Nahoru
Kverulant se ptá, jak magistrát vyšetřuje konflikt zájmů Hany Marvanové
Fotokoláž Kverulant.org
Kverulant se ptá, jak magistrát vyšetřuje konflikt zájmů Hany Marvanové

Hana Kordová Marvanová se před loňskými podzimními volbami stylizovala do role neohrožené protikorupční bojovnice, která proti rozkrádání magistrátu bojuje už dávno. Skutečnost byla ale poněkud jiná. Kverulant odhalil tři případy, kdy tehdejší radní za STAN Hana Marvanová hlasovala ve prospěch sponzora STANU a nenahlásila že je v konfliktu zájmů, jak jí to ukládá zákon. Proto Kverulant na podzim 2022 podal oznámení o spáchání přestupku. Nyní se ptá magistrátu, jak pokročilo vyšetřování. Kverulant usvědčuje věrolomné politiky již od roku 2009. Pomozte mu v tom alespoň symbolickým darem.

Fotokoláž Kverulant.org

Kverulant se podezřením na rozsáhlou korupci na pražském magistrátě a v jím spravovaném Pražském dopravním podniku zabývá už několik let. V roce 2020 odhalil vyvádění peněz z Pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce tehdy podepsalo několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu fakturovat. Jen o něco později byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno.

Ředitel Kverulanta Vojtěch Razima v březnu 2020 osobně vyzval tehdejší radní pro legislativu JUDr. Hanu Marvanovou k zastavení tohoto tunelu. Navrhl jí zadat audit hospodaření dopravních podniků (DPP) a podání trestního oznámení. Radní Hana Kordová Marvanová to i přes přinesené důkazy odmítla udělat. Prohlásila, že sice ví, že se v dopravních podnicích krade, ale že proti koalici (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu), za kterou byla zvolena, nepůjde.

Kverulant tedy v květnu 2020 podal trestní oznámení a stížnost k antimonopolnímu úřadu sám. To nejspíš odstartovalo policejní vyšetřování, které v červnu 2022 přivedlo k zatčení a obvinění náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) a dalších deseti lidí z tunelování Pražského dopravního podniku. Jakmile k tomuto zatýkání došlo, Hana Marvanová se okamžitě veřejně stylizovala do role neohrožené protikorupční bojovnice, která po zastavení rozkrádání dopravního podniku volala už dávno. Skutečnost je ale jiná.

Paní radní se v červnu 2022 sama poněkud neprozřetelně prořekla v rozhovoru pro investigativní reportéry Adélu Jelínkovou a Lukáše Valáška z Aktuálně.cz, že o propojení vyšetřovaných s podivnými zakázkami, o kterých se na magistrátě rozhodovalo, už dříve věděla. Dodejme – ale nic proti tomu, tak jak jí ukládá zákon, neudělala.

Podle zjištění investigativců Aktuálně.cz:  „Starostům a nezávislým poslaly firmy ze skupiny Landia v roce 2018 sponzorský dar 100 tisíc korun. TOP 09 od nich do roku 2016 dostala 230 tisíc. V roce 2018 jí navíc přišlo 750 tisíc od firmy Revis“. Oba zmíněné subjekty se s podporou pana Hlubučka podílely na výstavbě lukrativních bytových objektů nejméně na dvou místech v Praze.

Paní Marvanová k tomu uvedla: “Hlubuček trval ve více případech na tom, že musím Landii vycházet vstříc. O tomto projektu se mnou hovořili ještě před volbami. Říkala jsem jim, že to takhle udělat nejde, že je to pro Prahu nevýhodné“. A pokračovala: “Hlubuček mi osobně po volbách v roce 2018 říkal, že Landia posílala přes Revis na naši kampaň miliony. Tehdy jsem ještě netušila, že to mohlo být výměnou za městské pozemky.“

