Nahoru
Kverulant znovu žádá státní zastupitelství o přezkoumání postupu policie v kauze Diag Human
Foto: Arek Socha / Pixabay
Kverulant znovu žádá státní zastupitelství o přezkoumání postupu policie v kauze Diag Human

Česká republika byla v pravomocném zahraničním rozsudku odsouzena k zaplacení mnohamiliardové částky společnosti Diag Human. Stát se však stále tváří, že se nic neděje, a nepodniká nic, co by alespoň zastavilo růst úroků z prodlení. Ty tak rostou tempem 1,3 milionu Kč denně. Cílem Kverulanta je tento stav změnit a proto ve věci podal trestní oznámení. Policie jej však odložila. Proto Kverulant v počátkem února požádal nové vedení Nejvyššího státního zastupitelství o prověření postupu Policie. Státní zastupitelství však provedlo prověrku jen velmi formálně a proto nyní Kverulant žádá o provedení skutečného prověření. Podpořte Kverulanta v boji proti liknavosti státní správy alespoň symbolickým darem.

Foto: Arek Socha / Pixabay

Prohra

Prohru přiznal i tehdejší premiér Andrej Babiš do protokolovaného projevu v Poslanecké sněmovně. Zapomněl ovšem Sněmovně sdělit, že jeho vláda neudělala nic, aby zabránila narůstání škody přisouzených úroků z prodlení. Vláda přitom měla k okamžitému zastavení dalšího nárůstu úročení hned několik nástrojů, stejně jako zákonem uloženou povinnost zamezit zmenšování majetku státu. Desítky starostů obcí, vyšetřovaných pro pouhá podezření z opomenutí povinnosti zabránit škodě na majetku obcí, by mohly vyprávět. V tomto případě vzniklá škoda za dobu od vynesení pravomocného, tedy nezměnitelného rozsudku, přesahuje tři miliardy korun.

Tehdejší opozice neměla dostatek vlivu ani odvahy vládu donutit k zákonné ochraně veřejných prostředků cestou zastavení úročení dlužné částky. Dnes má jako vláda České republiky za řešení tohoto stále narůstajícího problému sama přímou zodpovědnost. Kverulant proto opakovaně vyzývá vládu, aby co nejrychleji zjednala nápravu tohoto nezákonného stavu.

Kverulant podal trestní oznámení

Kverulant se s liknavostí a alibismem státu neodmítá smířit a koncem roku 2020 podal na liknavé politiky a jejich úředníky trestní oznámení porušování povinnosti při správě cizího majetku. Neudělali nic, aby alespoň zastavili úročení ve výši 1,3 milionů denně. Vyšetřování se ujala Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2020 postoupilo sice tehdejší trestní oznámení policejnímu orgánu Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Praze, ale nezajistilo dohled nad jejím postupem. O tři měsíce později pak NCOZ lakonicky oznámilo, že „věc byla uložena ad acta“, neboť „po prošetření“ touto součástí NCOZ nezjistil žádné okolnosti, opodstatňující prověření podnětu.

Z textu vyrozumění, které Kverulant obdržel, nelze zjistit, zda policejní orgán NCOZ skutečně provedl zmíněné „prošetření“, přestože v našem trestním oznámení byly označeny konkrétní informace a dokumenty, jednoznačně podezření podporující. Policejní orgán se nevyjádřil ani k jednomu z přiložených dokumentů a důkazů. Nelze proto žádným způsobem zjistit, o co je opřen jeho názor o neexistenci podezření ze zmíněného deliktu. A ještě hůře, nelze zjistit nic.

Podle názoru Kverulanta státní zastupitelství i policie v tomto konkrétním případě zjevně selhaly v plnění své zákonné povinnosti chránit zájem státu a bránit ve zvyšování škody, které lze zákonnými postupy zabránit.

