Nahoru

Archiv novinek

Lemplovství nebo korupce? Praha 4 ani po roce neodstranila dva nelegální LED billboardy z pražské Jižní spojky

Již od roku 2011 na spořilovském úseku Jižní spojky obtěžují řidiče agresivní reklamou dvě obří LED obrazovky. S ohledem na rizikovou lokalitu se jedná o jedny z vůbec nejnebezpečnějších billboardů v Praze, a proto Kverulant.org roky usiluje o jejich odstranění. V dubnu loňského roku dosáhl toho, že Praha 4 nařídila billboardy vypnout a zahájila řízení o odstranění stavby. Nyní, téměř po více než roce od vydání zákazu billboardy používat, jsou billboardy stále v provozu. Kverulant opět protestuje. vysvětlení. Oceňte Kverulantovu důslednost v boji proti LED hyzdičům alespoň symbolickým darem.

foto Kverulant

Povolení těchto LED billboardů by nebylo možné bez značné „benevolence“ stavebního úřadu na Praze 4. Porušovaly LED obrazovky hned několik předpisů, a proto již před lety podal podnět k přezkoumání územního souhlasu, kterým byly povoleny. Kverulant se svou stížností nebyl úspěšný a v lednu 2012 ji příslušný úřad zamítl.

Kverulant se však nevzdal hned po prvním neúspěchu, a tak podal v únoru 2013 žalobu, kterou se domáhal vypnutí oslňujících LED billboardů. Žaloba se opírala o ustanovení občanského zákoníku, kde se praví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Po mnoha peripetiích, kdy nebylo jasné, kdo by měl o Kverulantově žalobě rozhodnout, byl na Nejvyšším správním soudu zřízen zvláštní šestičlenný senát, který rozhodl, že ve věci bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 2. Po roce a dvou měsících příslušný obvodní soud Kverulantovu žalobu v prosinci 2016 nakonec zamítl. Podle soudu totiž LED billboardy již údajně nepatří původní žalované firmě, ale novému vlastníkovi. Bohužel Kverulant v dubnu 2017 odvolací soud prohrál.

Naštěstí billboardy jsou z hlediska stavebního zákona vždy dočasné stavby a těm na Jižní spojce a 31. března 2020 vypršelo povolení. Přesto byly stále v provozu. Proto se Kverulant v dubnu 2020 dotázal Prahy 4, jak je možné, že LED billboardy stále obtěžují široké okolí, a vyzval Prahu 4, aby předběžným opatřením nařídila vypnutí billboardů a zahájila řízení o odstranění staveb. A přesně to se také stalo. Stavební úřad vykonal 23. dubna 2020 obhlídku na místě a hned druhý den nařídil předběžným nařízením oba LED billboardy vypnout. Zároveň úřad zahájil řízení o odstranění stavby. Nyní téměř po roce od vydání zákazu billboardy používat, jsou billboardy stále v provozu. Proto Kverulant chtěl po Praze vysvětlení jak to možné. Chtěl také vědět, co Praha 4 udělala proto, aby byl nelegální LED billboardy konečně odstraněn a zda úřad pokutoval billboardáře za neuposlechnutí předběžného nařízení oba LED billboardy vypnout. Praha 4 neudělala naprosto nic. Billboardy neodstranila. Řízení o odstranění stavby ani po roce zdaleka nedokončila a billbordářům za provozování nelegálního billboardu  nedala jedinou pokutu. Kverulant má za to, že důvodem je buď lemplovství nebo ještě spíše korupce.

Na Praha 4 vládne kolice z ANO 2011, ODS a TOP 09. Starostkou byla zvolena Irena Michalcová (ANO).  Prvním místostarostou je Zdeněk Kovářík (ODS), místostarosty jsou Michal Hroza (TOP 09) a Josef Svoboda (STAN/KDU-ČSL). Uvolněnými členy rady jsou Tomáš Hrdinka (ANO 2011) a Jaroslav Míth (ODS). Neuvolněnými členy rady byli zvoleni Jan Hušbauer (ANO 2011), Patrik Opa (ODS) a Filip Vácha (TOP 09).

Kverulant má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Tím čerstvým je odstranění LED billboardu nad Nuselským mostem a bude ve svém boji proti tomu na Jižní spojce dál pokračovat. Pomozte Kverulantovi v boji proti LED hyzdičům alespoň symbolickým darem.

Zpět na výpis novinek