Nahoru
Ministerstvo obrany je dál v exekuci
Autor kresby Lubomír Lichý, publikováno se souhlasem autora
Ministerstvo obrany je dál v exekuci
Twitter

Ministerstvo obrany uzavřelo několik smluv na dodávku asi tisícovky násobně předražených kulometů MINIMI za 1,5 miliardy. Kulomety nedodává belgický výrobce, ale vesnický překupník CB SERVIS CENTRUM. Kverulanta zajímají podrobnosti o nákupu, zejména jednotková cena. Ministerstvo obrany v čele s Černochovou mu je však stále odmítá poskytnout. Překupník, který kulomety dodává, si to prý nepřeje.  Kverulant.org Ministerstvo obrany zažaloval za nezákonný postup a Městský soud v Praze jeho žalobě vyhověl. Přesto mu Černochová informace opět odmítla poskytnout. Následně soud pro Prahu 6 pověřil soudního exekutora vymožením požadovaných informací. Stejný soud, který exekuci před časem nařídil ji nyní svým usnesením zase zrušil. Ministerstvo obrany to na síti X prezentuje jako zastavení exekuce. To však není pravda. Usnesení o zastavení exekuce není pravomocné a ministerstvo je tak v exekuci dál. Kverulant je přesvědčen, že zastavení exekuce ani nikdy pravomocné nebude, protože proti němu chystá odvolání a odvolací soud jej zruší. Kverulant odhaluje věrolomné politiky a zkorumpované úředníky již od roku 2009, pomozte mu v tom alespoň symbolickým darem

Autor kresby Lubomír Lichý, publikováno se souhlasem autora

Ministerstvo obrany (MO) včera na síti X uvedlo: „Je legitimní a správné, že některé informace nemůže a nebude Ministerstvo obrany zveřejňovat. Potvrzuje to i nedávné rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 6, jenž prvoinstančně zastavil exekuci Ministerstva obrany, kterou neoprávněně požadoval server Kverulant. Tento soud mj. konstatoval, že rozsah informací, které ministerstvo serveru poskytlo, byl dostatečný a není tedy důvod k exekuci. Ochranou citlivých dat bráníme občany a zájmy ČR.“

Formulace, kterou MO uvedlo: „prvoinstančně zastavil exekuci Ministerstva obrany“ ve skutečnosti znamená, že usnesení soudu není pravomocné a ministerstvo je tak v exekuci dál. Kverulant je přesvědčen, že ani nikdy pravomocné nebude, protože proti němu chystá odvolání a odvolací soud jej zruší.  Zde jsou Kverulantovy argumenty:

Obvodní soud pro Prahu 6, který exekuci před časem nařídil ji svým nepravomocným usnesením z 1.listopadu 2023 zase zrušil a to s dosti problematickým odůvodněním. Přestože Kverulant ve své původní žádosti o informace žádal ministerstvo obrany o odpověď na svoji původní otázku č. 3: „Jak byla stanovena cena dodávky? Předložte kopii příslušného rozhodnutí včetně všech podkladů, které tuto cenu určují“ a přestože jiný, tentokrát Městský soud v Praze nařídil už v srpnu 2023 ministerstvu, aby požadované informace Kverulantovi poskytlo, tak Obvodní soud pro Prahu 6 konstatoval, že „Předložení (vydání) „kopie příslušného rozhodnutí včetně všech podkladů, které tuto cenu určují“, nebylo součástí povinnosti, která byla povinné (MO) uložena výrokem II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2023 č. j. 14 A 105/2023- 43.“

Toto odůvodnění je dle Kverulantova názoru naprosto neuvěřitelné až bizarní. Dokonce by se dalo říct až specificky česky kocourkovské. Exekuční soud, tedy Obvodní soud pro Prahu 6 vyložil pravomocný rozsudek Městského soudu, ve smyslu hledání toho, jakou vlastně povinnost soud ministerstvu uložil splnit. Nejen, že to exekučnímu soudu naprosto nepřísluší, ale závěr exekučního soudu je zjevně chybný a to ten, že městský soud uložil ministerstvu povinnost zodpovědět pouze část otázky č. 3, což podle něj ministerstvo splnilo. Obvodní soud pro Prahu 6 se přitom vůbec nevypořádal s tím, proč samo ministerstvo v rozhodnutí interpretovalo soudem uloženou povinnost tak, že je potřeba odpovědět na Kverulantovu otázku č. 3 v celém rozsahu. A dále se soud pro Prahu 6 vůbec nevypořádal s existencí zrušujícího rozhodnutí ministryně z 11. října 2023, kde bylo řádné nesplnění a nerespektování městským soudem uložené povinnosti v rámci nového rozhodnutí ministerstva výslovně deklarováno jako důvod pro zrušení tohoto rozhodnutí.

Červivou třešničkou na dortu se zkyslou šlehačkou je pak povinnost uhradit ministerstvu obrany náklady tohoto řízení kterou soud pro Prahu 6 Kverulantovi v předmětném usnesení uložil. Pravda, jde sice jen o 300 korun, ale soud jako by tím říkal, že stát má vždy pravdu a jestli nepřestanete prudit, tak uvidíte. Kverulant kverulovat samozřejmě nepřestane a proti nesmyslnému rozsudku chystá odvolání. Kverulant je přesvědčen, že odvolací soud usnesení prvoinstančního Obvodního soudu pro Prahu 6 zruší, a to se tak nikdy nestane pravomocné.

„Musíme být maximálně transparentní“

V pondělí 30. října 2023 bylo Kverulantovi doručeno další rozhodnutí Jany Černochové, resp., její kanceláře. Opět se v něm píše, že „cenové údaje obsažené v nabídce dodavatele, v expertním posouzení a v rámcové dohodě“ se Kverulantovi neposkytují. I odůvodnění je stejné, překupník si to nepřeje. V tomto světle pak působí obzvlášť nevkusně lež uvedená v závěru postu ministerstva obrany uvedené včera na síti X: „Ochranou citlivých dat bráníme občany a zájmy ČR.“

Přestože navzdory soudnímu rozhodnutí a navzdory exekuci ministerstvo stále tají informace o předraženém nákupu kulometů od překupníka za 1,5 miliardy nijak to nebrání Lubomírovi Koudelkovi, který je pod většinou těchto smluv za MO podepsán, vystupovat jako velký zastánce transparentnosti. V létě 2023 pro web CZDEFENCE dokonce uvedl: „Musíme být maximálně transparentní a z toho vychází vlastně veškerý postup při zadávání veřejných zakázek.“ Transparentnost je prý podle ředitele Koudelky ostatně výchozím parametrem pro další informování veřejnosti. Asi jen stěží si lze představit lepší příklad pokrytectví.

Prosba o podporu

Zkorumpované politiky a rozežrané úředníky je třeba kontrolovat neustále a to Kverulant dělá už od roku 2009. Podpořte ho v tom jakkoliv malým, zato však pravidelným darem.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek