Nahoru

Archiv novinek

Kverulanta čeká další právní bitva proti státu, který se snaží utajit informace o trestné činnosti premiéra

Kverulant má za to, že zpráva významné evropské instituce OLAF, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla. To se nestalo a tak se Kverulant se státem soudil. Již v březnu 2021 mu dal soud zapravdu. Přestože rozsudek již dávno pravomocný, ministerstvo Kverulantovi stále neposkytlo celou zprávu OLAF v souladu se zákonem.  Místo toho podalo proti rozsudku kasační stížnost. Kverulanta tak čeká další právní bitva proti státu, který se snaží před svými občany utajit informace o trestné činnosti svého vrcholného představitele. Pokud si i vy myslíte, že nám má vládnout především zákon a nikoli krajně problematický premiér, můžete Kverulanta podpořit alespoň  malým darem.

V prosinci 2017 zaslal Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)  do ČR zprávu o Babišových aktivitách v kauze Čapí hnízdo. Adresátem této zprávy bylo Ministerstvo financí (MF). Kverulant o ní požádal podle zákona o veřejném přístupu k informacím. Ministerstvo mu ji ale odmítlo poskytnout.  A tak se Kverulant obrátil na soud. Soud mu dal v červenci 2018 zapravdu. MF nařízení soudu vyhovělo a zprávu OLAF mu  poskytlo, ale až půl roku po tom, co ji mělo k dispozici. Kverulant má za to, že zpráva významné evropské instituce, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla.

Proto Kverulant v srpnu 2018 k soudu zaslal vyjádření, ve kterém se domáhal rozsudku označující postup ministerstva za nezákonný. Počátkem března 2021 nařídil Městský soud v Praze konečně první jednání v této kauze. Kverulant soud vyhrál. Soud pravomocně rozhodl, že rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu OLAF o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. Předseda soudního senátu Milan Tauber konstatoval, že ministerstvo své rozhodnutí opřelo o ustanovení informačního zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení. „Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka se vztahuje pouze na informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace – závěrečná zpráva OLAF včetně příloh – zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení není,“ uvedl soudce. 

Přestože rozhodnutí Městského soudu v Praze se stalo pravomocným vyhlášením rozsudku, Ministerstvo financí se s prohrou nedokáže vyrovnat. Ministerstvo také stále Kverulantovi nově neposkytlo celou zprávu OLAF v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Místo toho ministerstvo ovládané Babišovým hnutím podalo proti rozsudku kasační stížnost. Kverulanta tak čeká další bitva proti státu, který se snaží před svými občany utajit informace o trestné činnosti svého vrcholného představitele.

Ministerstvo financí v rámci kasační stížnosti neuplatnilo návrh na přiznání odkladného účinku na povinnost zprávu OLAF Kverulantovi vydat.  Podle Kverulantova názoru jsou již nyní splněny podmínky pro uplatnění opatření proti nečinnosti Ministerstva při vyřizování Kverulantem podaného odvolání. Věcně příslušným k takovému opatření je Úřad na ochranu osobních údajů. Tomuto úřadu také Kverulant 21 května 2021 podal žádost o provedení opatření proti nečinnosti Ministerstva financí.

Podrobnosti nalezete v kauze Soud o zprávu OLAF o Čapím hnízdě.

Pokud si i vy myslíte, že nám má vládnout především zákon, a nikoli trestně stíhaný premiér, můžete Kverulanta podpořit alespoň malým darem. 

Zpět na výpis novinek