Nahoru
Jste úředník, máte co tajit a nechce se vám pracovat? Zařaďte veřejnost do spamu
Jste úředník, máte co tajit a nechce se vám pracovat? Zařaďte veřejnost do spamu

Kverulant podal ke státní Technologické agentuře (TAČR) žádost o poskytnutí informací. Agentura ji zamítla, a tak Kverulant podal odvolání. Když jeho odvolání nebylo v zákonné lhůtě vyřízeno, podal stížnost. Dozvěděl se, že vlastně žádné odvolání nikdy nepodal. Agentura TAČR sice Kverulantův mail s odvoláním dostala, ale prý jí spadl „automaticky“ do nevyžádané pošty. Do spamu se TAČR nedívá protože nemusí a všechny zprávy tam doručené se prý automaticky po 30 dnech kompletně a nenávratně vymažou. Kverulant se s tímto křiklavým krácením práva veřejnosti na informace odmítá s mířit a zvažuje podání soudní žaloby. Pomozte Kverulantovi prosazovat právo veřejnosti na informace a podarujte ho alespoň symbolickým příspěvkem.

Tajná studie o veřejných dobíječkách za veřejné peníze

Stát prostřednictvím své organizace Technologická agentura zaplatil studii, která měla analyzovat potenciál využití obnovitelných zdrojů pro rozšíření sítě nabíjecích stanic pro elektromobily. Stát za ni z veřejných zdrojů zaplatil téměř 5 milionů korun. Studie je hotová, ale stát ji odmítá dát veřejnosti k dispozici. Kverulant.org proti tomu protestuje. Navíc nejde o ojedinělý případ utajení studie vzniklé za veřejné peníze. Cílem Kverulanta je tuto praxi změnit. 

V červnu 2018 uzavřela Technologická agentura ČR (TAČR) smlouvu se zapsaným spolkem Komora obnovitelných zdrojů energie. Předmětem této smlouvy bylo dodání studie s názvem „Analýza potenciálu, scénářů a návrh využití decentralizovaných obnovitelných zdrojů pro rozšíření sítě nabíjecích a plnicích stanic“. Stát prostřednictvím TAČR za tuto studii slíbil vyplatit 4,62 milionu korun. Studie byla koncem listopadu 2021 dokončena a většina peněz z veřejných zdrojů zapsanému spolku vyplacena.

Zákon o svobodném přístupu k informacím pro TAČR neplatí

V souladu se zákonem 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, počátkem prosince 2021 požádal Kverulant o poskytnutí celé studie. Učinil tak jako již mnohokrát předtím zasláním elektronicky podepsané žádosti na adresu elektroniky podatelny. V tomto případě na adresu [email protected].

Počátkem prosince 2021 byl však odmítnut. Podle TAČR se na ně zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje. A zákon 130/2002, o podpoře výzkumu a vývoje, jim poskytnutí takové informace prý dokonce zakazuje. Podle Kverulantova názoru však ani jeden z uvedených zákonů neustavuje úplnou výluku platnosti zákona o svobodném přístupu k informacím. A už vůbec není přijatelné odmítnout požadované informace jen s pouhým odkazem na ustanovení zákona tak, jak to TAČR udělal. Proto Kverulant proti neposkytnutí informací podal v prosinci 2021 odvolání.

Důvody pro podání odvolání

Podle anotace projektu uveřejněné na stránkách TAČR je zřejmé, že téměř všechny výsledky tohoto projektu se týkají dalšího směřování ČR v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) a elektromobility. Tedy oblasti, která se ani nadále velmi pravděpodobně neobejde bez veřejné podpory. I proto je legitimní, aby veřejnost měla k informacím, které vznikly za veřejné peníze, přístup, a mohla se tak účastnit společenské diskuze a prostřednictvím svých volených zástupců i rozhodování o těchto věcech. Je tedy zcela evidentní, že právo na informace ve smyslu čl. 17 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, je v tomto případě prioritní.

TAČR ignoroval odvolání

Jak už bylo uvedeno, Kverulant podal svoje odvolání proti neposkytnutí informací v souladu se zákonem v prosinci 2021. I v tomto případě elektronicky podepsaným dokumentem z adresy [email protected] na adresu [email protected].

TAČR měl jeho odvolání předložit spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.  Nadřízený orgán pak měl o odvolání do 15 dnů rozhodnout. To je dohromady 30 dnů. Nic z toho se však ve lhůtě 30 nestalo, a tak se Kverulant obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se stížností pro ochranu proti nečinnosti podle § 80 správního řádu.  Kverulant očekával, že ÚOOÚ nařídí TAČRu informace Kverulantovi poskytnout, či mu alespoň nařídí jeho dovolání předložit nadřízenému orgánu. Nic z toho se však nestalo.

TAČR zařadil Kverulanta do spamu

Úřad pro ochranu osobních údajů, Kverulantovu stížnost na ignorování zákona o veřejném přístupu k informacím ze strany TAČR v únoru 2022 zcela zamítl. Groteskní na tom je zejména deklarovaný důvod proč tak učinil. Agentura TAČR sice Kverulantův mail s odvoláním dostala, ale spadl jí „automaticky“ do nevyžádané pošty. Do spamu se TAČR nedívá protože nemusí a všechny zprávy tam doručené se prý automaticky po 30 dnech kompletně a nenávratně vymažou. Podle ÚOOÚ se tak TAČR Kverulantovým odvoláním vůbec nemusel zabývat, protože nikdy žádné nebylo.

Úřad pro ochranu osobních údajů naprosto ignoroval skutečnost, že TAČR nedávno bez problémů přijal Kverulantovo první podání v této věci, přestože putovalo naprosto stejnou elektronickou cestou na naprosto stejnou adresu [email protected]. ÚOOÚ také naprosto ignoroval skutečnost, že to byl právě TAČR, kdo si nově nastavil pravidla pro doručování mailové pošty tak, aby ta od Kverulanta napříště automaticky padala do nevyžádané pošty. Kverulant se s tímto křiklavým krácením práva veřejnosti na informace odmítá s mířit a zvažuje podání soudní žaloby.

Prosba o podporu

Pomozte Kverulantovi dlouhodobě hlídat rozežrané státní úředníky a na ně navázané subjekty a podarujte jej jakkoliv malým, zato však pravidelným měsíčním příspěvkem. 

Zpět na výpis novinek