Nahoru
Ministerstvo obrany je stále v exekuci, protože Kverulant podal odvolání proti jejímu zastavení
Jana Černochová, ministryně obrany, foto: ČTK / Vondrouš Roman
Ministerstvo obrany je stále v exekuci, protože Kverulant podal odvolání proti jejímu zastavení
Twitter

Ministerstvo obrany uzavřelo několik smluv na dodávku asi tisícovky násobně předražených kulometů MINIMI za 1,5 miliardy. Kulomety nedodává belgický výrobce, ale vesnický překupník CB SERVIS CENTRUM. Kverulanta zajímají podrobnosti o nákupu, zejména jednotková cena. Ministerstvo obrany v čele s Černochovou mu je však stále odmítá poskytnout. Překupník, který kulomety dodává, si to prý nepřeje.  Kverulant.org Ministerstvo obrany zažaloval za nezákonný postup a Městský soud v Praze jeho žalobě vyhověl. Přesto mu Černochová informace opět odmítla poskytnout. Následně soud pro Prahu 6 pověřil soudního exekutora vymožením požadovaných informací. Stejný soud, který exekuci nařídil ji nedávno zase zrušil. Ministerstvo obrany to na síti X prezentovalo jako zastavení exekuce. To však není pravda. Usnesení o zastavení exekuce není pravomocné a ministerstvo je tak v exekuci dál. Navíc Kverulant nyní proti zastavení exekuce podal odvolání.  Kverulant odhaluje věrolomné politiky a zkorumpované úředníky již od roku 2009, pomozte mu v tom alespoň symbolickým darem

Jana Černochová, ministryně obrany, foto: ČTK / Vondrouš Roman

Ministerstvo obrany počátkem listopadu na síti X napsalo, že soud „prvoinstančně zastavil exekuci”. Výraz „prvoinstančně zastavil“ však neznamená nic jiného, než že exekuce běží dál, protože rozhodnutí není pravomocné a Kverulant proti němu nyní podal odvolání.  

„Bráníme občany a zájmy ČR“

Podstatou kauzy už dávno není jen příliš vysoká marže pro prostředníka. Jde o ochotu informovat a odpovídat na otázky veřejnosti. A nejnověji také o zjevnou manipulaci, které se Ministerstvo obrany na sociální síti X dopustilo, když v souvislosti s odmítnutím informace o rozpadu ceny kulometů za 1,5 miliardy zahrálo dosti ošoupanou kartu, že „ochranou citlivých dat brání občany a zájmy ČR“. Jakou souvislost má neposkytnutí informace o předraženém nákupu kulometů od vesnického zprostředkovatele“ s „bráněním občanů“ už ministerstvo neuvádí.

Post Ministerstva obrany na síti X z 9. listopadu 2023

Jistě, armáda má mít právo některé informace utajit, ale rekordně vysoká nákupní cena naprosto tuctové zbraně vyráběné již 50 let to bezpochyby není. A o nic jiného tu nejde. Úporná snaha zakrýt informace o nákupu kulometů MINIMI nasvědčuje tomu, že Kverulant narazil na opravdu velkou ničemnost.

Jádrem sporu o informaci je podle Kverulanta odpověď na otázku: „Jak byla stanovena cena dodávky? Předložte kopii příslušného rozhodnutí včetně všech podkladů, které tuto cenu určují.“ Městský soud v Praze v srpnu ministerstvu nařídil informace poskytnout. V novém rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 6 pak stojí, že „předložení (vydání) kopie příslušného rozhodnutí včetně všech podkladů, které tuto cenu určují, nebylo součástí povinnosti, která byla povinné uložena výrokem II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2023,” což na první pohled zarazí.

Toto odůvodnění je dle Kverulantova názoru naprosto neuvěřitelné až bizarní. Dokonce by se dalo říct až specificky česky kocourkovské. Exekuční soud, tedy Obvodní soud pro Prahu 6, vyložil pravomocný rozsudek Městského soudu ve smyslu hledání toho, jakou vlastně povinnost soud ministerstvu uložil splnit. Nejen, že to exekučnímu soudu naprosto nepřísluší, ale závěr exekučního soudu je zjevně chybný, a to ten, že městský soud uložil ministerstvu povinnost zodpovědět pouze část otázky č. 3, což podle něj ministerstvo splnilo“. Kverulant samozřejmě dál trvá na poskytnutí odpovědi na celou otázku číslo 3.: „Jak byla stanovena cena dodávky? Předložte kopii příslušného rozhodnutí včetně všech podkladů, které tuto cenu určují“

Prosba o podporu

Spor, který Kverulant s obranou vede je sporem principiálním.  Veřejnost má právo kontrolovat nakládání s veřejnými penězi a to Kverulant dělá už od roku 2009. Podpořte ho v tom jakkoliv malým, zato však pravidelným darem.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek