Nahoru
Kardinál Duka žaluje Kverulanta o tři miliony korun
Fotokoláž: ATEO
Kardinál Duka žaluje Kverulanta o tři miliony korun
Twitter

Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. Kverulant.org proti tomu protestoval a vyzval Vatikán, aby sjednal nápravu. Duka nese zveřejnění této kauzy velmi nelibě a s Kverulantem se opakovaně soudí. Nejnověji soud doručil Kverulantovi Dukovou žalobu, ve které po něm požaduje 3 miliony korun a omluvu.  Pomozte Kverulantovi zajistit si dobré právníky v zápase s mocným papalášem a podpořte jej alespoň malým darem.

Fotokoláž: ATEO

V květnu 2021 vydal Kverulant zprávu, ve které odhalil, že Dominik Duka podezřele vyvedl majetek církve přes svou nadaci Arietinum. Šlo o dva pražské pozemky v hodnotě nejméně 250 milionů korun, které Dukova nadace převedla na developerskou firmu Central Group výměnou za budoucí obdržení bytů.

Duka založil nadaci v prosinci roku 2020 coby soukromá osoba.  Ačkoliv je obsazení správní rady nadace spojeno s církevními funkcemi, první členstvo vedené Dominikem Dukou si ve stanovách schválilo, že jejich mandát trvá pět let bez ohledu na faktické obsazení církevních pozic.

Církevní právník Jan Rozek o kauze uvedl: „To není klukovina. To je velká domů. A pokud to neschválil Vatikán, tak je to žalovatelné kanonickým právem.“ Podle kanonického práva by totiž neměla žádná diecéze bez svolení Vatikánu nakládat s majetkem vyšším, než je 40 milionů korun. Podle Kverulanta Duka toto svolení nemá.

Duka se už neúspěšně pokusil dosáhnout soudního zákazu publikování popisu celé kauzy s názvem Kardinál Duka tuneluje církevní majetek. U první instance byl sice úspěšný, pak ale odvolací soud letos v červenci Kverulantově odvolání vyhověl a předběžné rozhodnutí „navrhovatele“ Dominika Duky zrušil. Kverulantův „předmětný článek“ tak mohl být opět široce publikován. V odůvodnění Městský soud v Praze konstatuje: „Skutečností totiž je, že byly zdarma převedeny pozemky s vysokou hodnotou z majetku církve do majetku nadace založené osobně navrhovatelem. Nadace Arietinum má být sice podle zakládací listiny ovládána různými církevními hodnostáři (včetně navrhovatele), ovšem Předmětný článek (pravdivě) upozorňuje též na to, že v následujících pěti letech nebude možno změnit sestavu správní rady nadace kromě zakladatele (tedy navrhovatele).“

Nejnověji soud doručil Kverulantovi Dukovu žalobu, ve které po něm požaduje „peněžní zadostiučinění“ ve výši 3 miliony korun a omluvu.

Jan Urban, disident komunistického režimu, signatář Charty 77, spoluzakladatel Občanského fóra a člen správní rady obecně prospěšné organizace Kverulant.org komentuje počínání Dominika Duky: Smutný konec, kdysi ctihodného muže“.

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulanta k tomu dodává: „Věřím, že odhalení Dukova tunelu přispěje k výměně primase českého. Chci věřit, že se jím už brzo stane muž ušlechtilých vlastností.  Jako občan a jako praktikující katolík jsem hluboce přesvědčen, že církev je důležitým prvkem společnosti a její majetek by neměl být tunelován, nýbrž měl by dobře sloužit široké veřejnosti.“

Pokud by Kverulant v této při prohrál, znamenalo by to likvidaci této watchdogové organizace.  Pomozte Kverulantovi neprohrát, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.

Twitter
Zpět na výpis novinek