Nahoru

Archiv novinek

Kdy Praha konečně odstraní nejznámější nelegální LED billboard nad Nuselským mostem?

Již dlouhá léta stojí v Praze na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy nelegální reklamní LED obrazovka. Navíc je na pozemcích před billboardem je systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy a to proto, aby nebránila výhledu řidičů stojících v koloně na reklamní poutač.  LED billboard byl a na střeše domu nad  Nuselským mostem umístěn od samého počátku nelegálně. Přesto teprve v roce  červenci 2014 zahájil stavební úřad řízení o jeho odstranění. Jelikož majitel billboardu nedoložil potřebná souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad žádost o dodatečné povolení zamítl.  Stalo se tak, ale až po dvou letech a červenci 2016.  Proti tomuto rozhodnutí vzápětí podal majitel odvolání na Magistrát. Ten  v březnu 2018 jeho odvolání zamítl a rozhodnutí o zamítnutí dodatečného povolení tak nabylo právní moci 5. 4. 2018. Místo toho, aby stavební úřad usiloval o nabytí právní moci i v případě rozhodnutí o odstranění billboardu, úřad toto řízení přerušil a koncem roku 2018 zahájil řízení o dodatečném povolení. Prý se vlastníkům billboardů špatně doručuje. Kverulant se kverulantskou vytrvalostí opakovaně dle zákona dotazuje místně příslušné Prahy 2, kdy billboard konečně odstraní. A přesně to nyní již zase udělal.  Pomozte Kverulantovi v boji proti LED hyzdičům  alespoň symbolickým pravidelným darem ve výši 100 Kč.

Zpět na výpis novinek