Nahoru
Kardinál Duka žalobu proti Kverulantovi o tři miliony korun nestáhne
Fotokoláž: ATEO
Kardinál Duka žalobu proti Kverulantovi o tři miliony korun nestáhne

Na sklonku roku 2020 kardinál Dominik Duka převedl v rozporu s církevním právem na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. V srpnu 2021 pak další církevní pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. Kverulant.org proti tomu protestoval a vyzval Vatikán, aby sjednal nápravu. V pátek 13. května 2022 byl Duka z funkce primase českého konečně odvolán. Konec Duky na postu primase českého však pro Kverulanta neznamená konec soudních sporů, které Duka vyvolal. Dukova žaloba, kterou se na Kverulantovi domáhá 3 milionů korun, totiž stále běží. Nic na tom nezměnila ani dnešní mediace, kterou nařídil soud.  Pomozte Kverulantovi zaplatit si dobré právníky a podpořte jej alespoň malým darem.

Fotokoláž: ATEO

Kverulant detailně popsal celý případ v kauze Kardinál Duka tuneluje církevní majetek. Duka nesl zveřejnění této kauzy velmi nelibě a opakovaně a neúspěšně se pokusil dosáhnout soudního zákazu jejího publikování. Vyvrcholením Dukových kroků proti Kverulantovi byla soudní žaloba, kterou se na Kverulantovi domáhá 3 milionů korun. Duka a jeho dva bývalý podřízení z doby kdy byl ještě pražským arcibiskupem v žalobě tvrdí, že utrpěla jejich osobnostní práva. Obvodní soud pro Prahu 10 místo hlavního líčení nařídil setkání s mediátorem. To se dnes odpoledne uskutečnilo. Zástupci Kverulanta nabídli, že jsou připraveni si pozorně vyslechnout důvody, pro které by Dukovo jednání nemělo být označeno za tunelování a případně přepracovat celý článek. Protistrana však tento vstřícný krok naprosto odmítla a soud tak bude pokračovat.

V rámci soudního řízení se bude předně řešit, zda Kverulant článkem vůbec zasáhl do soukromého života Duky a jeho bývalých podřízených. Soud také posoudí, zda to, co Kverulant napsal se opravdu týkalo veřejného zájmu, tedy nakládání s církevním majetkem v hodnotě stovek milionů korun. Soud bude ověřovat pravdivost Kverulantových skutkových sdělení. Posledním úkolem soudu pak bude posoudit přiměřenost žalobního požadavku na odškodnění tvrzené nemajetkové újmy ve výši 3 milionů korun. Pokud by Kverulant tento soud prohrál, znamenalo by to jeho konec. Pomozte Kverulantovi zaplatit si dobré právníky, jakkoliv malým, za to však pravidelným příspěvkem.

Zpět na výpis novinek