Nahoru
Konflikt zájmů Andreje Babiše ještě neskončil
fotokoláž Kverulant.org
Konflikt zájmů Andreje Babiše ještě neskončil

Kverulant roky protestoval proti agrofertizaci České republiky a volal po změně legislativy.  I jeho zásluhou tato změna přišla. Začal platit zákon o evidenci skutečných majitelů a i díky Kverulantově široce publikovaným informacím už Andrej Babiš není premiérem a ani členem vlády. Stále však není zcela vyhráno. Babiš je znovu poslancem, a proto by neměl ani vlastnit média. Navíc pokud se Andrej Babiš stane prezidentem republiky, bude agrofertizace ČR pokračovat. Zákon o střetu zájmu se totiž na prezidenta nevztahuje.  Pokud si i vy myslíte, že v České republice nemají vládnout zájmy chamtivého podnikatele, ale zákony, můžete Kverulanta podpořit alespoň malým darem.

fotokoláž Kverulant.org

Babiš přestal být předsedou vlády

Jmenováním Fialovy vlády v prosinci 2021 přestal být Babiš premiérem a skončilo tak embargo na čerpání dotací pro Agrofert. Babišovým odchodem z vlády by však příběh o jeho dotačním konfliktu zájmů neměl skončit. Především by měl Babiš vrátit všechny dotace které evidentně neoprávněně čerpal od ledna roku 2014, kdy se stal ministrem financí, do prosince 2021, kdy přestal být předsedou vlády. Kverulant se chystá v této věci interpelovat novou vládu. Připomene jí také, že Babišovy firmy neměly být dodavateli státu.

To však není vše. Ve střetu zájmů je Babiš nadále jako poslanec. Zákon totiž členům zákonodárných sborů sice nezakazuje podnikat, ale zapovídá jim vlastnit velké mediální domy, provozovat rozhlasové a televizní vysílání či vydávat periodický tisk. V Babišově případě je to obzvlášť tristní konflikt. Babiš jako majitel vydavatelského domu Mafra, jej zcela jistě bude úkolovat ve své prezidentské kampani.

Babiš nevlastní média?

Andrej Babiš agrofertizoval veřejnou správu dlouhých osm let. Příkladem takové  agrofertizace je právě kauza týkající se jeho vlastnictví médií. V srpnu 2018 podali kolegové z Transparecy International podnět ohledně obcházení zákona o střetu zájmů v souvislosti s vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku byl na základě trvalého bydliště Andreje Babiše Městský úřad v Černošicích. Ten také začal věc projednávat a v lednu 2019 rozhodl. Rozhodnutí černošického úřadu nebylo veřejné, ale deník Právo přišel s informací, že Babiš byl uznán vinným a dostal pokutu 200 tisíc Kč.

fotokoláž Kverulant.org

Andrej Babiš se odvolal, Černošice oznámily, že neshledaly důvod pro změnu rozhodnutí a případ předaly vyšší instanci, Středočeskému kraji. Středočeský kraj následně vrátil Černošicím případ k novému projednání. Ty o věci rozhodly v srpnu 2019, přičemž rozhodnutí je zatím neveřejné.  Nicméně Babiš svým následným odvoláním naznačil, že rozhodnutí úřadu opět konstatovalo Babišův střet zájmů. Věc se pak přesunula zpět ke Středočeskému kraji, který na konci září 2019 zastavil řízení a pravomocně tak rozhodl o nevině Andreje Babiše. Postup však budí silné pochyby, mimo jiné kvůli tehdejšímu politickému obsazení Středočeského kraje. Připomeňme, že Středočeský kraj byl tehdy řízen hejtmankou Jaroslavou Jermanovou Pokornou z hnutí ANO.

Zákon o evidenci skutečných majitelů

V úterý 1. června 2021 začal platit nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Mezi hlavní změny, které přinesl, patří zpřesnění definice skutečného majitele, relativně vysoké finanční a korporátní sankce při porušení stanovených povinností a automatický průpis informací z různých rejstříku.

Zákon v § 37 odstavci 1) uvádí: „Do evidence skutečných majitelů se jako skutečný majitel svěřenského fondu, jehož svěřenský správce má bydliště, sídlo nebo pobočku na území České republiky, automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána a) v rámci zápisu do evidence svěřenských fondů jako zakladatel, svěřenský správce nebo obmyšlený, nebo b) jako skutečný majitel právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku, která je zakladatelem, svěřenským správcem nebo obmyšleným svěřenského fondu“.  Na první pohled to vypadá, že skutečným majitelem Agrofertu je Andrej Babiš, tak už nemůže být pochyb. Bohužel tomu tak není.

Český zákon porušuje unijní definici skutečného majitele, když uvádí u firem nejen osobu s koncovým vlivem, ale také koncového příjemce výhod, kterýžto pojem unijní definice vůbec nestanovuje. Za skutečného majitele je v případě holdingu Agrofert označen Andrej Babiš, zatímco jako osoba s koncovým vlivem je zapsán předseda představenstva, právník Zbyněk Průša.

zdroj www.justice.cz

Zákon tak nakonec působí jako další produkt agrofertizace.  Mluvčí Agrofertu tak může, nejen na stránkách Dnes, do omrzení opakovat, že k žádnému střetu zájmu nedochází, protože „Andrej Babiš sice má prospěch, ale Agrofert a jeho firmy neovládá a neřídí“.  Nyní je především na nové vládě, veřejnou správu deagrofertizovat. Nejen zalátat všechny díry v zákoně o střetu zájmů.

Proveďme deagrofertizeci

Andrej Babiš není premiérem. Stále však není vyhráno. Babiš je znovu poslancem, a proto by neměl ani vlastnit média. Navíc pokud se Andrej Babiš stane prezidentem republiky, bude agrofertizace ČR pokračovat. Je také třeba změnit zákon o střetu zájmů, o skutečných majitelích a vymáhat zpět i ty dotace, které byly Babišovi vyplaceny v rozporu se zákony. Další podrobnosti o osmi letech agrofertizace naleznete zde.

Prosba o podporu

Oceňte Kverulantovu snahu o deagrofertizeci jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.   

Zpět na výpis novinek