Nahoru
LED billboard u magistrály na pražském Těšnově je již rok nelegální
Fotokoláž Kverulant.org
LED billboard u magistrály na pražském Těšnově je již rok nelegální

Velký LED billboard u magistrály na Těšnově již více než deset let porušuje platná pravidla. Tím nejkřiklavějším je zákaz umísťovat velké billboardy v městské památkové zóně. Dnes je to přesně rok, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo nezákonnost prodloužení stavebního povolení vydaného Prahou 8.  Přesto billboard Praha 8 neodstranila, ani se o to nepokusila. Stejně tak Praha 8 nevypověděla billboardářům nájemní smlouvu, kterým si za velmi výhodných podmínek od Prahy 8 pronajímají pozemek pod tímto billboardem. Kverulant.org si to nedovede vysvětlit jinak než korupcí a proto v dubnu 2022 na starostu Prahy 8, Ondřeje Grose podal trestní oznámení. Právě on je totiž podepsán pod smluvním dodatkem, který stanovuje pronájem městského pozemku pod billboardem na 30 let za směšnou cenu 6 500 korun měsíčně. Kverulant bojuje proti vizuálnímu smogu už roky i proto, že billboardy generují korupci. Pomozte Kverulantovi v jeho boji alespoň symbolickým darem.

Fotokoláž Kverulant.org

Jeden z obyvatelů nemohl uvěřit, že něco takového mohl někdo povolit, a obrátil se v roce 2011 na starostu Prahy 8. Zde je citace z jeho dopisu: „V takové blízkosti historického centra nebylo doposud nic takového realizováno. Pražané projíždějící kolem jsou zděšeni, nemohou věřit svým očím. Jak mohlo schvalovací řízení k takovému zvěrstvu dopadnout pozitivně? Které z dotčených institucí mohly podepsat dokumenty schvalující instalaci oboustranného světelného billboardu převyšujícího velikost filmového plátna? Jedovatě svítící plocha je v těsné blízkosti silničního tělesa umístěna tak, že se nedá přehlédnout a jízda podél ní je velmi nebezpečná. Intenzita světelných diod převyšuje intenzitu brzdových světel aut a podívaná na 42 m2 plochy odvádí pozornost řidičů od řízení. Billboard je extrémně nebezpečný. Obludná konstrukce je umístěna v těsné blízkosti historického centra, architektonicky a esteticky ruší okolní městské panoráma. Umístění ocelového sloupu billboardu do centra vzrostlé zeleně je uštědřený políček do tváře všech okolo bydlících obyvatel, kteří zdejší miniparčík využívají. Billboard je ošklivý. V denních hodinách blikání reklamních spotů ruší nájemce v okolních administrativních budovách v klidném výkonu práce a odrazuje turisty od návštěvy okolních hotelů. V nočních hodinách je blikající plocha zdrojem světelného smogu, který lidem žijícím v okolí může způsobit psychické potíže. Billboard je nezdravý.“

Tehdejší starosta Prahy 8 Jiří Janků (ODS) tehdy odpověděl, že vše je v nejlepším pořádku. A na všechno mají ten správný papír. 

Praha 8 povolila stavbu oboustranného billboardu o velikosti 10 metrů na šířku a 5 metrů na výšku navzdory zákazu umísťovat velké billboardy v městské památkové zóně již v lednu 2011. Nejprve byl povolen jen billboard na výlep plakátů.  Již v dubnu 2011 však vydala Praha 8 „souhlas s provedením změny ohlášené stavby před jejím dokončením“. Tato změna spočívala ve výměně panelů za LED obrazovky.

Prodlužování stavebního povolení pro LED billboard

Již tehdy platná legislativa neumožňovala povolit billboard jinak než jako stavbu dočasnou nejvýše na pět let. To se stalo, ale Praha 8 stavební povolení billboardu prolongovala v lednu 2016 a pak ještě na podzim 2020. A to opět o pět let a to do konce roku 2025. Kverulant si nezákonně vstřícný postoj k šíření vizuálního smogu nedovede vysvětlit jinak než korupcí.

