Nahoru

Archiv novinek

Kverulant žádá o prověření kšeftů hasičských bossů

Hasiči využívají pulty centralizované ochrany, na které jsou napojeny střežené objekty. Hasiči však tyto pulty nevlastní a dokonce nemají ani vlastní přenosovou síť, po níž se signalizace o požárech přenáší. Tuto službu pro ně provozují soukromé firmy. Hasičští bossové však na jejich služby nevyhlašují veřejná zadávací řízení, jak to vyžaduje zákon. Naopak zákon ignorují a nejméně polovinu republiky zadali „kámošům“ z firmy PATROL. To generuje vysoké ceny a nejspíš i korupci. Kverulant proti tomu protestuje a žádá Ministerstvo vnitra o prošetření tohoto postupu. Pokud i vám vadí parazitování na práci skutečných hasičů, pomozte Kverulantovi alespoň malým darem.

Organizační složky Hasičského záchranného sboru provozují připojení elektronické požární signalizace (EPS) na pult centrální ochrany (PCO) prostřednictvím společnosti PATROL group s.r.o. (PATROL) monopolně a nejméně v polovině republiky. Děje se tak přestože je evidentní, že připojení na PCO může v požadované kvalitě poskytovat řada společností a pro připojení pouze jedním dodavatelem není zákonný důvod.

Kverulant se problematikou připojení na hasiče zabývá už několik let. V minulosti zmapoval jak vedení  Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (HZS JM) vynucovalo připojení na PCO prostřednictvím společnosti PATROL šikanou těch firem, které s drahým poskytovatelem připojení nechtějí uzavřít smlouvu. Nedávno uveřejněná reportáž Reportérů ČT přiměla Kverulanta, aby se chováním hasičských bossů začal znovu zabývat.

Firma PATROL má monopol již mnoho let ve Středočeském kraji, v kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji. Dále v Pardubickém kraji a v kraji Karlovarském a nově i v Praze. Ve všech případech se tak stalo bez soutěže, tedy bez zadávacího řízení, které zákon požaduje. Smlouva mezi Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy a firmou PATROL z 19. 8. 2019 je předmětem zkoumání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Podle registru smluv získal PATROL od veřejných zadavatelů smlouvy za nejméně 209 milionů korun. U některých smluv však není uvedena cena a tak částka bude pravděpodobně větší. Další sumu peněz však PATROL získal od firem, které hasiči donutili připojit s na jejich pult centrální ochrany právě prostřednictvím PATROLU. Během následující pěti let by to mělo být více než 100 milionů korun.

HZS JM uzavřel s firmou PATROL listopadu 2003 Smlouvu o spolupráci. HZS JM se v ní mimo jiné v článku II. zavazuje: „HZS Jmk se zavazuje připojovat veškerá nová výše uvedená zařízení na systém přenosu dat dle této smlouvy“ V článku V. se uvádí: „Obě smluvní strany se zavazují vynakládat maximální úsilí pro připojení co nejvyššího počtu objektů do systému přenosu dat za podmínek uvedených v této smlouvě.“ Je evidentní, že HZS JM poskytl touto smlouvou firmě PATROL jasnou neoprávněnou a výlučnou  výhodu a to zejména inkasovat od třetích stran poplatky za připojení na PCO. Podle našich informací je tato smlouva stále v platnosti.

Je evidentní, že HZS JM porušuje 139/2006 Sb. Koncesní zákon. Ten ukládá vybrat poskytovatele připojení v koncesním řízení.  Hlavní rysy koncesního řízení jsou shodné se zadávacím řízením zákona o veřejných zakázkách. Cílem je vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít mezi veřejným zadavatelem a koncesionářem koncesní smlouvu. Smlouvou o veřejné zakázce se dodavatel zavazuje poskytnout zadavateli plnění, například postavit kus silnice, a zadavatel se zavazuje za to zaplatit. V koncesní smlouvě se sice koncesionář také zavazuje k poskytnutí služeb či provedení díla, ale zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát z poskytnutého plnění užitky. V případě připojení jsou těmito požitky peníze inkasované od zadavatelů připojení. Koncesní smlouvou koncesionář přebírá podstatnou část rizika, které souvisí s poskytováním služeb.

To, že HZS JM za dlouhých 18 let neuspořádal koncesní řízení, skutečnost že se zavázal umožňovat připojení jen prostřednictvím jediného poskytovatele a to, že šikanujíce majitelé objektů, které mají snahu připojit se prostřednictvím jiného poskytovatele a konečně to, že firma PATROL za svoje připojování inkasuje vysoké ceny, zakládá důvodné podezření z korupčního jednání. 

Kverulant se se svými zjištěními dnes obrátil na Ministerstvo vnitra, Úřad na ochranu hospodářské soutěže, na Státní zastupitelství a na Policii. Pokud i vám vadí parazitování na práci skutečných hasičů, pomozte Kverulantovi alespoň malým pravidelným darem.

Zpět na výpis novinek