Nahoru
Mezinárodní den demokracie
Vladimír Jiránek
Mezinárodní den demokracie
Twitter

Dnes je Mezinárodní den demokracie. Tento den nám má připomínat, že podporovat a chránit demokracii je potřeba neustále.  Mezinárodní den demokracie byl vyhlášen Organizací spojených národů v roce 2007 a poprvé se slavil v roce 2008. Datum 15. září připomíná den, kdy v roce 1997 Meziparlamentní unie, organizace sdružující parlamenty z různých koutů světa, přijala Všeobecnou deklaraci o demokracii.

Vladimír Jiránek

Wikipedie o demokracii říká, že je to forma vlády, v níž o výkonu státní (obecní, krajské atd.) moci rozhoduje mínění většiny oprávněných občanů, nejčastěji volbou. Způsob, jak občané své mínění v demokratickém státě uplatňují, určuje zpravidla ústava.

V moderní době bývá demokracie zdůvodňována dvěma základními teoriemi. Klasickou liberální teorií J.S. Milla a konkurenční teorií demokracie J. Schumpetera. První vychází z premisy delegace a převádění úkolů voliči na zastupitele, druhá více odráží skutečnou praxi a spíše předpokládá, že kandidáti soutěží na trhu politických osobností a stran, z nichž si volič vybírá a po volbách na ně má již jen omezený vliv. Zatímco první teorie spíše odráží koncepci demokratických hodnot, druhá přesněji popisuje praxi.

Úroveň demokracie lze odhadnout pomocí měření demokracie. Odhady vycházejí z různých definic demokracie a opírají se o různé typy dat. Například Index demokracie, sestavovaný britskou společností Economist Intelligence Unit, je vypracováván na základě 60 ukazatelů. V roce 2022 se Česká republika umístila na docela slušném 25. místě mezi 167 státy. Je těsně za státy v kategorii „plná demokracie“ a patří do kategorie „demokracie s nedostatky“.

Kverulant.org je přesvědčeným demokratem. Jeho činnost slouží k zajištění jednoho ze základních předpokladů demokracie, kterým je veřejná kontrola. Bez ní by byla demokracie jen soubojem partiček korupčníků. Můžete-li, pomozte nám provádět kontrolu alespoň malým darem.

Za celý Kverulantův tým Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek