Nahoru

Archiv novinek

Poslanecká sněmovna nechce uznat soudní prohru s Kverulantem

Jiří Peterka se stal v červnu 2015 členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale nepřestal být členem dozorčí rady konsorcia soukromých firem CZ.NIC. Působení v konsorciu se vzdal teprve, když Kverulant.org veřejně upozornil na jeho učebnicový a nezákonný konflikt zájmů. Přestože se to stalo už v roce 2015, tato kauza ještě úplně neskončila a pokračuje řadou, pro Kverulanta vítězných, soudních jednání. Jde o spor o splnění zákonné povinnosti poskytnout informace Poslaneckou sněmovou. Přestože Kverulant již má v ruce pravomocný rozsudek, stále požadované informace nemá. Navíc parlament nechce uznat svoji porážku a podal ve věci kasační stížnost. Kverulant se tak bude soudit dál.  Oceňte Kverulantův boj proti papalášům porušujícím pravidla a začněte ho podporovat symbolickou částkou 100 Kč měsíčně. 

Podle Kverulanta pan Peterka nesplňoval od svého jmenování v červnu 2015 do rady ČTÚ zákonnou podmínku nezávislosti, a tudíž pobíral plat radního nezákonně.  Proto Kverulant.org upozornil policii na jednání pana Peterky trestním oznámením. Policie Kverulantovo trestní oznámení odložila s hlavní argumentem policie bylo tvrzení, že pan Peterka na působení v CZ.NIC rezignoval tak rychle, jak to bylo možné. To měly dokazovat čtyři dokumenty, které měl Jiří Peterka zaslat dne 20. 6. 2015 mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny. Tyto písemnosti měly informovat o úkonech směřujících k ukončení jeho činnosti v dozorčí radě předmětného konsorcia CZ.NIC Kverulant si tyto písemnosti vyžádal od Parlamentu dle zákona 106 o poskytování informací už v roce 2015, ale Parlament mu je odmítl poskytnout. Kverulant se s odmítnutím nesmířil a Poslaneskou sněmovnu zažaloval. Úspěšně. Koncem roku 2018 získal  rozsudek prvoinstančího soudu, který zrušil rozhodnutí sněmovny Kverulantovi žádné písemnosti neposkytnout a věc jí vrátil k novému vyřízení.

V odůvodnění rozsudku se píše, že rozhodnutí neposkytnout Kverulantovi informace: „je dílem nezákonné, neboť ze strany žalované došlo k nesprávnému posouzení otázek, zda požadovaná informace spadá do působnosti povinného subjektu a zda je neveřejnost jednání mandátového a imunitního výboru důvodem pro odmítnutí požadované informace, a dílem nepřezkoumatelné, protože ze strany povinného subjektu nedošlo k řádnému posouzení, zda a v jakém rozsahu je požadovaná informace chráněna zákonem o ochraně osobních údajů.“.

Poslanecká sněmovna přesto rozhodnutím z února 2019 opět odmítla Peterkovy dokumenty vydat. Zatím lze jen spekulovat zda proto, že dokazují, že Peterka na působení v CZ.NIC nerezignoval v zákonné lhůtě. Kverulantovi opět nezbylo nic jiného než Parlament žalovat. A opět vyhrál. Dne 15. července 2020 Městský soud v Praze rozhodnutí Poslanecké sněmovny opět zrušil a vrátil jí věc k novému projednání. Věc tím však stále není vyřízena. Tvrdohlavý parlament se s prohrou  nechce smířit a tak ve věci podal kasační stížnost. Kverulanta považuje použití tohoto mimořádného opravného prostředku za plýtvání veřejnými penězi a Nejvyššímu správnímu  soudu, který bude věc řešit, zaslal své vyjádření.

Oceňte Kverulantův vytrvalý boj proti papalášům porušujícím pravidla a začněte podporovat Kverulanta symbolickou částkou 100 Kč měsíčně.

Zpět na výpis novinek