Nahoru
Kverulantův web byl navštíven více než tři milionkrát
grafika Analytics
Kverulantův web byl navštíven více než tři milionkrát
Twitter

Hlavním komunikačním nástrojem Kverulanta jsou internetové stránky. Ty za posledních dvanáct měsíců navštívilo 3 049 562 lidí. Stánky byly zobrazeny 3 632 751 a to 2 196 644 uživateli. Jeden návštěvník navštívil v průměru 1,19 stránky a doba trvání relace činila 21 s. Nových návštěv bylo 71 %. Vše, co Kverulant prosazujeme, prosazujeme jen silou svého hlasu, s vydatnou podporou tlaku veřejnosti. Proto je pro nás zájem veřejnosti tak důležitý. Děkujeme vám za něj.

grafika Analytics

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz systematicky pouští již od roku 2009. Když mocní s veřejností nehrají fér, bráníme ji. Dosahujeme konkrétních pozitivních změn ve veřejném životě. Kverulant ctí právní řád, a pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných možností, zájem a podpora veřejnosti. Kverulant odhaluje korupci a plýtvání. Kverulant podává návrhy, stížnosti, žaloby, trestní oznámení. Píše otevřené dopisy vládě, institucím, poslancům i senátorům.  Obtěžuje orgány státní i místní správy s cílem sjednat nápravu. Dílčí úspěch ho neuspokojí. Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z latinského quaerere: ptát se, hledat. Kdyby nebylo věčných stížností, že v jeskyni je tma a vlhko, neměli bychom ani oheň. Kdo není kverulant, ten jen mlčí a jde, kam se mu ukáže. 

Při řešení jednotlivých kauz dodržujeme postup, jenž jsme si v průběhu let stanovili. Nejprve identifikujeme problém. Poté si stanovíme cíl, kterého má být dosaženo. Cílem může být konkrétní změna v zájmu široké veřejnosti, nikoli pouhé upozornění veřejnosti na problém. Tento cíl veřejně deklarujeme. Popíšeme problém v Kverulantově kauze na svých internetových stránkách a průběžně tam aktualizujeme informace o tom, co jsme pro dosažení cíle podnikli a jaký to mělo dopad. Kauza pokračuje, dokud není cíle dosaženo nebo dokud nejsou vyčerpány všechny rozumné prostředky k jeho dosažení.

Nepodporujeme žádného politika a politiky apriorně považujeme spíše za protivníky. Víme, že náš postoj není dobrou vizitkou pro naši demokracii, ale máme za to, že chyba není tak úplně na Kverulantově přijímači. K našim zásadám patří se s politiky vůbec nestýkat. Také proto nejsme v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí.  

Kverulanti jsou motorem pokroku, a proto si zaslouží vaši podporu.

Twitter
Zpět na výpis novinek