Nahoru
Kverulant se dotazuje ČOI na výsledek šetření prodeje fejkových respirátorů
Kverulant se dotazuje ČOI na výsledek šetření prodeje fejkových respirátorů

Kverulant.org odhalil prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto respirátory byly označeny značkou CE, přestože nevyhověly ani evropské homologaci. Kverulant se se svými zjištěními již dříve obrátil na Českou obchodní inspekci. Ta mu koncem dubna sdělila, že její předběžné závěry dávají Kverulantovi zapravdu. Nyní se Kverulant dotazuje ČOI zda je šetření prodeje fejkových respirátorů již u konce. Oceňte Kverulantův boj proti parazitům na koronavirové krizi a podpořte ho alespoň symbolickou částkou.

Označení CE vzniklo jako zkratka slov Communité Européen, tedy Evropské společenství. Značka CE vyjadřuje, že výrobek splňuje evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská norma. Tedy, že výrobek splňuje předpisy ohledně zdraví, bezpečnosti či ochrany životního prostředí v Evropě. Než nějaký výrobce či dovozce může legálně takto označit svůj výrobek, musí projít poměrně složitým procesem. 

Falešný certifikát

Podvodníci TEX-TECH se rozhodli tomuto procesu vyhnout, a to přes nelegální zkratku. Vzali certifikát od kvalitního českého výrobce klíčové komponenty respirátorů netkané textilie Meltblown a řekli, že ji budou používat ve svých respirátorech. Následně si nechali vystavit falešný certifikát od garážové firmy Conformity consulting s.r.o. 

Kverulant se se svými odhaleními počátkem února 2021 obrátil na Českou obchodní inspekci a očekává, že mu ČOI dá za pravdu a rozhodne o zastavení prodeje těchto nebezpečných výrobků. V polovině dubna se Kverulant obrátil na ČOI s dotazem, co zjistila kontrola. ČOI odpověděla, že šetření sice ještě není pravomocně u konce, ale vše nasvědčuje tomu, že TEX-TECH označoval svoje výrobky značkou CE bez toho, že by na to měl právo. V dopise doručeném Kverulantovi 26. dubna 2021 ČOI dokonce uvádí: „(…) platný certifikát EU přezkoušení typu ke kontrole předložen nebyl.“ Kverulant se nyní dotazuje ČOI na výsledek šetření znovu. 

Výrobce TEX- TECH prohrál soud proti Kverulantovi

Koncem února zaslal advokát najatý firmou TEX-TECH Kverulantovi výhružný dopis. Píše v něm, že pokud Kverulant svoji kauzu ze svých stránek neodstraní do 10. března 2021: „podám žalobu, na základě které budu požadovat mimo výše uvedené též náhradu škody a nemajetkové újmy, kterou jste mému klientovi svým protiprávním jednáním způsobili“. Kverulant je na podobné vyhrožování zvyklý a svoji kauzu nestáhl.

V dubnu 2021 pánové z TEX-TECHu svoji výhružku splnili a u Obvodního soudu pro Prahu 10 se domáhali stažení všech článků o jejich problematických výrobcích z Kverulantova webu.  Kverulant zaslal soudu svoje vyjádření. Jako obvykle Kverulant uvádí, že jeho texty jsou „kombinací pravdivých tvrzení odpůrce (vycházejících z citací pravých a obsahově správných listin, a to i veřejnoprávního charakteru, včetně hypertextových odkazů na tyto listiny přímo v textu) a dále hodnotících soudů, jimiž odpůrce (Kverulant.org) vyjadřuje svůj úsudek o nebezpečnosti respirátorů uvedených na trh navrhovatelem“.

Soud dal v červnu 2021 Kverulantovi zapravdu a vydání předběžného opatření, které by Kverulantovi zakázalo publikovat tuto kauzu zamítl. V odůvodnění poukázal zejména na to, že TEX-TECH ani soudu nedoložil, že certifikace od turecké instituce UNIVERSAL CERTIFICATION je k certifikaci dle CE skutečně oprávněna.

Další podrobnosti naleznete v kauze Fejkový respirátor.

Kverulant se falešnou certifikací nezabývá poprvé. V roce 2014 se mu podařilo dosáhnout stažení nebezpečných LED svítidel z prodeje. Podrobnosti naleznete v jeho kauze CE aneb China Export.

Prosba o podporu

Pokud je vám Kverulantův vytrvalý boj sympatický, můžete ho finančně podpořit. Oceňte Kverulantův boj proti parazitům na koronavirové krizi a podpořte ho alespoň symbolickou částkou.  

Reklama
Reklama

Zpět na výpis novinek