Nahoru
Má Praha návrh postupu na likvidaci billboardového smogu?
Foto Schupp / Pixabay
Má Praha návrh postupu na likvidaci billboardového smogu?

V Praze se na městských pozemcích nachází přibližně 1 060 billboardů. Z nich 770 porušuje Pražské stavební předpisy. Počátkem října 2021 Rada hlavního města Prahy schválila usnesení, které Praze zakazuje poskytovat žadatelům souhlas vlastníka pozemku s umístěním billboardů.  Rada také konstatovala, že současný stav je dále nepřípustný a je potřeba přijmout opatření k nápravě. Praha také pověřila Technickou správu komunikací (TSK), aby navrhla, jak v této věci postupovat. Návrh měl být hotový do konce loňského roku. Proto Kverulant nyní žádá TSK o jeho kopii. Pomozte nám i vy vyčistit Prahu od vizuálního smogu alespoň malým darem.

Foto Schupp / Pixabay

Po dlouhých peripetiích schválila na konci května 2016 pražská rada Pražské stavební předpisy. Jedná se o klíčový dokument, který určuje pravidla výstavby na území hlavního města. Stavební předpisy jsou, jednoduše řečeno, doplňkem stavebního zákona, který definuje požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby. Kromě výstavby nových bytových a rodinných domů mají vliv i na povolování a umísťování reklamních staveb či chcete-li billboardů. 

Cílem Kverulanta bylo prosadit takové PSP, které by zásadně omezily billboardy v Praze. To se Kverulantovi povedlo.  PSP zavedly odstup mezi jednotlivými billboardy alespoň 100 m. Podle legislativy, platné již řadu let, je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pak je třeba žádat o povolení nové nebo billboard odstranit. K takové žádosti je vždy vyžadován souhlas vlastníka pozemku s umístěním reklamní stavby. Úřad by měl při vydání staronového povolení vždy zjistit, zda se billboard nenachází méně než 100 m od jiného řádně povoleného billboardu. Stejné je to se stavbou nového billboardu.

Uvážíme-li, že PSP začaly platit 1. srpna 2016 pak se v létě 2021 už prakticky neměly vyskytovat billboardy vzdálené od sebe méně než 100 m. Územní analýza, kterou na podzim roku 2021 provedl Institut plánování a rozvoje (IPR) však ukázala, že PSP jsou okatě ignorovány. Z přibližně 1 060 billboardů na městských pozemcích (třetina jsou oboustranné nosiče), jich 770 porušovala některé ustanovení PSP.  I proto 11. října 2021 město prověřilo městskou firmu Technická správa komunikací (TSK), aby vyhotovila aktuální pasport všech staveb pro reklamu. TSK má také do konce roku 2021 vypracovat návrh dalšího postupu ve věci neutěšeného stavu staveb pro reklamu na městských pozemcích.

Magistrát ještě nedávno dokonce uzavíral nové nájemní smlouvy na pronájem pozemků pro billboardy. To se snad změnilo. Rada města se 11. října 2021 také usnesla, že město nebude uzavírat žádné nové smlouvy na pronájem pozemků pro billboardy a udělovat souhlas se zřízením a provozováním reklamního zařízení.

Kverulant odeslal primátorovi Prahy a všem členům rady již několik dopisů, ve kterých je vybízí, aby konečně vyčistili Prahu od billboardového smogu. K těmto výzvám se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových společností. A výsledky se pomalu dostavují. V srpnu 2020 schválila Rada hlavního města Prahy výpověď všech smluv na pronájem pozemků pro reklamní zařízení do 8 m2.  Praha také neprodloužila nevýhodnou smlouvu s JCDecaux, a na podzim 2021 také začal platit zákaz reklamních plachet na domech i v širším centru. Kverulant bude ve svém boji pokračovat. Pomozte nám i vy vyčistit Prahu od vizuálního smogu alespoň jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.

Zpět na výpis novinek
Má Praha návrh postupu na likvidaci billboardového smogu?
Foto Schupp / Pixabay
Má Praha návrh postupu na likvidaci billboardového smogu?

V Praze se na městských pozemcích nachází přibližně 1 060 billboardů. Z nich 770 porušuje Pražské stavební předpisy. Počátkem října 2021 Rada hlavního města Prahy schválila usnesení, které Praze zakazuje poskytovat žadatelům souhlas vlastníka pozemku s umístěním billboardů.  Rada také konstatovala, že současný stav je dále nepřípustný a je potřeba přijmout opatření k nápravě. Praha také pověřila Technickou správu komunikací (TSK), aby navrhla, jak v této věci postupovat. Návrh měl být hotový do konce loňského roku. Proto Kverulant nyní žádá TSK o jeho kopii. Pomozte nám i vy vyčistit Prahu od vizuálního smogu alespoň malým darem.

Foto Schupp / Pixabay

Po dlouhých peripetiích schválila na konci května 2016 pražská rada Pražské stavební předpisy. Jedná se o klíčový dokument, který určuje pravidla výstavby na území hlavního města. Stavební předpisy jsou, jednoduše řečeno, doplňkem stavebního zákona, který definuje požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby. Kromě výstavby nových bytových a rodinných domů mají vliv i na povolování a umísťování reklamních staveb či chcete-li billboardů. 

Cílem Kverulanta bylo prosadit takové PSP, které by zásadně omezily billboardy v Praze. To se Kverulantovi povedlo.  PSP zavedly odstup mezi jednotlivými billboardy alespoň 100 m. Podle legislativy, platné již řadu let, je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pak je třeba žádat o povolení nové nebo billboard odstranit. K takové žádosti je vždy vyžadován souhlas vlastníka pozemku s umístěním reklamní stavby. Úřad by měl při vydání staronového povolení vždy zjistit, zda se billboard nenachází méně než 100 m od jiného řádně povoleného billboardu. Stejné je to se stavbou nového billboardu.

Uvážíme-li, že PSP začaly platit 1. srpna 2016 pak se v létě 2021 už prakticky neměly vyskytovat billboardy vzdálené od sebe méně než 100 m. Územní analýza, kterou na podzim roku 2021 provedl Institut plánování a rozvoje (IPR) však ukázala, že PSP jsou okatě ignorovány. Z přibližně 1 060 billboardů na městských pozemcích (třetina jsou oboustranné nosiče), jich 770 porušovala některé ustanovení PSP.  I proto 11. října 2021 město prověřilo městskou firmu Technická správa komunikací (TSK), aby vyhotovila aktuální pasport všech staveb pro reklamu. TSK má také do konce roku 2021 vypracovat návrh dalšího postupu ve věci neutěšeného stavu staveb pro reklamu na městských pozemcích.

Magistrát ještě nedávno dokonce uzavíral nové nájemní smlouvy na pronájem pozemků pro billboardy. To se snad změnilo. Rada města se 11. října 2021 také usnesla, že město nebude uzavírat žádné nové smlouvy na pronájem pozemků pro billboardy a udělovat souhlas se zřízením a provozováním reklamního zařízení.

Kverulant odeslal primátorovi Prahy a všem členům rady již několik dopisů, ve kterých je vybízí, aby konečně vyčistili Prahu od billboardového smogu. K těmto výzvám se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových společností. A výsledky se pomalu dostavují. V srpnu 2020 schválila Rada hlavního města Prahy výpověď všech smluv na pronájem pozemků pro reklamní zařízení do 8 m2.  Praha také neprodloužila nevýhodnou smlouvu s JCDecaux, a na podzim 2021 také začal platit zákaz reklamních plachet na domech i v širším centru. Kverulant bude ve svém boji pokračovat. Pomozte nám i vy vyčistit Prahu od vizuálního smogu alespoň jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.

Zpět na výpis novinek