Nahoru

Archiv novinek

Jak se činí Pionýři? Půlmilionové „nedopatření“ při čerpání dotací

Ne, Pionýři bohužel nejsou někde za Uralem, kam jsme v roce 1990 poslali sovětská vojska. Naopak! Na demokratické zřízení se někdejší komunističtí pionýři etablovali velice šikovně. Od roku 1998 si z veřejných prostředků, především z Ministerstva školství (MŠMT), dokázali načerpat už přes  600 milionů korun. Kverulant.org tušil, že návyky získané z doby, kdy „všechno patřilo všem“, jsou u pionýrských pohlavárů zakořeněné hluboce. Proto ho nepřekvapila zjištění Národního kontrolního úřadu (NKÚ), který konstatoval, že poskytování dotací pro práci s mládeží je netransparentní a nespravedlivé. Navíc NKÚ objevil v čerpání dotací Pionýra několik podvodů. Pionýr chtěl proplatit stejnou stotisícovou fakturu dvakrát. Také chtěl proplatit vyúčtování energií podvodně navýšené skoro o půl milionu. Cílem Kverulanta není jen rozkrýt problematické financování Pionýra, ale také prosadit nastavení jasných a transparentních pravidel na rozdělování peněz pro práci s dětmi. Podpořte jej v tom alespoň malým darem.

Kverulant začátkem září vyzval NKU, aby prověřil hospodaření Pionýra. Úřad ve své odpovědi poukázal na výsledky kontroly, kterou provedl v roce 2017. Zaměřil se tehdy na prostředky, které stát poskytl na podporu práce s dětmi a mládeží mezi lety 2014–2016. V tomto období byl Pionýr druhým největším příjemcem dotací. Od MŠMT získal téměř 77 milionů korun. Úspěšnější byli jen Junáci. Organizace Český skaut za stejné období získala téměř 115 milionů korun.

Zatímco u Junáka, jehož rozpočet byl proti Pionýru ještě o 38 milionů korun vyšší, našli kontroloři jen jednu jedinou nesprávně vyúčtovanou položku za 20 326 Kč, v čerpání dotací Pionýra bylo nesrovnalostí hned několik, a to v celkové výši přes 470 000 Kč. Šlo hlavně o účtování energií.

Zpráva NKÚ o dotacích na podporu práce s dětmi a mládeží konstatuje hned v 1. bodě, že: „Koncepce 2020 ani Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO nemají nastaveny žádné měřitelné cíle, indikátory nebo jakékoliv jiné ukazatele, které by umožnily vyhodnocení dopadů poskytovaných dotací či naplňování strategických cílů státní politiky v oblasti podpory volného času dětí a mládeže.“ V bodě 2. pak NKÚ konstatuje, že: „Výběr projektů k podpoře byl netransparentní a MŠMT při poskytování dotací porušovalo nastavená pravidla.“ A v bodě 3. NKÚ shrnuje svá zjištění takto: „Následná kontrola podpořených projektů nefungovala.“

Kverulant se domnívá, že chyby v účetnictví Pionýra jsou jen pověstnou špičkou ledovce. Je přesvědčený o tom, že po sametové revoluci zástupci Pionýra neváhali využít svého ekonomického vlivu a také sítě kontaktů k tomu, aby ovlivnili posuzování a bodování projektů, se kterými musí jejich organizace na Ministerstvu školství (MŠMT) v demokratické společnosti soutěžit. I proto Kverulant ministerstvo již v červnu 2020 oslovil se zákonným požadavkem, aby dostal kopie grantových žádostí a seznam členů komise, kteří o dotacích rozhodli. Ministerstvo si za „práci navíc“ naúčtovalo přes 3000 Kč a pak tyto požadavky stejně odmítlo.

Kverulant je přesvědčený, že důvodem odmítnutí je to, že členem komise je i přímý zástupce Pionýra, a že dotace jsou poskytovány nikoliv na základě kvality grantových žádostí, ale že o všem rozhodují dávné známosti a následné protislužby. I proto proti neposkytnutí informací podal na Ministerstvu školství na konci srpna 2020 stížnost ministrovi. Kverulantovi jde o nová a transparentní pravidla pro rozdělování peněz pro práci s dětmi. A postkomunistická zombie Pionýr se svými aktivitami v minulosti natolik zdiskreditovala, že je naprosto nepřípustné, aby se starala o děti a mládež i ve svobodné společnosti. Mimochodem, státní příspěvky tvořily za loňský rok 84 % z celkového příjmu této postkomunistické organizace. I to ukazuje, jak je celý systém dotací pokřivený směrem, který vyhovuje právě Pionýru. Pokud nepatříte k těm, kteří nostalgicky vzpomínají na rudý šátek a pionýrský slib, který zahrnoval i věrnost Komunistické straně ČSSR, podpořte práci Kverulanta alespoň malým darem.

Zpět na výpis novinek