V polovině roku 2021 byla proti prodloužení povolení billboardu podána stížnost. Magistrát na jejím základě LED billboardu stavební povolení z 13 října 2020 zrušil.  Majitel billboardů se  proti rozhodnutí pražského Magistrátu odvolal. Odvolací orgán, Ministerstvo pro místní rozvoj dne 5. 10. 2021 nezákonnost prodloužení stavebního povolení Prahou 8 do roku 2025 potvrdil. LED billboard na Těšnově je tak nejméně od října 2020 nelegální stavbou. Přesto jej Praha 8 neodstranila, ani nevydala rozhodnutí o zákazu jeho užívání a ani nezahájila řízení o odstranění stavby. Kverulant se dle zákona několikrát ptal Prahy 8, proč tak neučinila. Prý proto, že řízení o odstranění stavby, u níž uplynula doba užívání může být zahájeno až po pravomocném ukončení řízení o změně užívání spočívající v prodloužení trvání dočasné stavby. A to podle Prahy 8 ještě ani v dubnu 2022 nenastalo. Podle Prahy 8 billboardáři o prodloužení sice požádali, pak byli vyzváni k doplnění žádosti v termínu do 31. 3. 2022, což ve stanovené lhůtě neučinili. Navíc prý Praha 8 obdržela usnesení Městského soudu v Praze o přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, kterým ministerstvo potvrdilo nezákonnost prodloužení stavebního povolení Prahou 8 do roku 2025.  

Nevypověditelná smlouva?

Praha 8 s billboardovou společností Media Channel, a.s., uzavřela smlouvu na pronájem pěti pozemků již v roce 2008. Smlouva byla tehdy uzavřena na dobu neurčitou a billboardáři platili 258 000 korun ročně. V roce 2009 byl k této smlouvě uzavřen dodatek s tím, že doba pronájmu byla stanovena na 30 let, tedy do roku 2039. Cena za pronájem se zvýšila jen nepatrně a to na 306 000 korun ročně. To je ovšem cena za pronájem tří ploch pro billboardy. Za ten na Těšnově u magistrály dostává městská část Praha 8 jen 78 000 Kč ročně, to je 6 500 korun měsíčně. Podle údajů Technické správy komunikací tudy denně projede v průměru 142 tisíc aut. Pod tímto ostudným dodatkem je podepsán i současný starosta Prahy 8, Ondřej Gros z ODS.  Gros je zastupitelem na Praze 8 již od 1998.

Podle Kverulantových informací z dubna 2022 Praha 8 však tuto smlouvu nevypověděla a ani se o to nepokusila, přestože jí k tomu Kverulant opakovaně vyzýval. Prý je to proto, že „předmětná smlouva neobsahuje možnost výpovědi nájemní smlouvy pouze z rozhodnutí městské části Praha 8 či bez uvedení důvodu.“

Kverulant tomu zdůvodnění naprosto nevěří. Možností, jak by mohla Praha 8 smlouvu s billboardáři ukončit, je jistě celá řada. Smlouvu je možné ukončit například proto, že nájemce zjevně nedodržuje „bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy a další zvláštní právní předpisy, včetně předpisů chránících životní prostředí (zejména též ust. příslušných obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, tj. Hl. města Prahy), v platných zněních.“ či proto, že „pokud nebyla vydána veškerá povolení příslušných správních úřadů k umístění a provozování reklamního zařízení, není nájemce oprávněn instalovat, ani provozovat uvedené reklamní zařízení na předmětu nájmu.“

Trestní oznámení

Benevolenci, s jakou Praha 8 postupuje proti billboardům z Media Channel, si Kverulant nedokáže vysvětlit jinak než korupcí. Proto v dubnu 2022 na politiky z Prahy 8 podal trestní oznámení. V Praze 8 vládne menšinová koalice ODS-Spojené síly pro Prahu 8 (TOP09-STAN)-Patrioti Praha 8 s podporou ANO. V listopadu 2018 byl zvolen starostou Ondřej Gros (ODS). Právě ten Gros, který  v roce 2009 uzavřel s billboardáři dodatek s tím, že doba pronájmu byla stanovena na 30 let, tedy do roku 2039.

Dotaz dle zákona

Dnes Kverulant opět položil Praze 8 dotaz dle zákona. Zajímá ho, jak je možné, že je LED billboard stále v provozu? Co udělala Praha 8 proto, aby byla stavba již odstraněna? Vydala Praha 8 již rozhodnutí o zákazu používat stavbu? Pokud ne, tak proč ne?  Jak se vyvíjí řízení o odstranění stavby? Již bylo alespoň vydáno rozhodnutí? Je toto rozhodnutí již doručeno? Je již v právní moci? Vypověděla již Praha 8 nájemní smlouvu společnosti Media Channel, nebo alespoň nějakou její část alespoň upravila? 

Prosba o podporu

Kverulant má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým cílem radikální snížení jejich počtů. Díky němu již jich bylo několik vypnuto a několik odstraněno. Včetně LED billboardu nad pražským Nuselským mostem.  Pomozte Kverulantovi pokračovat v boji proti LED hyzdičům jakkoliv malým za to však pravidelným darem.

Reklama
Reklama

Zpět na výpis novinek