Nahoru

Archiv novinek

Kverulant stále nemá celou zprávu OLAF Čapím hnízdě

Kverulant.org má za to, že zpráva významné instituce OLAF, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla. To se nestalo, a tak se Kverulant se státem soudil. Již v březnu 2021 mu dal soud za pravdu. Přestože rozsudek je již dávno pravomocný, ministerstvo Kverulantovi stále neposkytlo celou zprávu OLAF v souladu se zákonem. Proto Kverulant nyní podal na Ministerstvo financí další žádost o její poskytnutí.  Kverulanta tak čeká další právní bitva proti státu, který se snaží před svými občany utajit informace o trestné činnosti svého vrcholného představitele. Pokud si i vy myslíte, že nám má vládnout především zákon, a nikoli krajně problematický premiér, můžete Kverulanta podpořit alespoň malým darem.

V prosinci 2017 zaslal Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) do ČR zprávu o Babišových aktivitách v kauze Čapí hnízdo. Adresátem této zprávy bylo Ministerstvo financí (MF). Kverulant o ní požádal podle zákona o veřejném přístupu k informacím. Ministerstvo mu ji ale odmítlo poskytnout.  A tak se Kverulant obrátil na soud. Soud mu dal v červenci 2018 zapravdu. MF nařízení soudu vyhovělo a zprávu poskytlo, ale nikoliv celou. Ve zprávě schází část doporučení, která jsou integrální součástí závěrečné zprávy OLAF. Navíc ji MF poskytlo až půl roku po tom, co ji mělo k dispozici. Kverulant má za to, že zpráva významné evropské instituce, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla.

Proto Kverulant v srpnu 2018 k soudu zaslal vyjádření, ve kterém se domáhal rozsudku označující postup ministerstva za nezákonný. Počátkem března 2021 nařídil Městský soud v Praze konečně první jednání v této kauze. Kverulant soud vyhrál. Soud pravomocně rozhodl, že rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu OLAF o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. Předseda soudního senátu Milan Tauber konstatoval, že ministerstvo své rozhodnutí opřelo o ustanovení informačního zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení. „Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka se vztahuje pouze na informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace – závěrečná zpráva OLAF včetně příloh – zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení není,“ uvedl soudce. 

Ministerstvo financí v rámci kasační stížnosti neuplatnilo návrh na přiznání odkladného účinku na povinnost zprávu OLAF Kverulantovi vydat. Podle Kverulantova názoru tak byly splněny podmínky pro uplatnění opatření proti nečinnosti ministerstva při vyřizování Kverulantem podaného odvolání. Věcně příslušným k takovému opatření je Úřad na ochranu osobních údajů. K tomuto úřadu také Kverulant 21. května 2021 podal žádost o provedení opatření proti nečinnosti Ministerstva financí. Marně a tak Kverulant nyní podal k Ministerstvu financí další žádost o poskytnutí kompletní zprávy OLAF.

Podrobnosti naleznete v kauze Soud o zprávu OLAF o Čapím hnízdě.

Pokud si i vy myslíte, že nám má vládnout především zákon, a nikoli trestně stíhaný premiér, můžete Kverulanta podpořit alespoň malým darem. 

Zpět na výpis novinek