Hlasování ve prospěch sponzora

Jenomže, analýza hlasování Rady, kterou provedl Kverulant, prozradila, že paní Kordová-Marvanová pravidelně hlasovala ve prospěch zmíněných firem. Tak na Radě dne 8.února 2021 hlasovala proto, aby si firma Landia Management mohla započíst nezastavěné plochy zeleně v majetku magistrátu pro výpočet koeficientů míry využití území u svého developerského projektu. To by bylo samo o sobě dosti problematické, i kdyby se nejednalo o firmu Landia. Míra využití území je vyjádřena kódem míry využití území, který je definován koeficientem podlažních ploch (KPP) a koeficientem zeleně (KZ). Z KPP se pak dá odvodit koeficient zastavěné plochy (KZP) a podlažnost. Tedy jinými slovy, když developerovi někdo dovolí započíst cizí plochu zeleně, může stavět na větší ploše a do větší výšky.

A dále na zastupitelstvu dne 9.9. 2021 se rozhodovalo o svěření pozemku v Lysolajích, aby si na něm Landie mohla postavit přístupovou cestu k svému jinému developerskému projektu. Pozemek byl z tohoto důvodu zbaven funkce lesa. I zde Hana Marvanová hlasovala pro.

Aby toho nebylo dost, ještě 28. dubna 2022 zastupitelstvo odhlasovalo dotace z rozpočtu životního prostředí ve výši dvakrát sto padesát tisíc korun, opět pro společnost Landia. Paní Marvanová opět hlasovala pro.

Paní Marvanová tedy podle svého vlastního vyjádření pro média věděla, že společnost Landia a na ní navázané subjekty byly sponzorem stran z koalice Spojené síly pro Prahu a že z těchto peněz byla financována její volební kampaň – abychom byli přesní, šlo o kampaň koalice, v níž byla jedním ze dvou lídrů. Věděla, že dnes obviněný pan Hlubuček se pro společnost Landia snažil získat neoprávněné výhody. Nejen, že tento fakt neoznámila Policii ČR. Následně dokonce opakovaně hlasovala ve prospěch této společnosti. Nikdy nenahlásila svůj zcela jasný střet zájmů a opakovaně tak porušila zákon o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. Ten v § 8 Oznámení o osobním zájmu, říká:

Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního samosprávného celku nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.

Podobně se lze důvodně domnívat, že paní Marvanová opakovaně porušila zákon 131/2000 Sb. o hlavním městě Praha. Ten v § 51 odst. 4 uvádí:

Člen zastupitelstva hlavního města Prahy, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti hlavního města Prahy v orgánech hlavního města Prahy mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu hlavního města Prahy, který má danou záležitost projednávat.

Takže nyní už je srozumitelné, proč bylo pro populární političku potřebné už poněkolikáté převléci politický dres a kandidovat na další funkce tentokrát v dresu Občanské demokratické strany.

Oznámení o přestupu a stížnost advokátní komoře

Kverulant se nechce smířit s myšlenkou, že v pražské politice se vyplácí hlasitě slovně bojovat proti korupci, dělat si „svoje“, a když už se přestává dařit, rychle přeběhnout k nadějnější partě. Proto na Marvanovou podal 21. října 2022 oznámení o spáchání přestupu. Nyní, po takřka čtyřech měsících se ptá pražského magistrátu, který by měl věc vyšetřovat, jak je daleko.

Kverulant je přesvědčen, že společenskou škodlivost tohoto jednání paní Marvanové, spočívajícího v nerespektování platných zákonů, navíc podstatně zesiluje skutečnost, že dotyčná byla v době popsaného jednání členem vrcholného orgánu. Dále pak skutečnost, že Hana Marvanová má právní vzdělání, je advokátkou a o svých zákonných povinnostech má mít přehled. A konečně skutečnost, že se na podzim 2022 v kampaních do senátních a komunálních voleb zaštiťuje heslem „Jde mi o spravedlnost“. Proto Kverulant učinil o jednání Marvanové oznámení i na advokátní komoru.

Prosba o podporu

Kverulant.org prosí o finanční podporu ve svém boji proti věrolomným politiků. Staňte se i vy Kverulantovým dárcem, podpořte nás, jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním darem.  

Jan Urban

Zpět na výpis novinek