Nahoru

Archiv novinek

Ministerstvo vypsalo další kolo dotací zvýhodňujících postkomunistického Pionýra

Zástupci někdejší komunistické organizace pro děti a mládež se v demokratickém zřízení rozhodně neztratili. Od roku 1998 si z veřejných prostředků načerpali přes  600 milionů korun.  Peníze použili především na údržbu svého majetku a mzdy vedoucích.  Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nebyly  poskytovány transparentně a spravedlivě. Navíc NKÚ objevil v čerpání dotací Pionýra několik podvodů. Kverulantovým cílem je nejen rozkrýt problematické financování Pionýra, ale také prosadit nastavení jasných a transparentních pravidel na rozdělování peněz pro práci s dětmi.  Proto již před měsícem odeslat ministrovi školství dopis, ve kterém ho žádá o nápravu a vyzývá ho k zásadnímu přeformulování dotačních pravidel tak, aby zohlednila maximální transparentnost a efektivitu v nakládání s financemi určenými pro tak důležitý segment, jako jsou mládežnické neziskové organizace a organizace neformálního vzdělávání. Ministr na dopis dosud neodpověděl. Nyní navíc ještě ministerstvo školství vypsalo další značně problematické grantové výzvy pro rok 2021. V první výzvě bude, stejně jako již mnoho let předtím, několika protěžovaným „NNO uznané pro práci s mládeží“ rozděleno 150 milionů korun. Mezi ně samozřejmě patří právě Pionýr. Další dvě výzvy jsou již finančně marginální. Druhá výzva má dotaci 19 milionů korun a třetí výzva 22 milionů korun. O tyto peníze však bude soutěžit na dvě stě subjektů. Kverulant opět protestuje proti netransparentnímu dotování postkomunistického Pionýra. Pokud nepatříte k těm, kteří se slzou v oku vzpomínají na svůj rudý šátek a slib věrnosti Komunistické straně Československa (mimochodem, některé pionýrské oddíly se rudých šátků nevzdaly dodnes!), podpořte práci Kverulanta na tomto projektu alespoň malým darem.

Zpět na výpis novinek