Vyrozumění, které nám bylo doručeno, obsahuje však i informaci, že jsme v případě nesouhlasu s úředním postupem oprávněni obrátit se na příslušné státní zastupitelství. Po pečlivé rozvaze, a s vírou, že nová vedení Nejvyššího státního zastupitelství i Policie České republiky nebudou pokračovat v zakrývání a nešetření přešlapů minulé vlády, jsme se rozhodli podat nové doplněné podání cestou Nejvyššího státního zastupitelství. Nejvyšší státní zastupitelství totiž od 1. července 2021 již nevede Pavel Zeman, ale Igor Stříž.

První odpověď od Nejvyššího státního zastupitelští přišla překvapivě rychle. JUDr. Pavel Bernát v ní píše: „Nejvyšší státní zastupitelství ohledně přezkumu prověření skutečností vyplývajících z podaného oznámení nedisponuje ve vztahu k policejnímu orgánu žádným zákonným oprávněním. Avšak vzhledem k tomu, že z obsahu vyrozumění policejního orgánu Policie ČR, NCOZ Praha ze dne 29. 3. 2021, č.j. NCOZ-964-12/ČJ-2021- 410092, není v souladu s Vaší námitkou zřejmé, jaké skutečnosti v daných souvislostech policejní orgán prověřoval a na jakém podkladě učinil výše označený závěr, v rámci dohledové působnosti jsem dal státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze pokyn, aby způsobu vyřízení Vašeho doplňujícího podání ze dne 4. 2. 2022 věnoval náležitou pozornost, a to i s využitím jeho oprávnění vůči policejnímu orgánu vyplývajících z § 157 odst. 2 písm. a) trestního řádu.“ Toto vyrozumění dávalo Kverulantovi jistou naději, že se věci bude skutečně někdo věnovat.

Počátkem března 2022 však přišla studená sprcha v podobě vyrozumění od Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ). Právě tomu uložilo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) věc vyřídit. Státní zastupitelství však provedlo prověrku jen velmi formálně. NSZ vytýká, že z vyrozumění Policie o odložení Kverulantova trestního oznámení není zřejmé, jaké skutečnosti v daných souvislostech policejní orgán prověřoval a na jakém podkladě učinil výše označený závěr. Jinými slovy NSZ vytýká policii nepřezkoumatelnost rozhodnutí založit oznámení „AA“. VSZ tuto výtku ignoruje a sděluje, že nejsou „nové okolnosti“, jež by měly vést ke změně závěrů Policie. Samo VSZ nepodává nejmenší vysvětlení, které by reagovalo na bezobsažnost vyrozumění o odložení předmětného trestního oznámení. Kverulant se tak o „skutečnostech, jež policejní orgán prověřoval“, ani na jakém podkladě věc odložil, opět nedozvěděl nic.

Hledá-li pozorný čtenář v hlustvisihákovském vyřízení věci pitomost, aroganci, nebo dokonce logiku, může naleznout následující vysvětlení. Bud jde o obvyklou obranu, míněno zvyklost tohoto rezortu, která paralyzuje jak systém dohledu, tak dozoru ve státním zastupitelství. Modem operandí této (již) zvyklosti je bezzskrupulozní a nápadné ignorování faktického stavu věci; nevypořádání argumentů; vše těží z představy, že systém se musí především bránit před veřejnou kontrolou ve větší míře, než je činnost orgánů činných v trestním řízení chráněna zákonem, v míře absolutní. Nějaké principy přesvědčivosti a prevence jsou pasé. Nebo jde, krom trestní, i o politickou odpovědnost zcela určitých osob, stále vlivných, které si podle další zvyklosti budovaly vlivové pozice v systému orgánů trestního systému, a tyto osoby si poradily. Nebo se uplatnil nepsaný princip „obrany státního zájmu“, který si systém vykládá jako obranu vlivných osob před trestní odpovědností. Nebo vše shora dohromady.

Kverulant se s alibismem státní správy odmítá smířit a dnes odeslal další žádost o prověření postupu policie.

Prosba o podporu

Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého dalšího boje proti liknavosti politiků a vysokých státních úředníků. Podpořte naši práci, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. Kverulanta čeká ještě mnoho práce a mnoho výdajů. 

Zpět na výpis novinek