Nahoru
Kulový blesk 2? Silničáři slibují odstranit nelegální billboardy do konce roku
Bývalý ministr dopravy Daniel Ťok, fotokoláž Kverulant.org
Kulový blesk 2? Silničáři slibují odstranit nelegální billboardy do konce roku
Twitter

Silničáři slíbili, že do konce roku odstraní všechny nelegální billboardy u dálnic a silnic 1. třídy. Kverulant tento slib vítá a bude pečlivě sledovat jak ho Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) naplní. Z resortu dopravy jsme totiž už slyšeli množství nesplněných slibů. Například ten o akci „kulový blesk“ bývalého ministra Ťoka.

Bývalý ministr dopravy Daniel Ťok, fotokoláž Kverulant.org

Billboardy měly od dálnic a silnic I. třídy zmizet už dávno. Legislativa zakazující umísťování billboardů v blízkosti dálnic a silnic I. třídy vstoupila v platnost již v září 2017. Podle ní měly být odstraněny všechny billboardy umístěné blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic I. třídy. Navzdory tomuto zákonu však mnoho nelegálních billboardů zůstalo na svých místech.

Podle ŘSD se jedná o více než tři tisíce nelegálních reklamních poutačů, jejichž odstraňování začne během letních prázdnin. Načerno umístěné poutače zlikvidují do konce letošního roku, pochlubili se České televizi.

Rychlejší a účinnější odstraňování nelegálních billboardů umožňuje novela zákona o pozemních komunikacích, která začala platit od 1. ledna 2024. Tato legislativa poskytla úřadům nový nástroj proti nelegálním reklamním zařízením, což by mělo výrazně ztížit jejich provozování. Z nového znění § 31 vyplývá, že v případě výskytu nelegálního reklamního zařízení u pozemní komunikace je její vlastník bez dalšího povinen konat a nezákonně umístěnou reklamní plochu odstranit a uskladnit. To vše na náklady vlastníka reklamní plochy. Teprve následně dojde k jeho vyrozumění o možnosti si své reklamní zařízení do tří měsíců vyzvednout. Odstavec 11 zároveň nově stanoví, že vyzvednutí uskladněné reklamní plochy či jejího nosiče je možné až po uhrazení veškerých nákladů na jeho odstranění a uskladnění vlastníkem pozemní komunikace. Nedojde-li k vyzvednutí do tří měsíců od zveřejnění výzvy k vyzvednutí, je vlastník pozemní komunikace oprávněn, opět na náklady vlastníka, reklamní zařízení zlikvidovat. Stejná práva a povinnosti, jako pro vlastníky pozemních komunikací, platí i pro jejich případné provozovatele, jsou-li odlišní od osoby vlastníka.

Kverulant bude pečlivě sledovat, jak ŘSD své sliby naplní. Kverulant je skeptický, že ŘSD dokáže za půl roku odstranit tři tisíce billboardů, protože v minulosti již slyšel mnoho nesplněných slibů. Příkladem je akce bývalého ministra dopravy Daniela Ťoka, který v roce 2017 oznámil, že do konce srpna toho roku zmizí všechny billboardy od dálnic a silnic první třídy. Chlubil se tehdy, že na odstraňování billboardů má přichystanou akci s názvem „Kulový blesk“. Z této akce nakonec zbylo jen to první slovo.

Prosba o podporu

Kverulant je dlouhodobým kritikem billboardů a významně se zasloužil o přijetí zákona zakazujícího billboardy u dálnic a silnic 1. třídy. Boj proti nebezpečnému vizuálnímu smogu však stále není u konce. Pomozte nám i vy vyčistit naši krásnou zemi. Začněte podporovat naše úsilí, jakkoliv malým, zato však pravidelným darem.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

Twitter
Reklama
Reklama

Zpět na výpis novinek