Nahoru

Archiv novinek

Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Kverulant.org nedávno na svých stránkách uveřejnil odhalení, že kardinál Duka převedl na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun.  Dnes bylo Kverulantovi doručeno předběžné rozhodnutí,  ve kterém se mu zakazuje článek s názvem „Kardinál Duka tuneluje majetek církve“ nadále publikovat. Kverulant to považuje za neomalený cenzurní zásah. Kverulant ctí právní řád a tak článek stáhl. Kverulant se však bude u soudu domáhat zrušení rozhodnutí a bude na celé kauze dál pracovat. Podpořte Kverulanta v zápase s mocným protivníkem a pomozte mu zaplatit soudní výlohy a další práci na celé kauze alespoň malým darem.

Xxxx x úxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxůx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx úxxx x xxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x úxxxxxxx xxxx 2013. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 75 xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 59 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxůx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx 1768 xx xxxxxx 14 418 x2 x xxxxxxx 1805 xx xxxxxx 16 654 x2. Xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX Xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xůxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxů xx xxxxxx xxxxxxx 250 xxxxxxů xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xx xx xx xx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxů xxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx 19. xxxxxxxx 2020. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xůxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xť xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxů xxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxň xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxxxxxů xxxxx.

https://www.kverulant.org/wp-content/uploads/2021/05/citace-ze-zakl%C3%A1dac%C3%AD-listiny-Nadace-Arietinum-1200-1024x296.jpg

Xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xůxxxxxxxx: „xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (…)“. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx, xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxů. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 40 xxxxxxů xxxxx. Xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 250 xxxxxxů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úxxxů.

„Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,“ xxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxňxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. „Xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xůxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx, x xx xxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,“ xxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx. „Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,“ xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxů. Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx XXXX.XX x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xůxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxx x xx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxň xxxxx xxxxx.

xx xxxxxxxxx Xxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx.xxx

Zpět na výpis novinek