělá už od roku 2009. Usvědčujte je s námi finanční podporou našeho úsilí.

Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek