Nahoru
Kverulant neustává v kampani za bezplatné zveřejnění norem
Zdroj: Depositphoto
Kverulant neustává v kampani za bezplatné zveřejnění norem

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytoval veřejnosti zdarma, ale za internetový přístup k nim vybíral ročně 80 milionů korun. Kverulant.org již mnoho let prosazuje, aby závazné normy stát veřejnosti poskytoval zdarma. To se mu částečně podařilo, ale stát stále dluží veřejnosti uveřejnění několika tisíců norem.  Loni na podzim mu Státní Česká agentura pro standardizaci slíbila uvolnit pro veřejnost zdarma další stovky norem. Proto se Kverulant nyní ptá, kolik norem již takto bylo uvolněno. Pomozte Kverulantovi v tomto zápase za bezplatné poskytování závazných norem široké veřejnosti alespoň symbolickým darem.

Zdroj: Depositphoto

První úspěchy Kverulant zaznamenal na začátku roku 2019, když stát zdarma zpřístupnil několik prvních norem. Po neustávajícím tlaku schválila Sněmovna v září 2020 novelu zákona o technických požadavcích na výrobky, která konečně veřejnosti zajistila bezplatný přístup k závazným technickým normám. Norma vstoupila v platnost 1. ledna 2021. A počátkem roku 2021 bylo na webu České agentury pro standardizaci bezplatně zveřejněno prvních, více než 200 norem.  Mnohé závazné normy mezi nimi však stále chybí. Například norma určující bezpečnostní požadavky na veřejná dětská hřiště.

Studie o povinných normách

Kverulant zaplatil studii, která vyjmenovala konkrétní technické normy, jejichž dodržování stát prostřednictvím legislativy ukládá veřejnosti. Vedle určených norem se tak děje i prostřednictvím norem harmonizovaných. Určených norem je 800 a vedle nařízení vlády jsou určeny dalšími deseti předpisy. Harmonizovanou normou je pak taková česká technická norma, která zcela přejímá požadavky stanovené závaznou evropskou normou. V českém právním řádu existuje 31 právních předpisů, které nařizují dodržování 3400 těchto harmonizovaných technických norem. Celkový a přesný výčet povinných norem naleznete ve studii, kterou Kverulant objednal u České společnosti pro technickou normalizaci. Ze studie vyplývá, že Český právní řád explicitně ukládá dodržování 4200 technických norem. Přitom v listopadu 2021 bylo zveřejněno jen asi 750 norem.

Slib uveřejnit další stovky norem

Před nedávnem Kverulant znovu apeloval na Českou agenturu pro standardizaci a na zákonodárce, aby urychleně sjednali nápravu a umožnili bezplatný přístup skutečně ke všem závazným normám. Úředníci ČAS by měli provést důslednou inventuru harmonizovaných a určených norem a následně tyto normy zveřejnit. A poslanci by měli na tento proces dohlédnout.

Generální ředitel ČAS Mgr. Zdeněk Veselý v reakci na Kverulantovu výzvu v listopadu 2021 Kverulantovi slíbil zajistit bezplatný přístup k dalším stovkám norem. Mělo by se jednat o určené normy v gesci Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Proto se Kverulant nyní ptá, kolik norem bylo nově uveřejněno tak, jak ředitel agentury ČAS před časem slíbil.

Prosba o podporu

Vyžadovat dodržování nějakého nařízení a zároveň tajit jeho obsah, je vskutku v duchu díla France Kafky. Proto bude Kverulant dál usilovat o nápravu. Pomozte s tím Kverulantovi, jakkoliv malým za to však pravidelným darem.

Zpět na výpis novinek