Nahoru
Ministerstvo obrany plní závazek dávat na obranu 2 % HDP půl miliardovou pokutou za zmanipulované výběrové řízení
Jana Černochová, ministryně obrany, foto: ČTK / Vondrouš Roman
Ministerstvo obrany plní závazek dávat na obranu 2 % HDP půl miliardovou pokutou za zmanipulované výběrové řízení
Twitter

Česká republika se zavázala, že bude dávat minimálně 2 % svého hrubého domácího produktu (HDP) na obranu. Kverulant.org odhalil, že do této částky Ministerstvo obrany započetlo i rekordní pokutu ve výši půl miliardy za zmanipulované výběrové řízení na nákup vrtulníků. Ministerstvo do nákladů, které mají vyjadřovat naši vojenskou připravenost započítává i náklady na výsluhy vojáků, kteří již odešli do civilu. Ty jen za rok 2023 činí více než 3 miliardy korun. Kverulant usvědčuje věrolomné politiky už od roku 2009. Usvědčujte je s námi finanční podporou našeho úsilí.

Jana Černochová, ministryně obrany, foto: ČTK / Vondrouš Roman

V roce 2006 se ministři obrany NATO dohodli, že vyčlení minimálně 2 % svého hrubého domácího produktu (HDP) na výdaje na obranu, aby tak zajišťovali vojenskou připravenost Aliance.  Letos v dubnu k tomu Poslanecká sněmovna přijala příslušný zákon. „Bezpečnost není zadarmo. Výdaje na obranu ve výši 2 % HDP jsou pro nás životně důležité. Jestli chceme bezpečnou Evropu a nebát se o naše životy, hodnoty a pohodlí, musíme mít moderní a efektivní armádu. Tímto bych chtěla poděkovat za konstruktivní debatu v obranném i rozpočtovém výboru i ANO za podporu,” řekla k tomu tehdy ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Kverulant nyní odhalil, že do částky údajně vynaložené na „moderní a efektivní armádu“ byla započtena i pokuta 550 milionů korun za chyby při nákupu vrtulníků. Přiznalo mu to ministerstvo obrany na základě jeho dotazu dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Rekordní pokuta 550 milionů korun za chyby při nákupu vrtulníků

Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začátkem dubna 2021 pravomocně potvrdil historicky nejvyšší pokutu pro armádu, a to ve výši 550 milionů korun, za chyby v tendru na nákup 12 armádních vrtulníků za 17,6 miliardy korun. Při hledání dodavatele ministerstvo kromě americké vlády oslovilo také vládu italskou. Italská nabídka na stroje Agusta AW 139M byla levnější, ale prý neodpovídala armádním požadavkům. Stroje prý nesplňovaly podmínku na odzkoušení v operacích. Resort obrany podle ÚOHS chyboval v tom, že v rozporu se zákonem uzavřel smlouvu na nákup víceúčelových vrtulníků od americké firmy Bell dříve, než rozhodl o námitkách italské společnosti Leonardo. Ministerstvo ale trvalo na tom, že postupovalo správně, o zakázce podle něj jednaly přímo vlády obou zemí a firma, která nebyla oslovena, prý do zakázky nemůže zasahovat. Pokutu obrana už v roce 2021 uhradila, ale zároveň podala správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Ten však rekordní pokutu 15. února 2023 definitivně potvrdil.

Pokuty za zpackaná výběrová řízení však nejsou jediným nákladem, který byste možná v nákladech na obranyschopnost nečekali. Ministerstvo do nákladů, které mají vyjadřovat naši vojenskou připravenost započítává i náklady na výsluhy vojáků, kteří již odešli do civilu. Ty jen za rok 2023 činí více než 3 miliardy korun.

Výsluhy bývalých vojáků

Kverulant si dle zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádal také údaje o nákladech na výplatu těchto příspěvků. Od roku 2019 do konce roku 2023 bylo nebo ještě bude vyplaceno celkem 13,8 miliardy korun. Zatímco v roce 2019 stačily na vyplácení 15,5 tisíců bývalých vojáků jen 2,4 miliardy v roce 2023 už to bylo 3,1 miliardy. To je nárůst o 31 %.

Vyplacené výsluhové příspěvky 2019 až 2023 tabulka Kverulant.org, zdroj dat MOČR
Vyplacené výsluhové příspěvky 2019 až 2023 tabulka Kverulant.org, zdroj dat MOČR

Výsluha 73 tisíc korun čistého měsíčně pro 100 generálů

Kverulant zjistil, že ve třech čtvrtletích roku 2023 bylo vyplaceno na 10 nejvyšších výsluhových příspěvků bývalým vysokým příslušníkům armády celkem 6 564 079 korun. To je průměru 72 934 korun čistého měsíčně a zpravidla je dostávají generálové ve výslužbě.  Řada z v nich však vedle této státní renty bere další peníze od státu v různých zaměstnáních či trafikách. Za posledních 25 let bylo do generálských hodností nově jmenováno 146 vojáků. Do civilu jich za tuto dobu odešlo 98. Většině z nich jsou vypláceny štědré generálské výsluhy. V rámci objektivity dodejme, že výsluhové příspěvky vyplácené vysloužilým vojenským a civilním zaměstnancům vojenských útvarů jsou zahrnuty do definice výdajů na obranu NATO.

Náklady na exekuci ministerstva obrany

Kverulant také odhalil, že ministerstvo obrany uzavřelo několik smluv na dodávku asi tisícovky násobně předražených kulometů MINIMI za 1,5 miliardy. Kulomety nedodává belgický výrobce, ale vesnický překupník CB SERVIS CENTRUM. Kverulanta zajímají podrobnosti o nákupu, zejména jednotkové ceny. Ministerstvo obrany v čele s Černochovou mu je však stále odmítá poskytnout. Překupník, který kulomety dodává, si to prý nepřeje.  Kverulant.org Ministerstvo obrany zažaloval za nezákonný postup a Městský soud v Praze jeho žalobě vyhověl. Přesto mu Černochová informace opět odmítla poskytnout. Následně soud pro Prahu 6 už v září 2023 pověřil soudního exekutora vymožením požadovaných informací. Náklady na exekuci ministerstvo nejspíš také započítá do výdajů na obranyschopnost země.

„Je cosi shnilého ve státě dánském“

Z výše uvedeného rezultuje několik paradoxních závěrů. Čím více bude ministerstvo obrany fixlovat při nákupu zbraní a čím více pokut mu za to bude uloženo, tím lépe bude obrana plnit náš závazek vůči NATO. Čím více vojáků odejde do civilu, tím více bude muset stát vyplácet výsluhových příspěvků a tím lépe bude na papíře vypadat naše odhodlání se bránit. A konečně čím více soudů obrana prohraje tím více bude suma vydaná na obranu vyšší. Zdá se, že je cosi shnilého ve státě dánském.

Prosba o podporu

Kverulant usvědčuje věrolomné politiky a rozežrané úředníky už od roku 2009. Usvědčujte je s námi finanční podporou našeho úsilí.

Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek