Nahoru
Kverulant podává odvolání: Nejvyšší kontrolní úřad tají náklady na služební cesty svých bossů
autor: Miroslav Kemel
Kverulant podává odvolání: Nejvyšší kontrolní úřad tají náklady na služební cesty svých bossů

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala vedl v roce 2019 parlamentní výpravu na Machu Picchu. Kverulant pochybuje, že šlo o ojedinělý výstřelek a proto se nedávno zeptal NKÚ, kde všude jeho šéfové byli a kolik nás to stálo. Na to NKÚ vydal rozhodnutí, že mu poskytne jen část těchto informací. Ty za roky 2013 až 2016 prý už skartoval.  Proti tomuto rozhodnutí se Kverulant dnes odvolal. Pomozte Kverulantovi zastavovat papalášskou rozežranost a podarujete ho alespoň symbolickým příspěvkem.

autor: Miroslav Kemel

V květnu 2019 neodolala volání Machu Picchu delegace poslanců Parlamentu ČR. Ze sedmnáctičlenného kontrolního výboru odletělo do Jižní Ameriky pět poslanců. Ano, jde o ten samý kontrolní výbor, kterému zákon ukládá provádět kontrolu hospodárného čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Kromě předsedy kontrolního výboru Kubíčka letěl i místopředseda výboru Vojtěch Munzar (ODS), člen výboru Přemysl Mališ (ANO), poslankyně Ivana Nevludová (dříve SPD, později nezařazená), která ve výboru skončila tři měsíce před cestou, a místopředseda sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD). Ten letěl podle svých slov proto, že při cestách mimo Evropskou unii musí poslance vždy doprovázet někdo z vedení sněmovny. Připojil se i prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Poslanci strávili jistě hezké chvíle i ve městě Cuzco, které je turistickou vstupní branou na Machu Picchu. Ale poslanci tam prý nebyli kvůli Machu Picchu. Toužili se tam údajně setkat se starostou Cuzca Victorem Boluartem Medinou. Přísně vzato však pan Medina v době návštěvy české parlamentní delegace starostou nebyl. Národní volební porota Medinu odvolala z funkce starosty právě kvůli odsouzení za machinace s veřejnými penězi.  A aby té smůly nebylo málo, tak parlamentní delegaci zastihl přímo při výstupu ke kultovnímu inckému městu Machu Picchu reportér Radiožurnálu Janek Kroupa a natočil o tom video.

Kverulant pochybuje, že výlet prezidenta NKÚ na Machu Picchu  byl jen ojedinělým výstřelkem. Proto se nedávno zeptal NKÚ, kde všude jeho šéfové, tedy kolegium NKÚ od roku 2013 byli a kolik nás to stálo. Kolegium NKÚ tvoří prezident, viceprezidentka a 14 členů NKÚ. Poslanecká sněmovna volí členy kolegia NKÚ na návrh prezidenta NKÚ. Funkční období člena končí dosažením 65 let věku. Člen NKÚ nesmí zastávat jinou placenou funkci ani vykonávat výdělečnou činnost s výjimkou činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké.

Nedávno Kverulantovi přišla odpověď. NKÚ mu informace poskytne, ale jen o cestách od roku 2016. Ty od roku 2013 do roku 2016 prý nemá k dispozici: „NKÚ je účetní jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v zákoně o účetnictví. Podle tohoto zákona se účetní doklady uschovávají po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Účetní doklady obsahující informace požadované v bodech 8, 9 a 10 žádosti za období 2013–2016 byly skartovány a NKÚ je nemá k dispozici.“

Proti rozhodnutí neposkytnout veřejnosti informace z let 2013 až 2016 se Kverulant dnes odvolal.  

Povinnost uchovávat účetní doklady je skutečně 5 let po ukončení účetního období. Ale praxe je taková, že mnohé účetní doklady jsou uchovávány po dobu delší. Často je tato doba stanovena nějakým vnitřním předpisem. Ten by si měl odvolací orgán vyžádat a prozkoumat.

Kverulant ve svém odvolání dále uvádí, že účetní knihy se uchovávají 10 let po ukončení období a to zejména pro účely kontroly FÚ a případně jiných orgánů, takže by neměl být problém odpovědi k bodům žádosti označeným 8, 9 a 10 za období 2013–2016 dohledat a tazateli je poskytnout.  Zejména pak odpověď na otázku 8. „Kolik činily náklady tzv. diety, tedy stravné vyplacené představitelům NKÚ za jednotlivé cesty?“ A na otázku 9. „Kolik činily celkové náklady na jednotlivé cesty?“

Kverulant o skutečné skartaci dokumentů v době elektronických záznamů dosti pochybuje a domnívá se, že důvodem odmítnutí poskytnutí informací je skutečnost, že v od roku 2013 do roku 2016 proběhly nějaké opravdu hodně drahé a hodně zbytečné cesty do exotických destinací za peníze daňových poplatníků. Takových cesty totiž v minulosti proběhlo hodně.

Pomozte Kverulantovi dlouhodobě hlídat rozežrané státní úředníky a podarujte jej jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním příspěvkem.

Zpět na výpis novinek