Nahoru

Archiv novinek

Kverulant vypnul nebezpečný LED billboard

Praha 5 prodloužila povolení LED billboardu v Radlické ulici u přechodu pro chodce poblíž dvou škol. Billboard byl povolen jen kousek od místa, kde byl loni v dubnu při dopravní nehodě usmrcen třináctiletý chlapec. Kverulant.org protestuje a podal na úředníky trestní oznámení, které Policie začala v létě vyšetřovat. Kverulantův usedavý odpor k nebezpečné obří obrazovce vedl k tomu, že byla v těchto dnech vypnuta. Zcela vyhráno však stále není.  Pomozte Kverulantovi v boji proti LED hyzdičům alespoň symbolickým pravidelným darem ve výši 100 Kč.

Oboustranný LED billboard byl v roce 2007 postaven přímo u přechodu pro chodce přes Radlickou ulici v místě křížení s ulicí Mezi Lány. Přes tento přechod vede nejen hlavní trasa jinonických dětí do Tyršovy školy, ale také trasa většiny dětí směřujících do ZŠ waldorfské. Zmiňovaný billboard výrazně snižuje pozornost řidičů a tím ohrožuje děti i ostatní chodce. V roce 2012 vypršelo LED billboardu pětileté stavební povolení, ale stavební úřad Prahy 5 mu povolení prodloužil o dalších pět let. Široká veřejnost, včetně Kverulanta, tehdy vyjádřila svůj odpor ke stavbě otevřeným dopisem a v dubnu téhož roku se před billboardem konal happening organizovaný zejména oběma základními školami.

Podle legislativy, platné již řadu let, je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Billboard na Radlické tak měl být nejpozději v roce 2018 odstraněn. Přesto byl ještě v létě 2019 stále v provozu. Kverulant zjistil, že mu stavební úřad Prahy 5 těsně před koncem roku 2017 opět prodloužil stavební povolení na dalších pět let. Zcela v rozporu se zákonem. Billboardáři si totiž o prodloužení povolení požádali až po vypršení povolení předchozího. Stavební úřad tak měl naopak zahájit řízení o odstranění stavby. To se sice dosud nestalo, ale Kverulantův usedavý odpor k nebezpečné obří obrazovce vedl k tomu, že byla v těchto dnech vypnuta.

Prodloužení stavebního povolení také ignoruje platné Pražské stavební přepisy. Ty totiž zakazují povolit billboard blíž než 100 metrů od jiného. A v tomto případě je jeden ve vzdálenosti 40 metrů a druhý 93 metrů. Stavební úřad rovněž zcela ignoroval zamítavé stanovisko dopravní policie a neobtěžoval se stanovit podmínky, které by provoz billboardu omezily, například jen na  denní dobu, a donutily by ho vypnout v čase ranního příchodu dětí do školy. Pod rozhodnutím o prodloužení je podepsán Jiří Štrobl a Kverulant si nedovede jeho jednání vysvětlit jinak než jako korupci, a proto nedávno na úředníka Štrobla podal trestní oznámení. Policie začala v těchto dnech vyšetřovat. Letos v srpnu byl ředitel Kverulanta Vojtěch Razima na žádost kriminální policie vyzván, aby objasnil detaily celé kauzy.

Proti prodloužení se kuriózně odvolala městská část Praha 5. Městská část však nebyla účastníkem řízení, a tak nadřízený pražský magistrát její odvolání zamítl. Nicméně magistrát nalezl v rozhodnutí o prodloužení povolení billboardu tolik vad, že zahájil přezkumné řízení, jehož výsledkem bylo rozhodnutí magistrátu o zrušení tohoto prodloužení. Proti tomuto rozhodnutí se billboardáři odvolali a ve věci stále rozhoduje Ministerstvo pro místní rozvoj. Kverulant chce věřit, že ministerstvo rozhodnutí magistrátu potvrdí a LED billboard na Radlické bude muset nakonec zmizet. Cesta k tomu však bude ještě dlouhá. Bude třeba přimět stavební úřad Prahy 5, aby vydal rozhodnutí o odstranění stavby a konal. A přesně o to bude Kverulant s kverulantskou vytrvalostí usilovat. Pomozte Kverulantovi v boji proti LED hyzdičům alespoň symbolickým pravidelným darem ve výši 100 Kč.

Další informace o Kverulantově boji naleznete v kauze Dejme LED billboardy k ledu.

Zpět na výpis novinek