Nahoru
Kverulant se opět ptá, kdy bude nelegální LED billboard na magistrále u Těšnova konečně odstraněn
Praha 8 Magistrála Těšnov, fotokoláž Kverulant
Kverulant se opět ptá, kdy bude nelegální LED billboard na magistrále u Těšnova konečně odstraněn

Velký LED billboard u magistrály na Těšnově již více než deset let porušuje platná pravidla. Tím nejkřiklavějším je zákaz umísťovat velké billboardy v městské památkové zóně. Navíc je rozhodnutím Magistrátu obrazovka nejméně od října 2020 nelegální stavbou. Kverulant se nyní znovu ptá Prahy 8, kdy konečně odstraní tuto černou stavbu a zda již majiteli billboardu vypověděla smlouvu, kterou jí pronajímá pozemek pod ním. Kverulant bojuje proti vizuálnímu smogu už roky. Pomozte Kverulantovi v jeho boji alespoň symbolickým darem.

Praha 8 Magistrála Těšnov, fotokoláž Kverulant

Jeden z obyvatelů nemohl uvěřit, že něco takového mohl někdo povolit, a obrátil se v roce 2011 na starostu Prahy 8. Zde je citace z jeho dopisu: „V takové blízkosti historického centra nebylo doposud nic takového realizováno. Pražané projíždějící kolem jsou zděšeni, nemohou věřit svým očím. Jak mohlo schvalovací řízení k takovému zvěrstvu dopadnout pozitivně? Které z dotčených institucí mohly podepsat dokumenty schvalující instalaci oboustranného světelného billboardu převyšujícího velikost filmového plátna? Jedovatě svítící plocha je v těsné blízkosti silničního tělesa umístěna tak, že se nedá přehlédnout a jízda podél ní je velmi nebezpečná. Intenzita světelných diod převyšuje intenzitu brzdových světel aut a podívaná na 42 m2 plochy odvádí pozornost řidičů od řízení. Billboard je extrémně nebezpečný. Obludná konstrukce je umístěna v těsné blízkosti historického centra, architektonicky a esteticky ruší okolní městské panoráma. Umístění ocelového sloupu billboardu do centra vzrostlé zeleně je uštědřený políček do tváře všech okolo bydlících obyvatel, kteří zdejší miniparčík využívají. Billboard je ošklivý. V denních hodinách blikání reklamních spotů ruší nájemce v okolních administrativních budovách v klidném výkonu práce a odrazuje turisty od návštěvy okolních hotelů. V nočních hodinách je blikající plocha zdrojem světelného smogu, který lidem žijícím v okolí může způsobit psychické potíže. Billboard je nezdravý.“

Tehdejší starosta Prahy 8 Jiří Janků (ODS) tehdy odpověděl, že vše je v nejlepším pořádku. A na všechno mají ten správný papír. 

Praha 8 povolila stavbu oboustranného billboardu o velikosti 10 metrů na šířku a 5 metrů na výšku navzdory zákazu umísťovat velké billboardy v městské památkové zóně již v lednu 2011. Nejprve byl povolen jen billboard na výlep plakátů.  Již v dubnu 2011 však vydala Praha 8 „souhlas s provedením změny ohlášené stavby před jejím dokončením“. Tato změna spočívala ve výměně panelů za LED obrazovky.

Již tehdy platná legislativa neumožňovala povolit billboard jinak než jako stavbu dočasnou nejvýše na pět let. Praha 8 tak stavební povolení billboardu prolongovala v lednu 2016 a pak ještě na podzim 2020. A to opět o pět let a to do konce roku 2025. Kverulant si nezákonně vstřícný postoj k šíření vizuálního smogu nedovede vysvětlit jinak než korupcí.

V polovině roku 2021 byla proti prodloužení povolení billboardu podána stížnost. Magistrát na jejím základě LED billboardu stavební povolení z 13 října 2020 zrušil.  Majitel billboardů se proti rozhodnutí pražského Magistrátu odvolal. Odvolací orgán Ministerstvo pro místní rozvoj dne 5. 10. 2021 nezákonnost prodloužení stavebního povolení Prahou 8 do roku 2025 potvrdil. LED billboard na Těšnově je tak nejméně od října 2020 nelegální stavbou. Přesto jej Praha 8 neodstranila a Kverulant se jí nyní ptá proč.

Praha 8 s billboardovou společností Media Channel, a.s., uzavřela smlouvu na pronájem pěti pozemků již v roce 2008. Smlouva byla tehdy uzavřena na dobu určitou a billboardáři platili 258 000 korun ročně. V roce 2009 byl k této smlouvě uzavřen dodatek s tím, že doba pronájmu byla stanovena na 30 let, tedy do roku 2039. Cena za pronájem se zvýšila jen nepatrně a to na 306 000 korun. Přitom podle Kverulanta inkasují billboardáři ročně z pronájmů billboardů, které na pozemcích stojí nejméně pět milionů korun. Za pozemek na, kterém stojí obrazovka na Těšnově  platí billboardáři 55 222 korun ročně. To je v naprostém nepoměru s ročním příjmem z tohoto reklamního média, který Kverulant odhaduje nejméně na 1,5 milionů korun. Proto se Kverulant ptá zda Praha 8 už tuto nemravnou smlouvu vypověděla.

V Praze 8 vládně menšinová koalice ODS-Spojené síly pro Prahu 8 (TOP09-STAN)-Patrioti Praha 8 s podporou ANO. V listopadu 2018 byl zvolen starostou Ondřej Gros (ODS).

Kverulant má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým cílem radikální snížení jejich počtů. Díky němu již jich bylo několik vypnuto a několik odstraněno. Včetně LED billboardu nad pražským Nuselským mostem.  Pomozte Kverulantovi pokračovat v boji proti LED hyzdičům jakkoliv malým za to však pravidelným darem.

Zpět na výpis novinek