Bývalý ministr dopravy Daniel Ťok, fotokoláž Kverulant.org

Twitter

Bývalý ministr dopravy Daniel Ťok, fotokoláž Kverulant.org

Twitter